Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i tillämpad bioteknik

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik har en tvärvetenskaplig prägel och en stark näringslivsanknytning. Programmet har utvecklats i samarbete mellan Uppsala universitet och bioteknikindustrin i Uppsala.

Som student på programmet får du teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom bioteknik. Dessutom kan du utöka dina studier inom protein engineering och syntetisk biologi. Kurserna i projektstyrning, marknadsföring och entreprenörskap ger dig också inblick i företagande och i hur projekt planeras och genomförs inom bioteknikindustrin. Detta gör att du får en unik kombination av erfarenheter och kunskaper.

Kurserna under första året är gemensamma för alla på masterprogrammet i tillämpad bioteknik. Du läser först introduktionskursen Trender i molekylärbiologi och bioteknik. Därefter läser du kurser som inkluderar både djupstudier av biomolekylers struktur och funktion och industrirelaterade kurser som Innovationsledning och entreprenörskap. Första året avslutas med ett bioteknologiskt projekt som utförs i samarbete med lokala bioteknikföretag inom olika områden. Detta är ett utmärkt tillfälle att få kontakt med företagsvärlden och all kunskap du tillgodogjort dig under första året används för att lösa biotekniska problem inom företagen.

Under andra året erbjuder masterprogrammet i tillämpad bioteknik ett brett spektrum av valbara kurser med specialisering inom molekylärbiologi. Kurser inom ämnena inkluderar Protein engineering, Syntetisk biologi och Infektionsbiologi.

Den viktigaste kursen under andra året är examensarbetet, som är ett första steg in i forskar- eller industrivärlden. Du gör då ett examensarbete om 30 eller 45 hp på ett företag, statligt verk eller myndighet, eller inom universitetet.

En masterexamen i tillämpad bioteknik från Uppsala universitet ger dig goda möjligheter att starta en karriär inom akademisk forskning eller inom det biotekniska näringslivet, i Sverige eller utomlands.

Undervisningen ges på engelska. Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med tillämpad bioteknik som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp inom något av områdena molekylärbiologi, biologi, biokemi, bioinformatik, bioteknik, kemiteknik, medicinsk informatik/teknik, farmaci eller biofysikalisk kemi.Dessutom krävs:- kunskaper och laborationsfärdigheter i biologi och molekylärbiologi: cellbiologi, molekylärbiologi och molekylärgenetik motsvarande ca 30 hp;- kunskaper och laborationsfärdighet i kemi: allmän kemi, organisk kemi och biokemi motsvarande ca 30 hp; samt- kunskaper i matematik: algebra och analys motsvarande ca 7,5 hp.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights