YH-utbildning

Trädgårdsmästare - odling, innovation och företagande

Campus Nyköping, i Nyköping (+1 orter)
Längd
1,5 år
Nästa startdatum
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
1,5 år
Nästa startdatum
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Om utbildningen

 Trädgårdsmästare - odling, innovation och företagande

Satsa på ett hållbart företagande inom odling med denna trädgårdsmästarutbildning med inriktning på odling, innovation och företagande! Efterfrågan på närodlad och hållbart producerad mat är enorm och trädgårdsmästare med kunskap om affärer och entreprenörskap behövs för att kunna möta den. Utbildningen till trädgårdsmästare på Campus Nyköping riktar sig till dig som har erfarenhet av odling och/eller livsmedelsbranschen. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med företag och aktörer inom livsmedel och livsmedelsproduktion och ger dig goda förutsättningar att driva lönsam verksamhet inom odling och förädling av livsmedel.

Framtiden är grön – och hållbar!

Samhället behöver ställa om och fler och fler vill äta hållbart odlad mat från gårdar i närheten. Såväl stora livsmedelskedjor och grossister som offentliga kök och restauranger vittnar om att de skulle kunna sälja mycket mer lokalproducerade grödor än de idag har tillgång till. Samtidigt kämpar många odlare med lönsamhets- och effektivitetsproblematik. För att odla hållbart - både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv - behövs kunskaper hos odlarna.

"Den här utbildningen ger stora möjligheter för den som vill odla och utveckla sin verksamhet till att bli mer affärsmässig. Den ligger därmed helt rätt i tiden och det känns jättebra att kunna erbjuda en gedigen utbildning som denna."
- Johanna Solheim Lindeberg, utbildningsledare Campus Nyköping

Utbildningen trädgårdsmästare – odling, innovation och företagande är framtagen med hjälp både stora nationella aktörer såsom Ica och Coop, lokala föreningar, kommuner och företag såsom exempelvis Stolt Mat i Sörmland, Sörmlands Matkluster, Agro Sörmland, Region Sörmland, LRF och Hushållningssällskapet.

Den här utbildningen till trädgårdsmästare genomförs på distans med fysiska träffar i perioder. Var med och skapa framtidens matproduktion!

För mer information om Trädgårdsmästare - odling, innovation och företagande, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

HT 2024

 • Distans med träffar
 • Nyköping

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kunskaper i Svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs någon av följande kombinationer av gymnasiala kurser eller motsvarande, med betyget lägst E:

 • Fordon och redskap (saknar du betyg? Läs mer under ”Behörighetsgivande kurs”)
 • Marken och växternas biologi (saknar du betyg? Läs mer under ”Behörighetsgivande kurs”)
 • Växtkunskap 1 (saknar du betyg? Läs mer under ”Behörighetsgivande kurs”)
 • 1 års halvtidsarbete inom odling eller yrkeserfarenhet inom t ex. matbutik, gårdsbutik, musteri, bryggeri eller annan del av livsmedelsdistributionskedjan mellan producent och konsument (förädling, distribution eller försäljning på t ex gårdsbutik eller liknande och erfarenhet av odling på ideell basis.

Yrkeserfarenhet styrker du med tjänstgöringsintyg som ska innehålla:

 • Arbetsgivare
 • Anställningsperiod (start- och slut om du fortfarande är anställd ska det framgå)
 • Titel
 • Tjänstens omfattning (t ex 100%)


Om du inte uppfyller kraven:

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen genom så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från t ex arbetslivet, utbildning eller annat.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. 

Utbildningens innehåll

Utbildningens upplägg

Utbildningen är ett samarbete mellan Campus Nyköping och Öknaskolan/Sörmlands naturbruk. Den omfattar 380 YH-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier. Observera att studierna pågår hela odlingssäsongen, alltså utan sommaruppehåll, det är ej heller några andra lov under utbildningsperioden. 

Utbildningen ges på heltid och med ett distansupplägg som innebär att klassen delas in i grupper som under odlingssäsongen turas om att vara på plats veckovis, var fjärde vecka på Öknaskolan utanför Nyköping. Där sker praktiskt odlingsarbete i fin miljö med goda faciliteter. De grupper som inte är på plats i den praktiska odlingen studerar teori hemifrån och utbyte mellan grupperna sker kontinuerligt via till exempel videodagbok. Vid studier hemifrån förekommer regelbundna moment som är tidsbundna/schemalagda, exempelvis föreläsningar och grupparbeten.

De kurser som är inriktade på företagande sker på distans och varvas med praktik hos en egenföretagare inom gröna näringar. Studiebesök är en betydande del av utbildningen, särskilt inom kursen förädling och innovation. 

Utbildningens kurser

Följande kurser läser du i utbildningen:

 • Ekonomi, företagande och ledarskap inom gröna näringar 25 YH-p
 • Examensarbete, 25 YH-p
 • Förädling och innovation, 30 YH-p
 • Hållbara fruktträd och bärbuskar, 10 YH-p
 • Hållbart och innovativt företagande inom gröna näringar, 20 YH-p
 • Lärande i arbete, 20 YH-p
 • Entreprenörskap, marknad och försäljning inom gröna näringar, 20 YH-p
 • Maskin- och redskapskunskap, 50 YH-p
 • Odling av grönsaker, kryddor, frukt och bär 50, YH-p
 • Praktisk markkunskap, 20 YH-p
 • Teoretisk markvetenskap, 30 YH-p
 • Växter och odlingsförutsättningar, 50 YH-p
 • Växtskydd i trädgårdsodlingen, 30 YH-p

Bra att veta

Utbildningen riktar sig till dig som vill driva ett  lönsamt företag inom gröna näringar (inte odla enbart för hemmabruk) Du behöver därför mark att odla på, har du inte det kanske vi kan hjälpa till att förmedla detta, kontakta oss i god tid! 

Driver du redan ett företag? Det är inget hinder, tvärtom! Hos oss får du redskapen för att kunna utveckla din verksamhet.

Bor du inte i Sörmland? Det spelar ingen roll så länge du är beredd att resa hit regelbundet under studietiden. Studiebesök, LIA, föreläsare, ledningsgrupp och klasskamrater kan ge dig ett viktigt nätverk över hela landet.

Körkort är inget krav, men en stor fördel att ha.

Utbildningens mål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen Trädgårdsmästare - odling, innovation och företagande.
Efter utbildningen blir du trädgårdsmästare inom odling med målet att bli egen företagare. 

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i 

 • Odling av grönsaker, kryddor, frukt och bär på friland och i växthus
 • Ogräs, skadegörare, sjukdomar och bekämpning av dessa
 • Jord- och markegenskaper, växtnäring och gödsling
 • Dränering och bevattning
 • Växtkännedom om grönsaker, kryddor, frukt och bär
 • Maskiner och redskap inom yrkesområdet och hantering av dessa utifrån en säker arbetsmiljö, god ekonomi och miljöpåverkan
 • Beskärning av fruktträd och bärbuskar och hur detta påverkar växtens hälsa och hållbarhet
 • Förädling av och lagringsmetoder för grönsaker, kryddor, frukt och bär
 • Odlings- skörde- och lagringsprocesserna (biologiskt och fysikaliskt, i syfte att kunna informera kund)
 • Affärsplanering, marknadsföring, distribution och försäljningsstrategier för företag verksamma inom gröna näringar
 • Ledarskap inom gröna näringar
 • Former för anställning
 • Redovisning för egenföretagare inom gröna näringar
 • Kalkylering och lönsamhetsberäkningar för odlingsföretag
 • Prissättning av grönsaker, kryddor, frukt och bär samt förädlade produkter och tillhörande tjänster
 • Lagar och förordningar, standarder och certifieringar inom yrkesområdet
 • Hållbart och innovativt företagande utifrån ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att

 • Välja gröda utifrån förutsättningar på plats och möjlighet till förädling och marknadens efterfrågan
 • Odla grönsaker, kryddor, frukt och bär utifrån odlingens förutsättningar så som gödsling, bevattning och växtskydd
 • Ta jordprov, tolka och analysera svaret och ge förslag på åtgärder för att få ett optimalt odlingsresultat utifrån markens förutsättningar och grödornas behov
 • Identifiera sjukdomar, skadegörare och ogräs samt lämpliga åtgärder att bekämpa dessa
 • Beskära fruktträd och bärbuskar
 • Handha och underhålla maskiner och redskap inom yrkesområdet
 • Förädla odlingsprodukterna
 • Ta fram en budget och följa upp det ekonomiska utfallet
 • Prissätta produkter och tjänster samt ta fram kalkyler och utföra lönsamhetsberäkningar för produkter, tjänster, produktionssätt och investeringar
 • Upprätta affärs- och marknadsplan för det egna företagandet med ett hållbarhetsperspektiv
 • Tillämpa tydligt kundfokus och innovativa metoder vid framtagandet av nya tjänster, produkter eller arbetssätt


Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att

 • Starta, driva och utveckla ett hållbart företag inom gröna näringar med tillämpning av de lagar och regler som gäller i branschen
 • Planera och leda arbetet i det egna företaget
 • Självständigt kunna odla grönsaker, kryddor, frukt och bär för kommersiellt bruk utifrån odlingens förutsättningar
 • Självständigt och innovativt kunna förädla råvaror för att skapa mervärde i syfte att nå en bredare marknad och en ekonomisk bärighet i företaget
 • Utifrån omvärldsbevakning, marknadens efterfrågan och identifierade behov hos kunden utveckla innovativa produkter och tjänster
 • Utifrån omvärldsbevakning, marknadens efterfrågan och identifierade behov hos kunden kunna göra analyser och hållbara val av grödor och förädlingsmetoder
 • Självständigt identifiera problem eller ineffektiva arbetssätt och genomföra förbättringsarbeten för att uppnå en mer produktiv verksamhet

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri, men kostnader för resor och boende kan tillkomma.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Trädgårdsmästare - odling, innovation och företagande

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights