Visa studentum.se som: Mobil

Högskoleförberedande materialbaserad Konst & Designutbildning  - Objekt Smyckekonst

Stenebyskolan
Sammanfattning
Konst- och kulturutbildning
Dals Långed
80 veckor / 2 år
Heltid
CSN-berättigad

Om utbildningen

Högskoleförberedande materialbaserad Konst & Designutbildning som lägger grunden för en lyckad ansökan till vidare studier på högskolor och universitet inom området, vart du än vill i världen. Välj mellan sju olika inriktningar!

Inriktning Objekt Smyckekonst

Genom att kombinera kreativ process med material och teknik ges du möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs för att gå från idé till objekt. Undervisning i olika hantverkstekniker lär dig om metallernas egenskaper vilket i sin tur ökar din förståelse för andra materials karaktärsdrag. Processen handlar om att identifiera, problematisera och bearbeta frågeställningar. Dessa kan handla om hur du uppfattar och värderar din omgivning i såväl de stora som de små frågorna.

Våra studenter läser ofta vidare inom smyckekonst, design, konst, arkitektur och konsthantverk.Undervisningen bedrivs i projektform där undersökande, hantverksskicklighet och gestaltningsförmåga tränas. Centralt i utbildningen är den kreativa processen som genomsyras av lekfullhet och risktagande. Studenterna utmanas till nya förhållningssätt och att tänja på sina egna och materialets gränser. Arbetet relateras till samtid och samhälle och de studerande tränas i att framföra och motivera personliga insikter i estetik, etik och miljö.

Studenter på utbildningen arbetar medvetet, självständigt och i grupp, med en undersökande och lösningsfokuserad inställning till form, funktion, teknik och material. Kommunikation och presentation av resultat och process, muntligt och visuellt, ger stora fördelar inför vidare studier. Vi förbereder dig för fortsatta studier inom design, konst, arkitektur, form, mode och konsthantverk över hela världen.

Handledning ges av engagerade lärare i form av kontinuerlig respons på arbetet. Under läsåret bidrar gästlärare och föreläsare med spetskompetens och nya infallsvinklar. Konstnärlig undervisning ingår med fördjupning inom kroki, färg- och formlära, måleri och skulptur. Syftet är att vidga förståelsen för begrepp kring bild och bildbygge och att träna seendet. Uppgifterna ger gränsöverskridande utmaningar som är relevanta för vald inriktning.

Verkstäder med egen arbetsplats och skissutrymmen står till förfogande även efter lektionstid och under helger.

Kursinnehåll

 • Hantverksteknik, grundläggande tekniker för metall- och materialbearbetning
  Formgivning/design, med tillämpningar

  Frihands- och modellteckning

  Formlära, 2- och 3 dimensionell
  Ämnesteori, material och kompletterande tekniker

  Orientering om utbildningar/yrken inom ämnesområdet

  Miljö- och säkerhetsfrågor

För mer information om Högskoleförberedande materialbaserad Konst & Designutbildning  - Objekt Smyckekonst, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Det formella behörighetskravet är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Dessutom ska du vara godkänd på antagningsprovet som görs i samband med ansökan. Antagningsprovet består av personligt brev, obligatorisk uppgift och portfolio.

Ansökan

Öppet för sen ansökan!
Ansökan består av personligt brev, gymnasiebetyg eller motsvarande, obligatorisk uppgift och portfolio. Läs mer på utbildningens hemsida!

Examen & Intyg

Studerande som når utbildningens mål godkänns. Utbildningsbevis utfärdas efter slutförd utbildning under förutsättning att närvaron varit minst 80 % av den schemalagda tiden, att samtliga uppgifter genomförts och att utbildningsmålen uppfyllts.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel under högst 80 veckor. Har du fullt studielån kan du även söka merkostnadslån för terminsavgiften. Terminsavgiften är 5800 SEK per termin. Ytterligare kostnader för eget arbets- och förbrukningsmaterial tillkommer.

Stenebyskolan

Stenebyskolan

Stenebyskolan är ett kreativt centrum för utbildningar inom konst, design och hantverk som ligger i Dals Långed i Västra Götaland. Det finns en lång tradition av hantverk och studenter kommer till Stenebyskolan från runt om i världen för att fördjupa...


Läs mer om Stenebyskolan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Högskoleförberedande materialbaserad Konst & Designutbildning  - Objekt Smyckekonst

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Stenebyskolan

Hemslöjdsvägen 1
666 95 Dals Långed

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Högskoleförberedande materialbaserad Konst & Designutbildning  - Objekt Smyckekonst från Stenebyskolan, fyll i följande uppgifter: