Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Så blir du tågtrafikledare

Är du intresserad av tåg och järnväg? Då kan tågtrafikledare vara ett yrke för dig! Läs mer om tågtrafikledarens arbetsuppgifter, vad du behöver för utbildning och lön här!

Hur blir du tågtrafikledare?

För att jobba som tågtrafikledare behöver du ha en gymnasieexamen och kan uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska. Själva utbildningen till trafikledare och trafikinformatör får du sedan i samband med anställning. Det fungerar så att man anställs som aspirant under cirka ett år, då du får en betald internutbildning som är både praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen av utbildningen är sex till nio veckor lång och sker vid Trafikverksskolan i Ängelholm.

För att kunna arbeta som tågtrafikledare är det ett krav med god syn och normalt färgseende. Du måste också godkännas i en hälsoundersökning, urvalstester samt den interna utbildningen.

Vad gör en tågtrafikledare?

Som trafikledare inom tågtrafiken arbetar du med att övervaka tågens rörelser på järnvägsnätet. Du är den som ansvarar för säkerheten i järnvägstrafiken och för att tidtabellen och tågordningen hålls. Genom att styra växlar och signaler över långa sträckor med hjälp av fjärrställverk ser man till att tågen går på rätt spår och i förutbestämd ordning. Till hjälp har man datoriserade övervaknings- och manöversystem via ställverk, ljussignaler och växlar i spåret. Trafikledaren ansvarar för säkerheten både för resenärer och de som arbetar inom tågtrafiken och längs spåren.


När tågtrafiken går som planerat går trafikledarens arbete mestadels ut på att övervaka, men när något problem uppstår är det trafikledaren som snabbt måste lösa situationen och ta beslut om vad som behöver göras. Via telefon har trafikledaren kontakt med lokförare och tågbolag samt vid större händelser även blåljuspersonal, entreprenörer med fler. Trafikledaren informerar då tågförare och andra berörda om beslutet och ser till att trafikinformatörerna får rätt information.

Som tradikledare kan du antingen jobba som regional tågtrafikledare med fjärrstyrning på en större trafikcentral eller som lokal tågtrafikledare med fjärrstyrning eller manuell signalering på en mindre lokal tågtrafikcentral. Trafikledare arbetar i skift enligt schema fördelat över hela dygnet.

Framtidsutsitker för tågtrafikledare

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för tågtrafikledare. Det finns stora möjligheter till jobb som trafikledare både inom ett år och fem år.

Källa: Arbetsförmedlingen, Trafikverket, järnvägsjobb.se


Förmågor & kompetenser som är bra att ha för en signaltekniker

⏱️ Stresstålighet

Det är viktigt att du som tågtrafikledare kan arbeta under perioder av tidspress.

🤹‍♀️ Simultanförmåga

En tågtrafikledare bör ha förmågan att kunna göra flera olika saker samtidigt då arbetet kräver detta.

📢 Initiativförmåga

Som tågtrafikledare ska du kunna ställa om och agera på ändrade förutsättningar och ta egna initiativ. Det är viktigt att du kan hitta lösningar och samtidigt sätta säkerheten först.

⚙️ Analytisk förmåga

Trafikledare bör kunna analysera komplex information.

💬 Kommunikativ förmåga

Arbetet som trafikledare innebär mycket kontakt med andra som arbetar vid järnvägen och du måste kunna kommunicera tydligt så att dina kollegor förstår dig.


Lönestatistik för tågtrafikledare

34 300 kr kr/månad 

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2021


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


 Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser