YH-utbildning
Inga recensioner än

Järnvägstekniker/kvalificerad bantekniker

Yrkeshögskolan i Luleå, i Luleå (+1 orter)
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Varför välja Yrkeshögskolan i Luleå?

Behov på

arbetsmarknaden

Distansutbildning med

tillfällen på plats

Bra kontakter med

näringsliv

Om utbildningen

 Järnvägstekniker/kvalificerad bantekniker

Järnvägstekniker/kvalificerad bantekniker

Som kvalificerad bantekniker arbetar du med underhåll och felavhjälpningar i spåranläggningen men även nybyggnation och utbyte av spårdelar ingår.

Som bantekniker arbetar du i en spännande bransch. Du får oftast arbete utomhus tillsammans med kollegor i en varierande miljö. Dina arbetsuppgifter är varierande och utförs runt om i landet på våra järnvägar, spårvägar och tunnelbaneräls.

För mer information om Järnvägstekniker/kvalificerad bantekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Distans med träffar
  • Luleå

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan öppnar 1 mars 2023, sista ansökningsdag 31 maj. Sista dag för komplettering 15 juni.

Behörighet

För att vara behörig behöver du ha en avslutad gymnasieutbildning, till exempel genom att du har en gymnasieexamen från gymnasieskola eller från vuxenutbildning.


Det går också bra med motsvarande utbildning, till exempel ett slutbetyg från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, eller intyg från allmän kurs i folkhögskola.


Du kan också ha en utbildning som motsvarar en gymnasieutbildning, till exempel en gymnasieutbildning från ett annat land.

Om du behöver mera information om din behörighet, eller om du behöver komplettera med någon kurs, kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.


Urval

Om det är fler sökande än vad vi har platser för kommer vi att göra ett urval baserat på dina gymnasiebetyg.


Examensbenämning: Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen som Kvalificerad / bantekniker förutsatt att du har lägst betyget godkänt i samtliga kurser.

Upplägg

Utbildningslängd

Utbildningen är ett år,200 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng.

Studieform

Distans, heltid med ett antal fysiska träffar i Luleå. Kostnader för resor och boende bekostar du själv. Lärarledd tid: 8 timmar/vecka.

Vi använder Teams för kommunikation. Utrustning som krävs är dator med internetuppkoppling, kamera och headset. Vi använder oss av Officeprogrammen som du har tillgång till via lärplattformen Teams.


Utbildningen bedrivs på distans med vissa fasta tider för webbsända föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Det förekommer att lektioner är inspelade såväl som livesända och du förväntas vara tillgänglig dagtid.

Kursinnehåll

Utbildningen är 200 poäng(40 veckor) av dessa är 14 veckor arbetsplatsförlagd utbildning, LIA.

Allmän järnvägsteknik för tekniker 4p

I kursen ges en översikt vad ban-, el-, signal- och kommunikationsteknik innebär samt hur dessa system interagerar med varandra.

Banteknik och underhåll 20p

Målet är att deltagarna efter kurs skall förstå hur det bantekniska systemet är uppbyggt, fungerar och underhålls, enskilt och i samspel med andra teknikslag.

Besiktning bana 20p

Kunna tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter och arbetarskyddsåtgärder vid säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar.

Examensarbete 10p

Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan kunskap och färdighet för att självständigt arbeta som bantekniker genom att inhämta nya kunskaper samt tillämpa kunskaper förvärvade under utbildningen.

Introduktion för järnvägstekniker 5p

Introduktionen innehåller en allmän orientering om arbetet som järnvägstekniker, om järnvägsbranschen.

Kapning och slipning av rälsmaterial 20p

Efter utbildning skall eleven kunna självständigt kunna utföra kapning och slipning av räls på korrekt sätt.

LIA 70p

Praktiken ska i så stor utsträckning som möjligt innehålla arbetsuppgifter som överensstämmer med de mål och syften som gäller för utbildningen till bantekniker.

Mätning och spårlägeskontroll 12p

Att förstå hur utsättning i spår utförs, beräkningar med datahjälpmedel, tolka spårlägesdiagram och efter kvalitetsnormerna kunna utvärdera spårläget.

Projektering spårgeometri 5p

Efter genomgången kurs kunna tolka spårlägesdiagram och efter kvalitetsnormerna kunna utvärdera spårläget för olika järnvägssträckor.

Säkerhetsaspekter 8p

Kursen ger kunskaper om säkerhetsaspekter utifrån ett antal områden vid arbeten i eller nära spår- och väganläggningar.

Tillämpad banteknik 20p

Att ge praktisk erfarenhet om alla de olika delar som ingår i en Banteknikers arbetsuppgifter samt att utifrån givna förutsättningar självständigt och i grupp kunna beräkna, ta fram uppgifter om att beskriva ett vanligt förekommande bantekniskt arbete i spåranläggning.

Trafiksäkerhet för arbete i trafikerad spårmiljö 6p

För att överhuvudtaget få lov att ensam vistas i spår och/eller utföra arbeten i trafikerad spårmiljö ställer Transportstyrelsen krav på att man har kompetens för detta

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Järnvägstekniker/kvalificerad bantekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Yrkeshögskolan i Luleå
Laboratoriegränd 11
977 53 Luleå

Välkommen till Yrkeshögskolan i Luleå! 

Luleå tillhör en region i kraftig tillväxt. För att tillgodose de kommande etableringarna och annan efterfrågad kompetens kommer Vuxenutbildningen Luleå kommun att starta 6 Yh-utbildningar till hösten inom områden där det finns stora rekryteringsbehov.  Luleå kommuns yrkeshögskola är en del...

Läs mer om Yrkeshögskolan i Luleå och visa alla utbildningar.

Highlights