Marie Cederschiöld högskola

i Stockholm (+ 3 orter)

Marie Cederschiöld högskola

Marie Cederschiöld högskola utbildar vi dig som vill bli sjuksköterska, socionom, kyrkomusiker och teologi.
Vi har program och fristående kurser på både hel- och halvfart samt på kvällstid.

Vi har även specialistsjuksköterskeprogram inom palliativ vård och psykiatrisk vård, samt uppdragsutbildning. Våra grund- och vidareutbildningar samt forskning bedrivs inom ämnena vårdvetenskap, socialt arbete, vårdetik, diakoni, teologi och kyrkomusik. 

Högskolan finns på tre campus – Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg – med tillsammans ca 1700 studenter. Campus Ersta ligger på Södermalm med gångavstånd till Slussen.

Studera vid Marie Cederschiöld högskola
Att studera hos oss innebär att du kommer till en högskola som tar tillvara på din förmåga att självständigt söka kunskap, utvecklas och ta ansvar. All utbildning hos oss ska främja ett lärande som utmanar din kreativitet, ditt kritiska förhållningssätt och din reflekterande förmåga. För att du ska utveckla din professionella yrkesidentitet är kopplingen till praktiken viktig. En stor del av sjuksköterskeprogrammen utgörs av handledd verksamhetsförlagd praktik, och för studenterna på socionomprogrammet ingår fältanknutna moment och en längre verksamhetsförlagd utbildning. För kyrkomusikerstudenterna är enskild undervisning, församlingsnära praktik, konserter och goda övningsmöjligheter betydande inslag i utbildningen.

Vi kombinerar en praktiknära professionsinriktad forskning med etiskt, historiskt, välfärdsrättsligt och kritiskt granskande studier om samspelet mellan samhälle, vård, organisation och individ.
Högskolans historiska bakgrund har resulterat i att människors hälsa, välfärd och utsatthet varit i fokus för utbildningen och förklarar hur forskningsområden som civilsamhällsstudier, palliativ vård och vårdetik har utvecklats och gett högskolan dess särskilda profil.

Studera utomlands 
Som student innebär studier utomlands möjlighet till nya erfarenheter och kunskaper, en ökad interkulturell kompetens och ofta en högre grad av anställningsbarhet. Både på inom socionom- och sjuksköterskeprogrammet finns det flera möjligheter att studera, praktisera eller göra fältstudier utomlands.

Välkommen som student till Marie Cederschiöld högskola!


Utbildningar - Marie Cederschiöld högskola

Beskrivning och boende

Kontaktuppgifter till Marie Cederschiöld högskola

Marie Cederschiöld högskola

Stigbergsgatan 30, Box 11189
10061 Stockholm

Tel: 08 - 555 050 00


Highlights