Så blir du stödpedagog

Vill du ett meningsfullt och socialt yrke där du gör skillnad i människors vardag? Då kan stödpedagog var ett yrke för dig.

Stödpedagog

En stödpedagog arbetar oftast med att stötta och vägleda personer som har rätt till stöd inom LSS, lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade.

Om du vill ha ett varierat, givande och socialt arbete där du varje dag jobbar nära människor kan stödpedagog vara ett yrke som passar dig. Stödpedagoger spelar en viktig roll i enskilda människors liv såväl som för den sociala tryggheten i samhället i stort. 

Hitta din stödpedagogutbildning här   

Vad gör en stödpedagog?

Som stödpedagog arbetar du främst med att stötta personer som behöver stöd i vardagen på grund av en funktionsnedsättning som exempelvis autism, autismspektrumtillstånd eller annan intellektuell funktionsnedsättning. Du jobbar med pedagogisk vägledning och hjälper personerna att bli mer självständiga och få en högre livskvalitet. 

Det är vanligt att stödpedagoger jobbar på olika former av boenden såsom gruppboenden, korttidsboenden för barn och unga, inom daglig verksamhet eller som resurspersonal inom skolan.

Du kan också jobba med att samordna, utveckla och handleda kollegor i sitt arbete inom olika verksamheter.

Vilka arbetsuppgifter har en stödpedagog? 

  • Social dokumentation.
  • Kartlägga och utveckla enskilda brukares kommunikationsförmågor.
  • Stödja brukarens självständighet.
  • Handleda och vägleda kollegor i pedagogiskt metodarbete.
  • Ta fram stimulerande arbetsuppgifter för enskilda brukare.
  • Ta fram genomförandeplaner.

Så utbildar du dig till stödpedagog 

Det finns YH-utbildningar där du specifikt utbildar dig till stödpedagog. Du kan också hitta relevanta program och kurser inom universitet och högskola, till exempel inom pedagogik eller funktionshinderområdet. 

Utbilda dig till stödpedagog på yrkeshögskolan

På yrkeshögskolan kan du utbilda dig till stödpedagog eller stödpedagog inom funktionshinderområdet. Stödpedagogutbildningen på yrkeshögskolan omfattar 200 YH-poäng, vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Många yrkeshögskolor erbjuder utbildningen på halvtid under två år. 

Under utbildningen får du lära dig om bland annat hälsopedagogik och specialpedagogik. De flesta YH-utbildningar innehåller också LIA, lärande i arbete, där du får göra praktik och lära dig yrket ute på en arbetsplats.


Egenskaper du behöver som stödpedagog 


⚖️ Gott omdöme
Som stödpedagog behöver du vara lyhörd och visa tolerans och respekt när du tar olika beslut i vardagen. 

👂 Uppmärksam
Du behöver kunna se och tolka tecken på individers mående och identifiera deras behov.

💬 Social förmåga
Stödpedagog är ett socialt yrke där du arbetar mycket nära människor, såväl brukare som deras anhöriga. 

🤝 Konflikthanteringsförmåga
Om det uppstår konflikter behöver stödpedagogen vara lösningsorienterad och hantera konflikter på ett samlat och produktivt sätt.

Vad tjänar en stödpedagog? 

Ta reda på genomsnittslönen för en stödpedagog, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen förstödpedagoger


Källor: arbetsförmedlingen.se, yrkeshogskolan.se, kommunal.se, indeed.com

Vanliga frågor


Annonser