Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i vattenteknik

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Tillgång till rent vatten är en grundläggande förutsättning för vårt moderna samhälle. Som vatteningenjör kommer du att lära dig att använda banbrytande mät-, simulerings- och dataanalysmetoder för vatten i bebyggelse och natur. Med hjälp av dessa tekniker kan du bidra till att skapa en hållbar framtid för vår planet.

Som student på programmet får du både teoretiska och praktiska färdigheter i behandling, lagring och transport av vatten. Digitalisering och maskininlärning är genomgående nyckelbegrepp, eftersom mycket av programmet fokuserar på analys av stora mängder data, modellering/simulering och automatisering inom vattensektorn.

Inom arbetsmarknaden finns det en stark och stabil efterfrågan på vatteningenjörer, både i Sverige och internationellt. Detta inkluderar utvecklingsländer, som ofta har snabbt växande krav på kvalificerad vattenförsörjning. Efter examen kan du bland annat söka arbete på kommunala dricksvatten- och avloppsreningsverk, inom processindustrin, på konsultföretag som hanterar vatten och miljö samt inom vattenkraft.

Du kan också välja att stanna i akademin och doktorera inom ett område relaterat till hydrologi.

Programmet leder till en teknologie masterexamen med vattenteknik som huvudområde. All undervisning sker på engelska.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp teknik, 10 hp fysik, 5 hp kemi samt 20 hp matematik.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights