Så blir du lokförare

Vill du köra och sköta tåg och lok, för gods eller passagerare? Då är lokförare ett yrke för dig! Läs mer om lokförarens arbetsuppgifter, vad du behöver för utbildning och lön här!

Hur blir du lokförare?

För att arbeta som lokförare behöver du studera en lokförarutbildning på en yrkeshögskola (YH). Lokförarutbildningen är ett år lång och ges på flera olika platser i Sverige. 

För att kunna bli antagen till lokförarutbildningen krävs följande: 

  • Grundläggande behörighet för att läsa YH-utbildning 
  • Du ska ha fyllt 20 år (vid särskilda skäl godkänns även du som fyllt 18) 
  • Du ska ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan med godkänt resultat 
  • Du ska ha lägst betyg E i svenska 1 / svenska som andraspråk, matematik 1a, 1b eller 1c, och engelska 5 
  • Gymnasiebetyg i ett modernt språk med lägst betyg E, bedöms av Transportstyrelsen som likvärdig kravet på engelska 5 med lägst betyg E. 
  • Du ska vara fysiskt och psykiskt lämplig att framföra järnvägsfordon. Den psykiska lämpligheten testas av psykologer och du för att styrka din fysiska lämplighet görs en läkarundersökning.

Efter lokförarutbildningen fortlöper vidareutbildning på arbetsplatsen, och för att sedan kunna arbeta som lokförare krävs att du avlägger ett test för att få ett lokförarbevis. 

Hitta utbildningar till lokförare här

Vad gör en lokförare?

Som lokförare kör och sköter du tåg och lok, både för gods eller passagerare. Du ser till så att tåget är i det skick som det ska vara innan avfärd och får information om hur trafiken kommer att vara längs rälsen. Under färden kör du tåget i korrekta hastigheter så att färden blir smidigt och mjuk. Under färdens gång har du kontakt med tågpersonalen och gör högtalarutrop för att hålla våra resenärer uppdaterade om trafikläget.

Som lokförare har du det yttersta ansvaret för hela tåget vilket medför att du ansvarar för personalen, passagerarnas och godsets säkerhet. Du måste vara beredd för plötsliga händelser som kan påverka färden.

Som lokförare kan du också på vissa platser delta i växlingsarbetet på bangårdar. Det innebär att du förflyttar vagnar med hjälp av radiostyrda lok som styrs med en bärbar fjärrstyrningsutrustning.

Framtidsutsikter för lokförare

I dagsläget så är det en liten konkurrens om jobben som lokförare vilket betyder att det finns stora möjligheter till arbete för den som har rätt utbildning eller erfarenhet. Under de kommande fem åren så kommer jobbmöjligheterna att fortsätta vara stora då behovet av lokförare inte kommer mötas av antalet utbildade lokförare. Yrket som lokförare kommer alltså öppna upp många möjligheter till jobb under de kommande åren.

Källa: Arbetsförmedlingen


Förmågor & kompetenser som är bra att ha för en signaltekniker

⏱️ Stresstålighet

Det är viktigt att du som lokförare kan behålla lugnet i stressade situationer som kan uppstå i arbetet.

🤹‍♀️ Simultanförmåga

En lokförare bör ha förmågan att kunna göra flera olika saker samtidigt då arbetet kräver detta.

💡 Koncentrationsförmåga

En lokförare ska kunna koncentrera sig på trafikrytm och plötsliga händelser utan att låta sig störas av omvärldsfaktorer.

🚨 Säkerhetsfokus

Som lokförare måste du sätta säkerheten främst!

🚦 Förmåga att följa regler och instruktioner

Lokförare måste följa de lagar och regler som gället, till exempel hastighetsbegränsningar. 


Lönestatistik för lokförare

40 000 kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2021


Bra val av utbildning:

 YH-utbildning till lokförare


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser