YH-utbildning

Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer

Yrkeshögskolan Umeå Kommun, Distans (+1 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-31
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Höst 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-31
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer

Trädgårdsmästare

Arbetar du, eller har erfarenhet av arbete i det gröna och vill fördjupa dig inom skötsel och planering, anläggning, underhåll, växtproduktion och vidareförädling? Kanske vill du bli arbetsledare inom kommun, kyrkan, handelsträdgård, hos anläggningsföretag eller varför inte bli egen företagare eller rådgivare inom området?

Utbildningen ges delvis på distans med fysiska träffar och bygger vidare på befintliga grundkunskaper inom trädgård motsvarande gymnasienivå. Arbetsmarknaden är god i hela landet, men branschen är till stor del säsongsbetonad. Som utbildad inom Yrkeshögskolan med kompetens inom ledarskap och ekonomi ökar dock möjligheterna kraftigt till helårsanställning.

Om utbildningen

Utbildningen utgår från Forslundagymnasiet men kommer under vinterhalvåret (okt-mars) att genomföras till stor del på distans med ett fåtal lärar-/handledarledda träffar på skolan. Under den mer intensiva växtodlingssäsongen kommer längre träffar och sammanhållna studieveckor med mer bunden studiegång i Umeå att varvas med LIA-perioder ute i arbetslivet. Vi har själva befintliga kontakter i de fyra nordligaste länen samt Dalarna men LIA kan givetvis göras i hela landet förutsatt att vi kan kvalitetssäkra och skriva avtal med andra LIA-platser.

Inledningsvis och i samband med upprop hålls en gemensam obligatorisk träff i Umeå som omfattar fyra heldagar med introduktion till utbildningen samt uppstart av ett antal kurser. Därutöver genomförs sedan ytterligare 9 gemensamma fysiska träffar med främst praktisk färdighetsträning och kompetensfördjupning i utemiljön samt en del gruppövningar, redovisningar och examinationer fördelat under utbildningen. Med andra ord totalt 10 träffar där de som ligger i växtodlingssäsongen är längre träffar/studieveckor medan de övriga omfattar 2-3 dagar.

De träffar som har examinerande moment i är obligatoriska medan övriga sammankomster, både fysiska och digitala, är frivilliga men starkt rekommenderade för att klara utbildningen.

För mer information om Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 startdatum

Höst 2024

 • Distans med träffar
 • Umeå
 • Sista ansökan: 2024-05-31

Höst 2026

 • Distans med träffar
 • Umeå
 • Sista ansökan: 2026-05-31

Behörighet

Grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan enligt 3 kap 1§ har den som;

 1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller

 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper krävs dessutom med lägst betyget E/3/G i följande gymnasiekurser (eller motsvarande kunskaper);

Behörighetsgivande förutbildning

Saknar du formell behörighet och även reell kompetens som kan bedömas likvärdigt? Ingen panik, det kan finnas möjlighet att ta sig in på utbildningen ändå via en så kallad BFU, behörighetsgivande förutbildning.

BFU är en kortare utbildning innan själva Yh-utbildningen som fokuserar på de särskilda förkunskaperna som behövs. De som antas och blir godkända på genomgången BFU är sedan automatiskt garanterade en plats på utbildningen.

Obs! Du måste först ansöka till utbildningen som vanligt för att kunna få ett erbjudande om att eventuellt gå en BFU. Det är dock inte helt säkert att sådan startar då det beror på hur många behöriga som sökt till utbildningen. Eventuell utbildning kommer att ske under senvåren/sommaren i en kombination av distansstudier och fysiska träffar på Forslundagymnasiet i Umeå.

Tillgodoräknande

Studerande som antas till vår utbildning kan för en del av utbildningen få tillgodoräkna sig annan genomgången utbildning om de kunskaper, färdigheter och kompetenser som åberopas är tillräckliga för att i huvudsak svara mot vår egen. Studerande kan även få tillgodoräkna sig sådana kunskaper som har förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt. För att få detta prövat behöver man dock ansöka om tillgodoräknande och få det prövat. Det bör göras så snart som möjligt för att snabbt få beslut efter att man eventuellt har antagits.

Urval

Urval sker genom särskilt prov (frivilligt men ökar chansen att antas) samt tidigare och styrkt relevant yrkeserfarenhet upp till 5 år. Provet och yrkeserfarenheten kan ge maximalt 100 p vardera. Maximalt urvalsvärde är alltså 200 p. Vid lika poäng sker lottning.

 • Fordon och redskap, 100p
 • Marken och växternas biologi, 100p
 • Växtkunskap 1, 100p

Kursinnehåll

Kurser som ingår i utbildningen:

(5 p motsvarar en veckas heltidsstudier)

 • Anläggningsteknik 35p
 • Ekonomi 25p
 • Examensarbete 15p
 • Förvaltning och skötsel av utemiljöer 30p
 • Gräsytor, maskiner och utrustning 15p
 • Hållbar samhällsutveckling och god livsmiljö 20p
 • Hållbar växtproduktion och vidareförädling 25p
 • Hårdgjorda ytor 15p
 • Ledarskap, entreprenörskap och kommunikation 30p
 • Lärande i arbete 1 15p
 • Lärande i arbete 2 105p
 • Marklära 15p
 • Miljö- och kvalitetsledning 10p
 • Planering av trädgårdsanläggningar 20p
 • Projektmetodik 10p
 • Specialiserad växtkunskap 25p

Summa: 410p

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Trädgårdsmästare - ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Yrkeshögskolan Umeå Kommun
Sveagatan 8
903 27 Umeå

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av...

Läs mer om Yrkeshögskolan Umeå Kommun och visa alla utbildningar.

Highlights