Så blir du fastighetsförvaltare

Har du någonsin funderat på att bli fastighetsförvaltare? Här utforskar vi vad rollen innebär, vilka arbetsuppgifter den innefattar, hur du kan utbilda till fastighetsförvaltare, vilka egenskaper som behövs och vad lönen kan vara.

Så blir du fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltarens roll är bred och det förväntas av en utbildad fastighetsförvaltare att den är en riktig problemlösare. För att bli fastighetsförvaltare kan du gå flera vägar. Efter gymnasiet kan du vända dig till en rad olika utbildare för att bli fastighetsförvaltare. I arbetslivet är det till din fördel om du som person bland annat har en god kommunikativ förmåga blandat med att du vet vad som gäller när det kommer till ekonomiska och juridiska frågor. Vi går igenom allt från den dagliga hanteringen av fastigheter till de olika utbildningsvägar som finns tillgängliga.

Vad gör en fastighetsförvaltare?

En fastighetsförvaltare har som uppgift att sköta och utveckla fastigheter. De ansvarar för att se till att fastigheterna är i gott skick, och att de genererar bästa möjliga ekonomiska utfall. Deras arbete kan inkludera allt från att hantera hyreskontrakt till att se över fastigheternas underhållsplaner.

Det finns fastighetsförvaltare som är uppdelade i tydliga roller. Dels finns det den ena rollen som ekonomisk förvaltare, de ansvarar för budgetering och ser till att fastighetens ekonomi sköts. Den andra rollen är den tekniska fastighetsförvaltaren som arbetar med fasaden, elförbrukningen och andra praktiska frågor som rör fastigheten. I många utbildningar ingår båda rollerna och det kommer förväntas av dig som utbildad fastighetsförvaltare att du har kunskaper både som ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltare.

Vilka arbetsuppgifter har en fastighetsförvaltare?

 • Hantera hyresavtal och hyresgästrelationer 
 • Underhåll och skötsel av fastigheter 
 • Ekonomisk förvaltning och budgetering 
 • Projektledning vid renoveringar och ombyggnationer 
 • Hantering av juridiska frågor kopplade till fastigheten 

Så utbildar du dig till fastighetsförvaltare

För att bli fastighetsförvaltare krävs oftast en eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi eller liknande. Dessa utbildningar finns på flera olika nivåer och inom olika utbildningstyper. Studietiden kan variera beroende på utbildning men i normalt är den inte längre än tre år. Många utbildningar är även CSN-berättigade vilket gör att du får studiemedel under din studietid.

Olika utbildningstyper för fastighetsförvaltare

 • YH (Yrkeshögskolan): Här kan du hitta flera utbildningar inom fastighetsförvaltning och fastighetsekonomi. Utbildningarna är ofta praktiknära och har en tydlig koppling till arbetslivet. 
 • Komvux: Komvux erbjuder vuxenutbildningar på både gymnasial och grundläggande nivå. Det kan vara en bra väg om du vill komplettera tidigare studier. 
 • Yrkesutbildning: Yrkesutbildningar inom fastighetsförvaltning ger dig konkreta färdigheter och kunskaper som är direkt användbara i yrkeslivet. 
 • Folkhögskola: Folkhögskolan kan erbjuda både kortare och längre kurser inom fastighetsområdet. 
 • Universitet och högskola: Här kan du fördjupa dina kunskaper och bland annat ta en kandidatexamen inom fastighetsekonomi. 

Egenskaper du behöver ha som fastighetsförvaltare

🙏 God kommunikationsförmåga

 Du kommer att ha mycket kontakt med hyresgäster, entreprenörer, leverantörer och kanske även myndigheter. 

📌 Organisationsförmåga

Det är viktigt att kunna planera och organisera sitt arbete effektivt. 

📊 Analytisk förmåga

Du kommer att hantera budgetar och behöver ha förståelse för grundläggande ekonomiska principer. 

🔧 Problemhanteringsförmåga

Du kommer att ställas inför olika utmaningar och problem som behövs. 

Vad tjänar en fastighetsförvaltare? 

Klicka dig vidare för att se vad genomsnittslönen är för en fastighetsförvaltare. Du kan även upptäcka eventuella skillnader mellan kvinnor och män men även se framtida jobbutsikter.

Se genomsnittslönen för fastighetsförvaltare


Källa: arbetsförmedlingen.se

Vanliga frågor

 • Efter gymnasiet finns en rad olika utbildningstyper för fastighetsförvaltare. Du hittar utbildningar på yrkeshögskola, komvux, folkhögskola och yrkesutbildningar. Normalt är utbildingen inte längre än tre år och flera utbildningar är CSN-berättigade.

 • Som ekonomisk fastighetsförvaltare ansvarar du för budget, budgetuppföljning, förhandlingar och skapande av hyreskontrakt. Det kan även innefatta bokföring, juridiska tillämpningar och skattefrågor. En fastighetsförvaltare med den typen av ansvar kan även kallas för fastighetsekonom eller förvaltningschef.

 • Teknisk förvaltning betyder att du ansvarar för reparationer och underhåll. Du planerar och genomför entreprenadupphandling, tillsyn av anläggning och uppvärmning och städning och trädgårdsarbetet. Du som är tekniskt fastighetsförvaltare tar rollen som arbetsledare för driftpersonal som t.ex. fastighetsskötare som praktiskt utför det olika sysslorna.


Annonser