Förskollärare till grundskollärare

Arbetar du som förskollärare men är nyfiken på läraryrket? I den här artikeln har vi samlat det du behöver veta om vad som skiljer yrkena åt samt hur du går från förskollärare till grundskollärare. 

Drivs du av att undervisa men vill ta din pedagogik i en annan riktning? Arbetar du som förskollärare men är nyfiken på läraryrket? Vi har samlat det du behöver veta om vad som skiljer yrkena åt samt hur du går från förskollärare till grundskollärare.

Att undervisa kommande generationer är ett viktigt uppdrag där du varje dag är med och påverkar andras liv och framtid. Oavsett om du arbetar inom förskola eller grundskola idag är du en viktig del av barnens utveckling även om undervisningen ser lite olika ut i de olika verksamheterna.

En vanlig uppfattning är att både utbildning och arbetsuppgifter för en förskollärare och grundskollärare skiljer sig åt helt. Det stämmer till viss del men det finns också likheter att hitta inom båda professionerna.

Skillnaderna mellan förskollärare och grundskollärare

Som förskollärare arbetar du med barn mellan ett och sju år och din arbetsplats är på en förskola eller i en förskoleklass. Det är ditt jobb att utveckla och utmana barnens lärande fram tills att de börjar i grundskolan. Det arbetet utför du med hjälp av den läroplan som finns för förskoleverksamheter. Med utgångspunkt i läroplanen arbetar du med barn i grupp men också individuellt där du ser till att alla barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper.

Som grundskollärare arbetar du i grundskolan med barn mellan sex och tolv år. Dina huvudsakliga uppgifter är att planera och genomföra undervisning för eleverna i grundskolan. Du genomför dina arbetsuppgifter med hjälp av läroplanen som anger målen för elevernas kunskapsutveckling samt deras sociala utveckling. Det är dock upp till dig som grundskollärare tillsammans med ditt arbetslag att stå för innehållet i undervisningen.

Hitta din utbildning till grundskollärare här

Olika läroplaner

Förskolan styrs av en egen läroplan som är framtagen specifikt för förskolans verksamhet. Om du som förskollärare har arbetat i en förskoleklass har du däremot redan fått göra dig bekant med den läroplan som används i grundskolan och på fritidshem. Det är nämligen samma läroplan som styr verksamheten i förskoleklasser som den läroplan som styr grundskolan och fritidshemmens undervisning.

Skillnader mellan förskollärare och grundskollärare

 • Förskollärare går en utbildning på totalt 210 högskolepoäng vilket motsvarar sju terminer på heltid.

 • Förskollärare arbetar med barn i åldern 1–7.

 • Som utbildad förskollärare får du arbeta på förskola, i förskoleklass och i öppna förskolan.

 • En förskollärarexamen ligger på grundnivå i högskolesystemet.

 • En förskollärare får kunskaper inom det förskolepedagogiska området och blir specialist på barns utveckling och lärande under förskoleåldern.

 • Förskollärare har en genomsnittlig lön på 33 100 kronor.

 • Grundskollärare går en utbildning på totalt 240 högskolepoäng vilket motsvarar åtta terminer på heltid.

 • Grundskollärare arbetar med barn i åldern 6–12.

 • Som grundskollärare får du undervisa i förskoleklass och årskurs 1–3 eller 4–6 beroende på den inriktning du väljer.

 • En grundskollärarexamen har examen på avancerad nivå i högskolesystemet.

 • En grundskollärare får mer ämneskunskaper under sin utbildning tillsammans med kunskaper inom pedagogik.

 • Grundskollärare har en genomsnittlig lön på 36 600 kronor.

Hur går jag från förskollärare till grundskollärare?

För dig som är intresserad av att ta ett nytt steg i din pedagogiska karriär och gå från förskollärare till grundskollärare finns det egentligen bara en väg att gå. Precis som för alla andra som vill bli lärare behöver du söka in till grundlärarprogrammet. Det finns alltså inte en enkel väg att komplettera en lärarexamen till en annan.

Eftersom det är två olika examina behöver du söka till programmet och när du blivit antagen kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig de kurser du läst tidigare. Du kan även på förhand kolla upp och jämföra de kurser du läste under förskollärarprogrammet med kurserna som ska läsas under grundlärarprogrammet.

Det bästa är att kontakta lärosätet du funderar på att studera vid för att informera dig kring programmet och eventuella tillgodoräknanden.

Olika inriktningar för dig som vill bli grundskollärare

Om du är intresserad av att läsa till grundskollärare finns det tre olika inriktningar att välja mellan.

 • Grundlärarprogrammet:
  Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
 • Grundlärarprogrammet: 
  Inriktning mot fritidshem
 • Grundlärarprogrammet:
  Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6

Hitta din utbildning till grundskollärare

Källa: SCB

Wilma Abrahamsson Hjärne

Wilma Abrahamsson Hjärne

Digital Content Specialist (Visa mer)
Wilma arbetar som Digital Content Specialist på studentum.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för att inspirera framtida studenter att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar älskar Wilma att arbeta med grafiska uttryck och skapa inspirerande innehåll till våra sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om att få ihop livet runt omkring studierna. (Mindre)

Om

Wilma arbetar som Digital Content Specialist på studentum.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för att inspirera framtida studenter att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar älskar Wilma att arbeta med grafiska uttryck och skapa inspirerande innehåll till våra sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om att få ihop livet runt omkring studierna.

Annonser