Visa studentum.se som: Mobil
 • = Har restplatser / lediga studieplatser
Visar 1-20 av 26 träffar
12

Socialpedagogutbildningar - hitta den på Studentum.se

Utbilda dig till socialpedagog

Det finns många olika utbildningar och utbildningstyper som leder till yrket socialpedagog. Du kan utbilda dig till socialpedagog via folkhögskolor, komvux, YH-utbildningar, universitet och högskolor.

Arbeta som socialpedagog

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang. Som socialpedagog kommer du att arbeta med olika utsatta grupper i samhället och arbetet handlar mycket om att finnas där för din klient, genom samtal.
Socialpedagoger kan exempelvis arbeta inom:

 • Kommun
 • Landsting
 • Myndigheter
 • Skola 
 • Behandlingshem
 • Kriminalvården

Många gånger sker arbetet i klienternas vardagsliv där du finns som stöd och rådgivare. Som socialpedagog kan du till exempel arbeta med:

 • Missbrukare (alkohol, narkotika mm). 
 • Barn och ungdomar som hamnat snett eller som behöver extra tillsyn och stöd. 
 • Interner som behöver samtalsterapi och stöd inför frigivning mm. 
 • Människor som utsatts för misshandel och/eller sexuella övergrepp.

Skillnad mellan socialpedagog och socionom 

Yrket socialpedagog liknar socionomyrket. Skillnaden mellan socionom och socialpedagog är att du genom socionomprogrammet får en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och kan välja att jobba mer administrativt. Socialpedagogprogrammet på högskolenivå leder inte till yrkesexamina utan är en så kallad generell utbildning. Socionomprogrammet är även en termin längre än Socialpedagogprogrammet på högskolenivå.

Socialpedagogutbildningar är även mer inriktade mot det praktiska och att jobba mer ”hands on” men även om du läser till socialpedagog på högskolenivå kan du syssla med utredningsarbete. Socialpedagoger går mer att likna vid behandlingspedagoger.

Egenskaper i yrket 

Som socialpedagog bör du fokusera på att utveckla dessa egenskaper i ditt yrkesliv:

 • Empatisk förmåga. Möjlighet att sätta dig in i hur andra tänker och känner. 
 • Kommunikativ förmåga. Ett tydligt sätt att kommunicera med andra människor.
 • Pedagogisk förmåga. Du ska kunna lära andra på ett intressant sätt.  
 • Sammarbetsförmåga: Förmåga att kunna samarbeta med andra
Jämför
Videoreportage