Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Så blir du CEO

Som CEO styr du företagets riktning och ansvarar för att både strategiska och ekonomiska mål uppnås. Här får du reda på allt du behöver veta om rollen som CEO. 

Fyra personer som sitter i ett konferensrum

Att vara CEO, Chief Executive Officer, innebär att man har det yttersta ansvaret för företagets verksamhet och strategiska riktning. På svenska kallas rollen för vd, verkställande direktör. Det är en ledarposition som kräver kunskap inom affärsverksamhet och ledarskap samtidigt som du måste kunna hantera oväntade utmaningar och våga fatta snabba beslut.

Hitta din ledarskapsutbildning här

Vad gör en CEO?

CEO:n utses av bolagets styrelse och ansvarar för att förvalta bolagets dagliga verksamhet inför styrelsen. En CEO har ett stort ansvarsområde som omfattar allt ifrån verksamhetsstyrning och budgetar till affärsmål, strategier och efterlevnad av lagar. I rollen som CEO är du ofta ansiktet utåt och representerar företaget i olika situationer, till exempel inför media, aktieägare och vid förhandlingar. Du leder företagets ledningsgrupp som utgörs av högre avdelningschefer i företaget. 

Vilka arbetsuppgifter har en CEO?

En CEO har bland annat följande ansvarsområden:  

 • Ansvarar för den strategiska planeringen för företaget  
 • Fattar beslut som påverkar företagets verksamhet och framtid 
 • Agerar talesperson för företaget gentemot media, aktieägare och allmänheten 
 • Motiverar och leder företagets ledningsteam och anställda  
 • Säkerställer företagets lönsamhet 
 • Rapporterar till styrelsen om företagets status och utveckling 

Så utbildar du dig till CEO

Det finns ingen speciell utbildning som leder till att man får jobb som CEO. Eftersom rollen som CEO innebär ett stort ansvar med många ansvarsområden är det bra att ha kunskaper inom juridik, ekonomi, redovisning, tillväxt, marknadsföring och verksamhetsstyrning.  

De flesta som arbetar som CEO har både en akademisk utbildning och relevant arbetslivserfarenhet. Många har ofta en högre utbildning inom juridik eller ekonomi och har haft andra ledande roller och chefsjobb innan de blivit CEO.  

Utbildning till CEO på universitet och högskola

Det är vanligt för en CEO att ha en akademisk examen inom ekonomi eller som civilekonom eller civilingenjör. En Master i Business Administration (MBA) är en populär utbildning då den ger en bred förståelse för ledarskap och företagsdrift. 

Fler utbildningar till liknande yrken som CEO

Om du vill ha en karriär inom ledarskap kan en alternativ väg vara att läsa en utbildning inom ledarskap, projektledning och företagande på en yrkeshögskola. Utbildningarna fokuserar ofta på praktiska färdigheter och branschspecifik kunskap. 


Egenskaper du behöver som CEO

💬 Kommunikativ förmåga 
Det är viktig att du kan kommunicera på ett tydligt och övertygande sätt.  

😅 Stresstålig 
Som CEO måste du kunna hantera stressiga situationer och motgångar

Ledarskapsförmåga 
En CEO måste våga fatta snabba beslut och kunna driva igenom besluten med berörda parter.  

💡 Strategisk 
Förmåga att se och planera för företagets långsiktiga behov och mål. 

Prioriteringsförmåga 
I rollen som CEO är det viktigt att du kan bryta ned mål i delmål samtidigt som du ska få medarbetarna att ta till sig och förstå prioriteringarna.  

Vad tjänar en CEO? 

Ta reda på genomsnittslönen för en CEO, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för en CEO


Källor: indeed.com, unionen.se

Vanliga frågor

 • Det är styrelsen som beslutar om lönen för företagets CEO.

 • Privata aktiebolag behöver inte ha en CEO, men vid behov kan styrelsen välja att utse en CEO. För publika aktiebolag är det ett krav att ha en CEO för bolaget. 

 • En CEO har ett antal lagstadgade principer och principiella plikter att följa, bland annat: 

  • Vårdplikten 

  • Lojalitetsplikten 

  • Övervakningsplikten 

  • Tystnadsplikten 

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år.

Annonser