YH-utbildning

Järnvägstekniker / Kvalificerad kontaktledningstekniker

Yrkeshögskolan i Luleå, i Luleå (+1 orter)
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-31
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
1 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-31
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Varför välja Yrkeshögskolan i Luleå?

Behov på

arbetsmarknaden

Distansutbildning med

tillfällen på plats

Bra kontakter med

näringsliv

Om utbildningen

Järnvägstekniker / Kvalificerad kontaktledningstekniker

Järnvägstekniker / Kvalificerad kontaktledningstekniker

En kvalificerad kontakledningstekniker arbetar med olika typer av låg- och högspänningsanläggningar. Service och underhåll såväl som nyproduktion och byte av gamla ledningar är förekommande arbetsuppgifter.

Som kontaktledningstekniker arbetar du i en spännande bransch. Du får oftast arbete utomhus tillsammans med kollegor i en varierande miljö. Dina arbetsuppgifter är varierande och utförs runt om i landet på våra järnvägar, spårvägar och tunnelbaneräls.

För mer information om Järnvägstekniker / Kvalificerad kontaktledningstekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans med träffar
  • Luleå
  • Sista ansökan: 2024-05-31

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan öppnar 1 mars 2023, sista ansökningsdag 31 maj. Sista dag för komplettering 15 juni.

Behörighet

För att vara behörig behöver du ha en avslutad gymnasieutbildning, till exempel genom att du har en gymnasieexamen från gymnasieskola eller från vuxenutbildning.

Det går också bra med motsvarande utbildning, till exempel ett slutbetyg från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, eller intyg från allmän kurs i folkhögskola.

Du kan också ha en utbildning som motsvarar en gymnasieutbildning, till exempel en gymnasieutbildning från ett annat land.

Förutom grundläggande behörighet krävs också särskild behörighet i elektromekanik eller ellära 1 eller mekatronik 1. Följande kurser eller kurskombinationer ger särskild behörighet:

Elektromekanik, eller ellära eller mekatronik

Lägst godkänt betyg i någon av kurserna elektromekanik eller ellära 1 eller mekatronik 1

Du kan också ha läst ämnet i ett ännu äldre system, som motsvarar dagens kurser, eller ha läst kurserna i ett annat land.

Om du behöver mera information om din behörighet, eller om du behöver komplettera med någon kurs, kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

Urval

Om det är fler sökande än vad vi har platser för kommer vi att göra ett urval baserat på dina gymnasiebetyg.

Examensbenämning: Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen som Kvalificerad / signaltekniker förutsatt att du har lägst betyget godkänt i samtliga kurser.

Upplägg

Utbildningslängd

Utbildningen är ett år, 200 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng.

Studieform

Distans, heltid med ett antal fysiska träffar i Luleå. Kostnader för resor och boende bekostar du själv. Lärarledd tid: 8 timmar/vecka.

Vi använder Teams för kommunikation. Utrustning som krävs är dator med internetuppkoppling, kamera och headset. Vi använder oss av Officeprogrammen som du har tillgång till via lärplattformen Teams.

Utbildningen bedrivs på distans med vissa fasta tider för webbsända föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Det förekommer att lektioner är inspelade såväl som livesända och du förväntas vara tillgänglig dagtid.

Kursinnehåll

Utbildningen är 200 poäng(40 veckor) av dessa är 14 veckor arbetsplatsförlagd utbildning, LIA.

Allmän järnvägsteknik för tekniker 4p

I kursen ges en översikt vad ban-, el-, signal- och kommunikationsteknik innebär samt hur dessa system interagerar med varandra.

Arbeten på kontakt- och hjälpkraftsystem från liftfordon 6p

I kursen ges kunskaper om liftfordonets huvudbeståndsdelar och övergripande funktioner samt kunskaper om arbetsmetodik vid montagearbete från liftkorg

Byggnation av hjälpkrafts- och kontaktledning 18p

Kursen inleds med ett kort avsnitt som behandlar kontaktledningshängverkets elasticitet och krafter i hängverket. De studerande får med hjälp av ritningar, standarder och handböcker ta fram de uppgifter som krävs för att bygga en hjälpkraftledning och ett kontaktledningssystem med s.k. Ylina

Byggnation av kontaktledning med elektriska kopplingar 20p

Kursen ger förståelse för hur en kontaktledningsanläggning är uppbyggd och vilka krav som ställs på anläggningen för att erhålla rätt funktionalitet

Elsäkerhetsföreskrifter för högspänningsanläggningar 5p

föreskrifter och standarder som berör järnvägens högspänningsanläggningar (över 1000 V AC/1500 V DC). Trafikverket har egna kompletterande föreskrifter på detta område där, ”Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar”, är den väsentligaste och ges därför stort utrymme i kursen.

Examensarbete 11p

Syftet med examensarbetet är att studenten ska utveckla och visa sådan kunskap och färdighet för att självständigt arbeta som kontakttekniker genom att inhämta nya kunskaper samt tillämpa kunskaper förvärvade under utbildningen.

Grundläggande komponent-, verktygskännedom och montage 16p

Kursen ger grundläggande kunskaper om kontaktledningens mekaniska konstruktion och insikt i vilka verktyg som är vanlig förekommande vid kontaktledningsmontage

Introduktion för järnvägstekniker 5p

Introduktionen innehåller en allmän orientering om arbetet som järnvägstekniker, om järnvägsbranschen.

Järnvägens elkraftsförsörjning 10p

Kursen ger en övergripande kunskap och insikt i Järnvägens kraftförsörjningsanläggningar och ledningsnät. De studerande förutsätts ha goda kunskaper i ellära då dessa tillämpas genom elektriska beräkningar på Trafikverkets kontakt- och hjälpkraftsystem.

LIA 70p

Praktiken ska i så stor utsträckning som möjligt innehålla arbetsuppgifter som överensstämmer med de mål och syften som gäller för utbildningen till kontaktledningstekniker.

Lågspänningsinstallationer och föreskrifter vid järnvägen 15p

I kursen ges kunskap om hur de vanligaste järnvägsspecifika lågspänningsanläggningar ska utföras för att de ska uppfylla föreskrifternas och tillämpliga standarders krav.

Säkerhetsaspekter 8p

Kursen ger kunskaper om säkerhetsaspekter utifrån ett antal områden vid arbeten i eller nära spår- och väganläggningar.

Trafiksäkerhet för arbete i trafikerad spårmiljö 6p

För att överhuvudtaget få lov att ensam vistas i spår och/eller utföra arbeten i trafikerad spårmiljö ställer Transportstyrelsen krav på att man har kompetens för detta

Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning 6p

Kursen ger kunskaper om växelvärmesystemens uppbyggnad, funktion och dess Inställningsmöjligheter. Inställningsmöjligheterna via operatörspanel, anslutning av PC samt via fjärruppkoppling genom Internet tas upp under kursen.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Järnvägstekniker / Kvalificerad kontaktledningstekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Yrkeshögskolan i Luleå
Laboratoriegränd 11
977 53 Luleå

Välkommen till Yrkeshögskolan i Luleå! 

Luleå tillhör en region i kraftig tillväxt. För att tillgodose de kommande etableringarna och annan efterfrågad kompetens kommer Vuxenutbildningen Luleå kommun att starta 6 Yh-utbildningar till hösten inom områden där det finns stora rekryteringsbehov.  Luleå kommuns yrkeshögskola är en del...

Läs mer om Yrkeshögskolan i Luleå och visa alla utbildningar.

Highlights