Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Så blir du anläggningsingenjör inom järnväg

Vill du ha en viktig roll inom arbetet med Sveriges infrastruktur och tillväxt? Då kan anläggningsingejör inom järnväg vara ett yrke för dig! Läs mer om arbetsuppgifter, vad du behöver för utbildning och lön här!

anläggningsingenjör inom järnväg

Hur blir du anläggningsingenjör inom järnväg?

Det finns olika vägar att gå och olika utbildningsnivåer att välja för att bli ingenjör. Du kan till exempel utbilda dig till ingenjör på universitet eller högskola eller så kan du läsa en ingenjörsutbildning på en yrkeshögskola. 

Väljer du att studera på en yrkeshögskola för att bli anläggningsingenjör inom järnväg är det en tvåårig utbildning där teori och praktik varvas. Det krävs att du har grundläggande behörighet, godkänt betyg i matematik 2 och i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. 

Hitta din YH-utbildning till anläggningsingenjör här  

Vad gör en anläggningsingenjör inom järnväg?

Som anläggningsingenjör inom järnväg har du en väldigt viktig roll inom arbetet med Sveriges infrastruktur och tillväxt. Du som anläggningsingenjör arbetar med att planera, leda och hålla koll på infrastrukturprojekt inom olika järnvägsarbeten, exempelvis vid nybyggnation och underhåll. Det är din uppgift att säkerställa att projektet når sina mål när det kommer till kvalitet, miljö och säkerhet. Det ingår också i ditt arbete att säkerställa att projekten har en bra och trygg arbetsmiljö för de andra anställda. 

Andra vanliga ansvarsområden är arbetsmiljö och ekonomi. Du projekterar och följer upp järnvägsarbeten samt upprättar ritningar, tidplaner och investeringskalkyler för att nå bästa resultat vad gäller kvalitet, hållbarhet, leverans och säkerhet. 

Anläggningsingenjören har ett övergripande ansvar och framförallt en koordinerande roll. Det innebär att det är en fördel om du har enkelt för att ta ansvar. I din roll är det också vanligt att du leder hela arbetslag och det är därför viktigt att du har ett bra ledarskap och är bra på att kommunicera. Yrket passar dig som vill att dina arbetsdagar ska vara varierande och sociala. Du får arbeta med både problemlösning och projektledning samtidigt som du är med och bidrar till samhällets utveckling.

Framtidsutsikter för en anläggningsingenjör inom järnväg

De kommande åren satsas det stort på att rusta järnvägen för norr till söder. Järnvägssatsningarna ska ge plats för fler godståg och fler regionaltåg med resenärer. Samtidigt införs ny teknik som öppnar nya möjligheter för nybyggnation och ombyggnation. Detta leder till ett ökat behov av anläggningsingenjörer med kompetens inom järnvägsområdet!

Lönestatistik för anläggningsingenjör inom järnväg

40 200 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2021


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser