YH-utbildning

Logistikdesigner

Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Sök senast den 10 maj 2024.
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Sök senast den 10 maj 2024.
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Logistikdesigner

Vill du vara med och utveckla framtida lager-, distributions- och logistiklösningar samtidigt som du ökar lönsamheten och effektiviteten i företag?

Som logistikdesigner besitter du den kunskap, förmåga och kompetens som krävs för att stärka ditt företags konkurrenskraft genom att implementera moderna och kostnadseffektiva logistiklösningar, vilket resulterar i förbättrad effektivitet och mer nöjda kunder.

Under utbildningen får du insikter inom logistikdesign, logistikekonomi och projektledning för att skapa och förbättra affärsprocesser. Dessutom kommer du att lära dig att använda dataanalys för att utveckla smarta logistiklösningar som främjar långsiktigt hållbara affärer.

Om detta låter intressant för dig, och om du även är lockad av möjligheten att arbeta inom en global kontext, då är Logistikdesigner-utbildningen den rätta vägen för dig!

För mer information om Logistikdesigner, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Höst

 • Klassrum
 • Borås
 • Sista ansökan: Sök senast den 10 maj 2024.

Så ansöker du

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på deras hemsida. Där kan du läsa mer om grundläggande behörighet. Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har pågående studier men inte har gymnasieexamen eller motsvarande kan du ändå ansöka och kompletterar med ditt betyg senare.

Särskilda förkunskaper

Utbildningen har inga särskilda kunskaper. Allmän behörighet räcker.
Dock är det bra om du har grundläggande kunskaper i Excel, som är ett viktigt program i undervisningen.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.Urvalet görs med utgångspunkt från betygsmedelvärdet efter gymnasieexamen.
Samtliga reserver får en numrerad reservplats.

Målet med utbildningen

Du kommer att lära dig ...

En skoldag på Yrkeshögskolan i Borås är inte den andra lik. Föreläsningar blandas med praktiskt arbete; studiebesök varvas med gästföreläsningar.

Utbildningen ger möjlighet till en introduktion till yrkesrollen på ett företag/organisation i en autentisk miljö. Därför är 30 % av utbildningen Lärande i arbete (LIA). Perioden ska ge praktisk erfarenhet av företagets/organisationens struktur, arbetsmetoder och processer.

LIA:n, gästföreläsningarna och studiebesöken hjälper dig att bygga upp ett nätverk inom branschen medan du fortfarande är i utbildning.

Teoretiska kunskaper

Du lär dig de principer som används för att planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera materialflöden i ett modernt lager samtidigt som du får överblick över handeln i ett internationellt perspektiv. Du får även specialiserade kunskaper om de hjälpmedel och verktyg som finns inom IT som stöd för effektiv styrning och planering.
Utbildningen ger även kunskap om förpackningarnas roll i ett logistiksystem hur detta kan användas för att utveckla transportsystem och transportekonomi. Upphandling, lagerstyrning, automation och digitalisering ingår också liksom kunskaper om företagets nyckeltal, prognoser och uppföljning.

Praktiska färdigheter

Du får färdighet i att planera och arbeta med självkostnadskalkyl och bidragskalkyl och att arbeta efter principerna "Life cycle cost och total cost of ownership" (räkna med alla kostnader, även de ekologiska och sociala).
Du kommer att kunna olika logistikverktyg som förbättrar verksamhetens flöden och du lär dig använda program för att hantera och bearbeta data.
Viktigt är också att du kan planera och kartlägga processer inom logistikområdet (supply chain), behärskar CAD och andra mjukvaror för att utveckla logistiklösningar samt planera för och bedöma leverantörer i hela inköpskedjan.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för agera självständigt och ansvarsfullt analysera omvärlden och kunna koppla samman, jämföra och värdera behov gällande kvalitet och volym.
Du komer att kunna arbeta självständigt med inköp genom upphandling, förhandling, leverantörsbedömning och planering. Du kan även leda projekt och förändringsarbeten inom logistikområdet motivera relevanta logistik- och inköpslösningar utifrån flödesorientering och helhetssyn samt verksamhetens affärsidé och övergripande mål.
Till sist har du kompetens att självständigt värdera distributionen ur ett helhetsperspektiv och med förmågan att förstå och arbeta emot FN:s globala mål för att konstruera logistiklösningar.

Yrkesmöjligheter

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Efter utbildningen finns det många yrken att välja mellan, både i Sverige och utomlands. Några exempel på yrkesroller är logistikdesigner, logistikutvecklare, supply chain planner eller logistikkoordinator.

Framtida arbetsuppgifter

Som logistiker kommer du att vara med och planera logistikflöden och hitta rätt lösningar för just ditt företag och kund. Du arbetar med varuflöden inom handel eller industri. Utbildningen ger dig spetskompetens på operativ nivå, hur varor flyttas från producent/grossist till butik/webbshop eller direkt till konsument. Utbildningen Logistikdesigner ger dig både kunskap och färdighet att klara detta.
Vår utbildning lägger extra fokus på hur du optimerar logistikflödet i ett lager. Framför allt i kursen Lager och lagerstyrning.

Utbildningens innehåll

Du läser 400 YH-poäng där varje poäng motsvarar en dags heltidsstudier. Kursupplägg och kursplanerna är utvecklat, designat och fastställt i samarbete med representanter från företagen i ledningsgruppen.

 • Framtidens logistik
 • Grunder logistik och ekonomi
 • Internationell handel och juridik
 • Lager och lagerstyrning
 • Lönsamma flöden och hållbarhet
 • Projektledning, kommunikation och förhandling del 1
 • Projektledning, kommunikation och förhandling del 2
 • Supply chain management och IT
 • Transportlogistik
 • Examensarbete
 • Lärande i arbete (LIA) 1
 • Lärande i arbete (LIA) 2

Summa yrkeshögskolepoäng, 400

Med reservation för ändringar.

Så här är kursupplägget

År 1
Framtidens logistik
Grunder logistik och ekonomi
Transportlogistik
Lager och lagerstyrning
Projektledning, kommunikation och förhandling del 1
LIA 1

År 2
Internationell handel och juridik
Lönsamma flöden och hållbarhet
Projektledning, kommunikation och förhandling del 2
Supply chain management och IT
LIA 2
Examensarbete

Mål med utbildningen

Du behövs. Behovet av våra studenter är stort. Det finns därför goda möjligheter till anställning. 

Men vår snabbt föränderliga digitala värld ställer krav på dig. Du behöver alltid vara beredd att lära nytt och tänka om. Utbildningen Logistikdesigner ger dig en plattform där du kan utveckla dina färdigheter och dina kunskaper för att ta dig vidare.

Examen & Intyg

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Logistikdesigner

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Yrkeshögskolan i Borås
Borås Yrkeshögskola
Bryggaregatan 12
Borås

Längre utbildningar och korta kurser

Yrkeshögskolan i Borås har en klar idé. Vi ska kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete och aktivt arbeta tillsammans med vårt lokala näringsliv. Det är nog inte helt unikt för just våra YH-utbildningar, men vi tror att vi är ovanligt...

Läs mer om Yrkeshögskolan i Borås och visa alla utbildningar.

Highlights