Så blir du astronaut

Vill du ha rymden som din arbetsplats? Då är yrket som astronaut rätt för dig. 

Astronaut i rymden

Att arbeta som astronaut är yrket för dig som har en stor passion för att utforska rymden och se jorden från ovan. Som astronaut bidrar du med forskning kring rymden och söker svar på vetenskapliga frågor om universum. Det är en stor uppgift att arbeta som astronaut och du behöver lägga ned mycket tid och engagemang för yrket.  

Här nedan finner du mer information om yrket som astronaut, astronautens arbetsuppgifter och hur du går till väga för att utbilda dig till astronaut.  
                               Hitta din utbildning till astronaut här

Vad gör en astronaut? 

Som astronaut har du tränats för att kunna forska och göra experiment i rymden. I yrket som astronaut arbetar du under extrema förhållanden och därför behöver du vara förberedd för de utmaningar som kan uppstå i rymden. Träningen sker mestadels på olika rymdcenter i världen. Som astronaut har du rymden som din arbetsplats och du arbetar bland annat på internationella rymdstationer med olika rymdprojekt som ska bidra till framtida forskning om rymden.

Vilka arbetsuppgifter har en astronaut? 

Att arbeta som astronaut liknar inte många andra yrken och innefattar bland annat dessa upppgifter:

  • Forskar och utför vetenskapliga experiment i rymden 
  • Underhåller och reparerar rymdfarkoster och utrustning 
  • Utför rymdpromenader för att utföra reparationer och installationer
  • Samverkar med forskningsteam på jorden
  • Utbildar och informerar allmänheten om rymden

Så utbildar du dig till astronaut

Vägen för att bli astronaut är lång och kan se väldigt olika ut. Du behöver minst ha en magisterexamen inom naturvetenskap; teknik, medicin, fysik, matematik/datavetenskap eller någon ingenjörsutbildning och minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Denna erfarenhet kan du få från arbete i laboratorium, forskning på fältet eller från arbete på sjukhus. Alternativt kan en bakgrund som pilot vara en väg in i astronautyrket, exempelvis godtas examen som testpilot eller testingenjör från en officiell skola för experimentella testpiloter.  Med din akademiska utbildning eller din pilotbakgrund kan du därefter ansöka till astronaututbildningen.

Det finns dock ingen astronaututbildning i Sverige utan du ansöker till astronaututbildningen hos den Europeiska rymdorganisationen (ESA), eller till National Aeronautics and Space Administration, (NASA), USA. För att bli antagen till NASA:s astronaututbildning behöver du ha amerikanskt medborgarskap. Konkurrensen för att komma in på någon av astronaututbildningarna är hård och ansökningsperioderna sker dock väldigt sällan. Du kan endast ansöka till utbildningen när ESA utlyser nya astronauter till utbildningen.  

När du väl har ansökt till astronaututbildningen testas dina personliga egenskaper och förmågor. Testerna omfattas av psykologiska tester, gruppdynamik, hälsa, koordination, minne och spatial förmåga.   


Egenskaper du behöver ha som astronaut

🚀 God finmotorik och fysisk uthållighet

Du behöver ha en god hälsa och god finmotorik för att kunna orientera dig i rymden. 

🧠Stresshantering- och riskhanteringsförmåga 

Du behöver kunna hantera stressiga situationer och ha en god förmåga att identifiera och hantera risker. 

💬 God kommunikations- och samarbetsförmåga 

I och med att du arbetar i team behöver du kunna kommunicera och samarbeta med andra.

📊 Stark analys- och rapporteringsförmåga 

Som astronaut krävs det att du kan analysera och fatta snabba beslut. Samt att du kan sammanställa och rapportera information. 

Vad tjänar en astronaut? 

Ta reda på genomsnittslönen för en astronaut, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för en astronaut här


Källor: rymdstyrelsen.se, esa.int, nasa.gov

Vanliga frågor


Annonser