Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Kyrkomusikerutbildning

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
120 hp - 180 hp
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska

Om utbildningen

Kyrkomusiker – ett musikaliskt, spännande yrke!

Läs kyrkomusikerutbildningen och arbeta som kyrkomusiker, ett spännande, musikaliskt yrke med kyrkan som bas. En självklar del i yrket är att spela orgel, men de flesta har också till uppgift att leda olika körer och kanske undervisa i t.ex. orgel eller piano. Som kyrkomusiker arbetar med stort eget ansvar och det finns gott om utrymme för egna musikaliska initiativ. Kyrkan har på många håll i landet blivit ett centrum för just aktivt musikliv – mycket tack vare engagerade kyrkomusiker.

Framtidsutsikterna inom kantorsyrket måste bedömas som goda i den nya fria Svenska kyrkan. Kyrkomusiker blir en viktig yrkesgrupp i framtiden och Ersta Sköndal högskolas utbildning ger dig en mycket god start inom detta spännande yrke. Ersta Sköndal högskola erbjuder kyrkomusikerutbildning på heltid/deltid.

Institutionen för kyrkomusik vid Ersta Sköndal högskola bedriver sedan 1997 som en av två skolor i landet utbildning för högskoleexamen 120 hp i kyrkomusik. Huvudämnet är kyrkomusik, där det ingår bl.a. orgelspel, kör- och ensembleledning samt liturgik och bibelvetenskap. Ytterligare ämnen är exempelvis sång och piano.

Undervisningslokalerna ger goda möjligheter till musikalisk utbildning med gott om rum för den individuella övningen. Inte minst gäller det piporglar, av vilka högskolan nu disponerar fyra stycken. Samarbetet i arbetslaget i församlingen är viktigt och därför utgör olika former av praktik och samverkansutbildning ett viktigt inslag i utbildningen. Dessutom ingår medverkan vid gudstjänster i Stora Sköndals kyrka som organist, dirigent och korist och även medverkan vid andra musikaliska framträdanden i form av kör- och pianokonserter m.m.

KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK 180 hp  
HÖGSKOLEEXAMEN 120 hp, kyrkomusikalisk utbildning
KANTORSEXAMEN  

Hösten 2006 startade ett tredje år av högskolans kyrkomusikerutbildning. Nivån 121-180 hp kommer att vara en påbyggnad på de första 120 hp och innehålla viss obligatorisk undervisning (bl.a. liturgiskt orgelspel och kördirigering), valbara kurser samt ett examensarbete. Det tredje året leder fram till Kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp.

Högskoleexamen 120 hp, kyrkomusikalisk utbildning och kantorsexamen

Utbildningen för de båda rubricerade examina samordnas och båda slutförs normalt efter två års studier på helfart. Varje läsår antas cirka elva studenter.

Kyrkomusikerprogrammet  120 hp, helfart två år; deltid; distans

  • Kyrkomusik 63-72 hp
  • Sång 12-15 hp 
  • Piano 18-21 hp
  • Gehörsskolning och satslära 12-15 hp 
  • Pedagogik/metodik 6 hp 
  • Praktik och administration 9 hp

Deltidsstudier

Deltidsstudier kan vid behov erbjudas, i första hand med en studietakt på 50% (halvfart, studier vanligtvis två till tre dagar i veckan)

Svenska kyrkans grundkurs

För att erhålla utbildningsbevis för kantorsexamen, den behörighet som krävs för kantorstjänster i Svenska kyrkan, måste man även ha gått Svenska kyrkans grundkurs. Denna är en folkhögskolekurs på en termin, som man alltså inte kan gå på Ersta Sköndal högskola. Se Svenska kyrkan för mer information om var man kan gå Svenska kyrkans grundkurs.

Så ansöker du

För antagning till kyrkomusikerprogrammet vid Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi vid Ersta Sköndal högskola krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet, dvs att den sökande har blivit godkänd vid institutionens antagningsprov.

Ansökan till högskoleexamen/kantorsexamen/kandidatexamen görs på ansökningsblankett som erhålls från institutionen eller från högskolans hemsida (www.esh.se) och som skickas direkt till Ersta Sköndal högskola, Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi, Box 441, 128 06 Sköndal.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

På Ersta Sköndal Bräcke högskola utbildar vi dig som vill bli sjuksköterska, socionom, kyrkomusiker och teologi. Vi har program och fristående kurser på både hel- och halvfart samt på kvällstid. Vi har även specialistsjuksköterskeprogram inom palliativ vård och psykiatrisk vård,...


Läs mer om Ersta Sköndal Bräcke högskola och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Stigbergsgatan 30, Box 11189
10061 Stockholm

Tel: 08 - 555 050 00