Så blir du el- och kontaktledningstekniker

Vill du jobba med underhåll, felsökning eller reparationer inom järnvägsbranschen? Då kan el- och kontaktledningstekniker passa dig! Läs mer om yrkets arbetsuppgifter, vad du behöver för utbildning och lön här!

el- och kontaktledningstekniker

Hur blir du en el- och kontaktledningstekniker?

För dig som vill studera till el- och kontaktledningstekniker behövs en grundläggande behörighet. Utöver det behöver du godkända betyg, kunskaper eller erfarenheter i kurserna fysik 1, matematik 2 och praktisk ellära. Det ger dig möjlighet att ansöka till en yrkeshögskoleutbildning till kontaktledningstekniker.  

YH-utbildningen till kontaktledningstekniker är ett år lång och du får lära dig mer om järnvägsteknik, säkerhet, byggnation och reparation av kontaktledningar. Under utbildningens gång kommer du också att få göra praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete), där du får göra praktiska övningar kopplat till det du fått lära dig.  

Hitta utbildningar till el- och kontaktledningstekniker här

Vad gör en el- och kontaktledningstekniker?

Som el- och kontaktledningstekniker jobbar du med låg- och högspänningsanläggningarna inom järnvägen. Underhåll, felsökning, reparationer och nybyggnationer är områden som du kan jobba med. El- och trafiksäkerhet är något som du också kommer att jobba med regelbundet och det krävs att man utför det arbetet på ett säkert sätt samtidigt som man tänker på den övergripande säkerheten för tågtrafiken. 

Eftersom det är ett riskfyllt arbete så är det också ett stort fokus på att arbeta säkert, det kräver att du är uppmärksam och kan arbeta lösningsorienterat. Yrket är spännande, utmanande och socialt då du av säkerhetsskäl aldrig arbetar ensam. Arbetet kräver också att du trivs med att vara utomhus året om.  

Inom el- och kontaktledningsteknikeryrket går det också att vidareutbilda dig till andra järnvägsyrken, till exempel besiktningsman av elanläggningar. 

💡 Tips! Lyssna på Järnvägsjobbs podcast om hur det är att studera till El- och kontaktledningstekniker. I avsnittet får du träffa Jennie Svalenström och Joyze Forsberg som utbildar sig till kontaktledningstekniker på Trafikverksskolan i Ängelholm. 
 Lyssna på podden här!

Framtidsutsikter för en el- och kontaktledningstekniker?

Det finns stora möjligheter till jobb som el- och kontaktledningstekniker. Dels beror det på stora pensionsavgångar men också på att infrastrukturen håller på att byggas ut och att man inför mycket ny teknik. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara lite konkurrens om jobben både inom ett år och om fem år.

Källa: Arbetsförmedlingen, järnvägsjobb.se


Förmågor & kompetenser som är bra att ha för en signaltekniker

⏱️ Stresstålighet

Arbeten på spåren sker ofta under stor tidspress, därför är det en fördel att du som vill bli el-och kontaktledningstekniker är stresstålig.

🦺 Säkerhetsmedveten

Rollen som el- och kontaktledningstekniker arbetar du i miljöer som innebär risker. Så det är viktigt att alltid tänka på säkerheten.

💡 Problemlösningsförmåga

Under arbetet kan olika problem uppstå och el- och kontaktledningsteknikern måste jobba för att lösa dem så att arbetet kan fortsätta. 

🤝 Samarbetsförmåga

Som el- och kontaktledningstekniker arbetar du alltid tillsammans med andra och behöver därför kunna samarbeta med övriga yrkesarbetare på spåren.


Lönestatistik för el- och kontaktledningstekniker

34 800 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2021


Bra val av utbildning:

 YH-utbildning till el- och kontaktledningstekniker


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser