Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen

Karlstads universitet, i Karlstad
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Karlstad

Om utbildningen

Det här programmet är tänkt för dig som har en högskoleingenjörs- eller teknologie kandidatexamen inom energi- och/eller miljöteknik eller närliggande områden och som vill gå vidare till en civilingenjörsexamen (eller Masterexamen). Som civilingenjör i energi- och miljöteknik kan du arbeta nationellt och internationellt med att energieffektivisera produkter och system. Dina fördjupade kunskaper i miljöteknik, energiprocesser, strömningslära och värme- och masstransport är nödvändiga för att skapa energieffektiva system. Din förmåga att se miljö- och energisystem ur olika perspektiv är nödvändiga för att utveckla processer och produkter som främjar en hållbar utveckling. Din breda kompetens kan användas inom många olika arbetsområden och är därför av stort värde för många olika typer av företag liksom för myndigheter och internationella kontakter. Din breda kompetens kan användas inom många olika arbetsområden och är därför av stort värde inte bara för många olika typer av företag utan också för myndigheter och internationella kontakter.Programmet är tvåårigt. Under höstterminen första året kompletteringsläses framför allt matematikkurser så att sammanlagda matematikpoängen (inklusive grundutbildningen) blir 37,5 högskolepoäng. Utöver kompletteringskurserna läses valfria kurser. Från och med vårterminen första året läses obligatoriska kurser. Fria sökord: Energi, Energiteknik, Miljö, Miljöteknik, Optimering, Effektivisering, Klimat, Hållbar Teknik, Civilingenjör, Master, Förnybar Bioenergi, Biobränsle, Värme, Utveckling, Miljöinnovation

Så ansöker du

Grundläggande behörighet.Teknologie kandidat eller högskoleingenjörsexamen, 180 hp, inom Energi- och miljöteknik, eller motsvarande. Särskild behörighet Kurser inom följande områden och poängtal krävs: ?Matematik, 22,5 hp, omfattande grundläggande en- och flervariabelanalys, inklusive introduktion till vektoranalys, linjär algebra. ?Grundläggande naturvetenskap, 15 hp, omfattande bl.a. mekanik och termodynamik.?Grundläggande energi- och miljöteknik samt maskinteknik, 90 hp, omfattande särskilt värme- och strömningslära 15 hp samt miljöteknik 15 hp.Motsvarandebedömning kan göras.

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights