Vi ber om ursäkt men din sökning gav tyvärr inga träffar... Vänligen gör en Ny sökning

Hitta rätt psykoanalytikerutbildning

Psykoanalytikerutbildning – spetskompetens inom psykologin

Lockas du av psykologi och vill skaffa dig en spetskompetens inom området? Läs en psykoanalytikerutbildning! Under din utbildning kommer du att få djupdyka i hur du kan ge dina framtida patienter en genomgående bearbetning av djupt liggande problem så att de verkligen kan göra en förändring i sitt liv.

Vad är psykoanalys?

Psykoanalys används för att behandla saker som ångest, fobier, sömnsvårigheter och depression för att nämna några. Metoden har använts i ungefär 100 år och utvecklas ständigt. Psykoanalys är en behandlingsmetod inom psykologin som kan hjälpa den som söker samtalsstöd att förstå sig själv på djupet och på så sätt ta reda på vad som ligger bakom ångest och olustkänslor. Den som söker hjälp kan efter mötena med psykoanalytikern få ett nytt lugn och en ny, mer positiv syn på sin tillvaro. Målet med hela behandlingen är självinsikt snarare än omedelbar symptomlindring.

Hur går en psykoanalytikerutbildning till?

Många som arbetar som psykoanalytiker idag har tidigare läst psykologprogrammet eller läkarprogrammet och valt att vidareutbilda sig. En psykoanalytikerutbildning är fyra-fem år lång och består av kontinuerliga seminarier. Mellan seminarierna arbetar du psykoanalytiskt tillsammans med en handledare. Det finns också krav på att du själv ska genomgå en psykoanalys så att du har större förståelse för de som söker hjälp hos dig i ditt kommande yrkesliv.

Du kommer också att läsa vetenskapsteori och metodik för forskning under din psykoanalytikerutbildning då det sista året ägnas åt eget uppsatsarbete.

Freud – psykoanalytikerutbildningens huvudperson

Undervisningen i din psykoanalytikerutbildning grundar sig på Sigmund Freuds teorier. De utgör grunden till hela psykoanalysen som behandlingsform. I början av psykoanalytikerutbildningen går man ofta grundligt igenom dessa och hur de har mottagits i olika länder – vilket gör att analyseringsmetoderna kan skilja sig något beroende på var i världen du studerar.

Jämför dina favoriter