Visa studentum.se som: Mobil

Stadsbyggnadskoordinator

Värmdö Kommun
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
1,5 år
Heltid
Studiemedelsberättigad

Om utbildningen

Stadsbyggnadskoordinator

Stadsbyggnadskoordinator är en ny yrkesroll som efterfrågas på landets stadsbyggnadskontor.

Stadsbyggnadskoordinatorn är specialist på de administrativa delarna i stadsbyggnadsprocessen, vanligen vid ett kommunalt stadsbyggnadskontor. Det är en stödfunktion åt andra handläggare, som t.ex. planarkitekter, exploateringsingenjörer och kontorsledning.

En stadsbyggnadskoordinator förväntas behärska många olika arbetsuppgifter och utbildningen ger dig därför en bred och fördjupad kompetens inom området. Detta innebär garanterat att du får ett omväxlande arbete och att du gör dig oumbärlig på kontoret.

Specialist, samordnare och stöd
Arbetsuppgifterna handlar om att hantera dokument och digitala processer samt informera och hjälpa sakägare och allmänhet.

I många fall är du en del av kontorets kundfront vilket bl.a. innebär att du hjälper till att ta fram och sprider information om samhällsbyggandet och pågående ärenden.

Ofta har du rollen att vara sammanhållande i arbetsgrupper vilket kan innebära allt ifrån praktiska arrangemang till projektadministration.

Som stadsbyggnadskoordinator är du också ett stöd för kontorsledningen i ekonomifrågor, som fakturahantering, upphandling och rapportering.

En viktig arbetsuppgift är att du bistår avdelningen med kunskap om formalia och administrativa lagkrav när planer upprättas och genomförs.

En viktig framtidsfråga för stadsbyggandet är digitalisering av arbetsprocesserna, och det är stadsbyggnadskoordinatorns uppgift är att svara för utveckling och användande av ny teknik.

Utbildningens upplägg
Utbildningen består av tolv teoretiska delkurser som ger dig goda ämneskunskaper.

Dessutom gör du praktik på en arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbetet) under två längre perioder. På så sätt får du också praktisk erfarenhet och inblick i branschen.


Kurser som ingår i utbildningen

 • Detaljplanering och plan- och bygglagen (PBL), 30 p.
 • Digitala processer, 35 p.
 • Examensarbete, 20 p.
 • Fastighetsrätt och fastighetsteknik, 20 p.
 • Geografisk information och kartteknik, 20 p.
 • Hållbar utveckling, 15 p.
 • Kommunal markförvaltning, 10 p.
 • Kommunikation och bemötande, 15 p.
 • LIA (Lärande i arbetslivet), 55 p.
 • Offentlig förvaltning, 15 p.
 • Plangenomförande och markexploatering, 15 p.
 • Projektarbete och mötesteknik, 20 p.
 • Samhällsplanering, 10 p.
 • Verksamhetsstyrning och upphandling, 20 p.

Totalt: 300 YH-poäng


Längd och omfattning 
1,5 år

Termin 1: 15 augusti  2022 - 25 december 2022

Termin 2: 9 januari 2023 - 25 juni 2023

Termin 3: 14 augusti 2023 - 10 december 2023


Distansutbildning

Utbildningen är på distans med webbsända seminarier 1-2 kvällar i veckan: Dessa följer du via din dator i realtid eller när det passar dig.

Du tar del av material, kommunicerar med lärare samt lämnar in uppgifter via skolans lärplattform Itslearning.

Två gånger på hösten och tre gånger på våren är det fysiska träffar, fredag-lördag, då vi träffas på Komvux Värmdö i Gustavsberg, strax utanför Stockholm.

Den tredje terminen inleds med en kort teoretisk distanskurs. Resten av terminen gör LIA på en arbetsplats nära din hemort samt arbetar med ditt examensarbete.


Observera att vissa seminarier kan ha obligatorisk närvaro som krav. Detta avser nyckelmoment i ett mindre antal kurser och anges i kursplanerna och vid kursstart!

För mer information om Stadsbyggnadskoordinator, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Du måste också uppfylla kraven för särskilda förkunskaper.

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Engelska 6/ B, 100 p.
 • Matematik 2/ B, 100 p.
 • Svenska 2/ B eller Svenska som andraspråk 2/ B, 100 p.


Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad.

Anmälan öppen 1 mars - 30 april

Examen & Intyg

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Stadsbyggnadskoordinator.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. De studerande står själva för t.ex. kurslitteratur och eventuella resor.

Värmdö Kommun

Komvux Värmdö

På Komvux Värmdö finns grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Yrkeshögskoleutbildning (YH) , lärlingsutbildningar (APL), svenska för invandrare (SFI) samt Lärvux. På Komvux Värmdö arbetar man med en tydlig inriktning att skapa en positiv och kreativ mötesplats för människor i olika livssituationer och...


Läs mer om Värmdö Kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stadsbyggnadskoordinator

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Värmdö Kommun

Skärgårdsvägen 7
134 81 Gustavsberg

Recensioner

Snittbetyg: 3,8

Baseras på 4 recensioner.

Elev
Det märks att lärarna är otroligt skickliga inom respektive ämnesområde, och jag tror att vi elever kommer ha en väldigt bred kompetens inom stadsbyggnadsprocessen när vi är klara med utbildningen. En gång i veckan håller läraren i en föreläsning som även livestreamas på plattformen, vilket är bra om man inte har möjlighet att närvara. De förel...
Visa mer
Nickan
Äntligen en utbildning som riktar sig till mig som administratör! Jag arbetar idag i den offentliga förvaltningen, inom stadsutveckling. Utbildningen ger mig en bred kunskap inom flera verksamhetsområden vilket gör att jag utvecklas i min roll som administratör. Jag får en större förståelse för hur det är att arbeta inom en kommun, att bemöta al...
Visa mer
Anonym
Intressanta och engagerade föreläsare. Positivt överraskad av deras kompetens. Kurserna har hittills varit bra placerade i sin ordning.
Recensioner
Recensioner
(3,8)
Baseras på 4 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 5 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Stadsbyggnadskoordinator från Värmdö Kommun, fyll i följande uppgifter: