Så blir du svetsare inom tåg

Vill du jobba inom järnvägsbranschen? Då kan svetsare inom tåg vara ett yrke för dig! Läs mer om svetsarens arbetsuppgifter, lön och framtidsutsikter för yrket här.

Hur blir du svetsare inom tåg? 

För dig som vill bli svetsare krävs en gymnasieutbildning eller motsvarande. Om du har gått industritekniska programmet inriktning svetsteknik under gymnasiet har du automatiskt en utbildning till svetsare.  

Har du däremot gått ett annat program under gymnasiet behöver du komplettera med en eftergymnasial utbildning, till exempel yrkesvux eller en YH-utbildning där teori kombineras med praktikperioder i nära samarbete med arbetslivet.  

Lämplig utbildning finns även genom en arbetsmarknadsutbildning. För mer information kontaktar du ditt lokala Arbetsförmedlingskontor.  

Vad gör en svetsare inom tåg?

Som svetsare arbetar du med att sammanfoga stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder, manuellt eller automatiserat. Arbetet innefattar tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Exempel på arbetsuppgifter kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till mer krävande specialsvetsningar av rörledningar och tryckkärl.  

Som svetsare krävs god kännedom gällande olika metallers egenskaper samt hur metallen påverkas av svetsningen. Du ska förstå svetsningen och dess kvalités innebörd för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd. 

Framtidsutsikter för en svetsare inom tåg

Enligt arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos finns det goda möjligheter till arbete inom svetsaryrket eftersom konkurrensen beräknas vara låg under kommande år. Personer med den utbildning eller erfarenhet som krävs har därav stora chanser till arbete eftersom möjligheten till arbete ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis. 

Källa: Arbetsförmedlingen


Förmågor & kompetenser som är bra att ha för en svetsare inom tåg

📋 Noggrannhet 

Det är viktigt att svetsfogar och mått är exakta enligt ritning.

👷 Säkerhetsfokus

Som svetsare har du förmågan att förutse risker i arbetet. 

✨ Kvalitetsinriktad 

Du ska kunna leverera produkter som håller en god kvalitet. 

🤝 Resultatinriktad 

Som svetsare ska du kunna producera med tillräcklig kvalitet under kort tid. 

📄 Förmåga att följa regler och instruktioner

Som svetsare är det viktigt att kunna följa angivna instruktioner och kunna läsa och förstå ritningar. 


Lönestatistik för svetsare

30 400 k/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2022


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser