Så blir du projektör inom järnväg

Vill du jobba med projektering inom järnväg, helt enkelt att planera och utveckla järnväg och spårtrafik? Som projektör inom järnväg har du en viktig roll för framtidens tåg!

projektör inom järnväg

Hur blir du projektör inom järnväg?

Om du vill bli projektör inom järnväg behöver du gå en eftergymnasial utbildning, antingen på universitet, högskola eller yrkeshögskola. 

Yrkeshögskoleutbildningen till järnvägsprojektör är två år lång. För att vara behörig till en sådan utbildning behöver du en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller vuxenutbildning. Du behöver också särskilda förkunskaper. 

Det är också möjligt att börja jobba som projektör inom järnväg efter högskole- och universitetsutbildningar som till exempel byggingenjör. 

Hitta din utbildning till järnvägsprojektör här


Vad är det bästa med ditt yrke, Cornelia?

Möt vår ambassadör som jobbar som spårprojektör inom järnväg!

Läs intervjun


Vad gör en projektör inom järnväg?

Som järnvägsprojektör arbetar du oftast med att projektera järnvägsteknik. Du ritar och planerar lösningar för olika typer av infrastrukturprojekt inom spårbunden trafik. Det kan vara att exempelvis konstruera spårprojekt i CAD eller andra programvaror. Efter utbildningen arbetar du ofta på stora bolag eller som teknikkonsult inom ditt område.

Framtidsutsikter för en projektör inom järnväg

De närmaste tio åren kommer rekryteringsbehovet av järnvägsprojektörer inom området BEST-K (Bana, El, Signal, Tele, Kanalisation) att vara stort. Utbyggnad av infrastrukturen tillsammans med pensionsavgångar och införande av ny teknik i form av ERTMS (European Rail Traffic Management System) gör att företagen behöver anställa kontinuerligt. Många konsultföretag arbetar också med stora järnvägsprojekt utomlands och ser att deras verksamhet kommer att expandera. 

Källor: Myndigheten för yrkeshögskolan, järnvägsjobb.se


Förmågor & kompetenser som är bra att ha för en projektör inom järnväg

📅 Organisationsförmåga

Eftersom du jobbar mycket med planering är det viktigt att du är organiserad och strukturerad.

🔑 Lösningsorienterad

Du som projektör har ett helhetsgrepp om ett projekt – därför är det ofta du som först kan se lösningar på problem.

💬 Kommunikationsförmåga

Du kommer behöva vara knytpunkten för kommunikation mellan många olika personer och aktörer.


Lönestatistik för projektör inom järnväg

43 300 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2022


Bra val av utbildning:

 Järnvägsprojektör


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


 Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser