Sjuksköterskeprogrammet

Hjälp människor varje dag

Är du intresserad av att läsa sjuksköterskeprogrammet? Som sjuksköterska är ditt yttersta ansvarsområde omvårdnad och att se till så att patienterna får den vård de behöver. Du kan arbeta både med barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter. Här nedan hittar du sjuksköterskeprogram i Sverige och på distans!
Visar 1-20 av 57 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 57 träffar
1
2
3

Hitta ditt sjuksköterskeprogram på Studentum.se

Sjuksköterskeprogrammet – ge god och säker omvårdnad

Den mest grundläggande funktionen i sjuksköterskeyrket är att ge en god och säker omvårdnad i livets alla skeden. Du ska vid behov motivera till förändrade levnadsvanor för att främja, förebygga eller återställa hälsa. Det är viktigt att du som sjuksköterska förstår patienters och anhörigas situation genom att vara lyhörd och öppen.

Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Utöver detta behövs kunskap från andra vetenskapsområden så som biomedicin, förbättringskunskap och pedagogik.

Yrkesområden för en sjuksköterska

Sjuksköterskor arbetar inom de flesta områden där vård bedrivs, i offentlig och privat verksamhet under dygnets alla timmar. Du kan till exempel arbeta inom sjukhusvård, öppenvård/närvård/primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, vård i hemmet, barnhälsovård, vård av äldre, elevhälsa eller företagshälsovård. Många sjuksköterskor arbetar inom ledande funktioner i vården som enhetschefer, chefssjuksköterskor, vårdutvecklare och förvaltningschefer.

Sjuksköterskeprogrammet på grund- och avancerad nivå

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier vid högskola eller universitet. Huvudområdet är omvårdnadsvetenskap. Vidare läser du medicin-, samhälls- och beteendevetenskap. Utbildningen leder till både en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation.

Röntgensjuksköterskeprogrammet – 180 högskolepoäng

Du kan också läsa Röntgensjuksköterskeprogrammet där undersökningar och behandlingar med tekniskt avancerad apparatur kombineras med omvårdnad av patienten. Röntgensjuksköterskeprogrammet är också 180 högskolepoäng och ger en akademisk yrkesutbildning och legitimation som röntgensjuksköterska.

Vad händer efter sjuksköterskeprogrammet?

Efter din sjuksköterskeexamen har du möjlighet att vidareutbilda dig inom olika specialistområden. Du kan då till exempel utbilda dig till barnmorska, distriktssköterska eller specialisera dig inom intensivvård, akutsjukvård, psykiatrisk vård, medicinsk vård, kirurgisk vård, vård av äldre och mycket mer.

Läs sjuksköterskeprogrammet på distans

Det finns möjlighet att läsa sjuksköterskeprogrammet på distans. Det finns även många vidareutbildningar på distans som du kan läsa efter att du har tagit din sjuksköterskeexamen. När du läser på distans har du friheten att själv lägga upp dina studier. Lektionerna sker på webben och du kan samtidigt chatta med lärare och kursdeltagare. Tänk på att många sjuksköterskeprogram på distans innehåller ett par obligatoriska träffar per termin.

Jämför dina favoriter