Så blir du socionom

Brinner du för att hjälpa andra och vill stötta personer som befinner sig i svåra livssituationer? Då kan socionomyrket vara någonting för dig! 

Socionom är en bred yrkesgrupp inom socialt arbete. Som socionom kan du jobba inom många olika yrken som berör socialt arbete av något slag. Några exempel på yrken är socialsekreterare, kurator, behandlingsassistent, familjerådgivare och biståndsbedömare. För att utbilda dig till socionom behöver du gå socionomprogrammet på universitet/högskola som är tre och ett halvt år.

Hitta din socionomutbildning här 

Vad gör en socionom? 

Socionom är en yrkesgrupp inom socialt arbete som arbetar med att stödja och hjälpa individer och grupper som befinner sig i olika typer av sociala svårigheter eller kriser. Socionomer har en bred kompetens inom socialt arbete och kan utföra olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats, men gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet. Ofta möter du människor i svåra situationer. Efter en avslutad socionomutbildning kan du bland annat jobba som socialsekreterare, behandlare, kurator och biståndsbedömare.

Vilka arbetsuppgifter har en socionom? 

  • Socialsekreterare: hjälper och ger stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. 
  • Kurator: Möter människor i behov av råd, stöd och hjälp, antingen enskilt eller i grupp. 
  • Biståndsbedömare: Gör utredningar om vårdbehov för äldre och funktionshindrade. 
  • Behandlare: Arbetar med att behandla människor med psykiska problem eller missbruksproblem. 

Så utbildar du dig till socionom

Om du har funderat på att utbilda dig till socionom, måste du gå socionomprogrammet på universitet/högskola.

Utbildning till socionom på universitet och högskola

En universitets/högskole- utbildning till socionom är 3,5 års heltidsstudier, vilket motsvarar 210 hp. För att bli behörig till socionomprogrammet behöver du en grundläggande behörighet samt godkända betyg i Matematik 2a, eller Matematik 2b eller Matematik 2c och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2. Några kurser som man vanligtvis läser inom socionomprogrammet är juridik för det sociala arbetet, psykisk ohälsa, missbruk och beroende, kriminalitet samt familj och migration. 

Efter en avslutad och godkänd utbildning får du en kandidatexamen med möjlighet att ansöka om en yrkesexamen: socionomexamen. 


Egenskaper du behöver som socionom

🙂 Gott omdöme

Som socionom behöver du ibland kunna hantera svåra situationer och möten, därför behöver du ha gott omdöme och förmåga att läsa av olika situationer.

💪 Stresstålighet

Socionomyrket kan bli stressigt när det kommer till att hantera olika ärenden som gör att du måste fatta svåra beslut, därför är det bra om du är stresstålig.

🧠 Psykisk stabilitet

När du jobbar som socionom är det viktigt att kunna behålla sitt lugn i olika situationer som kan uppstå, därmed är psykisk stabilitet en bra förmåga att ha.

💬️ Social förmåga 

Som socionom möter du ofta nya människor i olika livssituationer, därmed är det bra om du har förmågan att kunna hantera och prata med människor.

Vad tjänar en socionom? 

Ta reda på genomsnittslönen för socionom, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för socionom


Källor: arbetsförmedlingen.se, saco.se


Annonser