Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik passar dig som vill ha en bred ingenjörsutbildning och stor frihet att välja yrkesbana. Valfriheten bygger på en kombination av teknisk överblick och gedigen kompetens inom en mängd områden. Många tekniska fysiker börjar som specialister, får sedan ledningsuppdrag på olika nivåer eller startar egna företag.

Under de tre första åren läser du ett gemensamt basblock som innefattar matematik, data, elektronik och klassisk fysik. Därefter väljer du mellan inriktningarna beräkningsteknik, hållbar energiteknik, inbyggda system eller tillämpad fysik. Inriktningarna ger dig möjligheten att specialisera dig som förberedelse för din yrkesroll som civilingenjör. Ett stort antal valbara kurser skapar förutsättningar att arbeta inom områden som är kopplade till framtidens samhällsutmaningar, exempelvis förnybar energi eller artificiell intelligens.

Programmet leder till en civilingenjörsexamen.

Tack vare din breda kompetens, stora flexibilitet och problemlösningsförmåga är du som civilingenjör i teknisk fysik ytterst eftertraktad där höga tekniska kvalifikationer krävs. Du kan arbeta för företag med teknisk verksamhet inom exempelvis forskning och utveckling, vid forskningsinstitut eller inom affärsföretag. Andra väljer att starta egna bolag, eller att forska samt undervisa på universitet och högskolor.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights