Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Så blir du tågreparatör

Har du tankar på att jobba som tågreparatör? Vill du veta mer om yrket, lön och framtidsutsikter? Här kan du läsa om vägen för att bli tågreparatör!

Hur blir du tågreparatör?  

Om du vill arbeta som tågreparatör behöver du en grundutbildning, till exempel att du har gått fordon- och transportprogrammet eller industriprogrammet på gymnasiet. Det är på grund av att det finns krav på genomförd gymnasieutbildning. 

Du kan vidareutbilda dig till tågtekniker genom att läsa en utbildning på yrkeshögskola eller komvux. Många företag anställer dock dig som reparatör utan vidareutbildning, men då är det meriterande om du läst ett mer tekniskt program samt har erfarenhet från mekaniskt arbete. 

Teknikinriktade utbildningar på komvux

Vad gör en tågreparatör?

Som tågreparatör arbetar du både med förebyggande och mer akut underhåll av olika tågfordon. Du som reparatör kan arbeta med olika typer av lok, tågvagnar, tunnelbanevagnar och spårvagnar. Vad för typ av fordon du arbetar med varierar beroende på var du är anställd. 


Vanliga arbetsuppgifter är olika reparationer så som till exempel byte av motorer, byte av en glasruta som gått sönder eller reparation av ett trasigt säte. Ju mer avancerade tåg desto mer kunskap behöver du ha inom de olika områdena. Dina arbetsuppgifter kan även bestå av svetsning och hårdlödning. Du utför större delen av ditt arbete i en verkstad men du kan ibland även behöva rycka ut och åtgärda något direkt på plats. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och att du har lätt för att ta egna beslut. 

Ibland arbetar du mer med underhåll där fordonen kontrolleras och undersöks och ibland består dina arbetsuppgifter mer av att reparera skadade eller trasiga fordon.

Framtidsutsikter för en tågreparatör

Det finns för tillfället ingen prognos för yrkets framtidsutsikter på Arbetsförmedlingen.

Lönestatistik för bangårdsarbetare

31 400 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2021


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser