Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i engelska

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

 • Klassrum
 • Lund

Om utbildningen

Det finns ett stort behov av personer med mycket goda kunskaper i engelska. Engelska är viktigt i arbetslivet och ett naturligt inslag i medierna och på offentliga platser. Kandidatprogrammet i engelska vid Lunds universitet möter detta behov av arbetskraft med hög och bred kompetens i engelska.

Programmet är sex terminer långt (tre år). Det ger 180 högskolepoäng och leder till filosofie kandidatexamen i engelska. Under minst fyra av de sex terminerna läser du engelska. Först läser du tre terminer engelska i Lund. Sedan kan du förlägga en eller två terminer till ett engelsktalande land, eller läsa ett breddningsämne i Lund under samma period. Programmet avslutas med att du skriver ett examensarbete i engelska med litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning.

På Lunds kandidatprogram i engelska möter du lärare som också är aktiva forskare.  Du kan välja att specialisera dig i både engelska med litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig inriktning.

De här kurserna är obligatoriska:

 • engelsk grammatik, ordkunskap, fonologi och uttal
 • engelskspråkig litteratur
 • introduktion till historia och kultur
 • akademiskt skrivande på engelska
 • språkvetenskaplig analys
 • litteraturvetenskaplig analys
 • engelska i det mångkulturella samhället
 • engelskspråkig film/rörlig bild
 • valbara kurser med förankring i lärarnas pågående forskning
 • forskningsmetod i engelsk språkvetenskap och/eller engelsk litteraturvetenskap
 • språkvetenskaplig och/eller litteraturvetenskaplig teori
 • kandidatuppsats.

 

Vad kan du mer välja att läsa inom programmet?

Från och med termin fyra gör du vissa individuella val. Du kan välja att skriva kandidatuppsats i ämnets båda inriktningar, dvs engelska med litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig inriktning. En av kandidatuppsatserna blir då ditt examensarbete, och det skriver du under termin sex (den sista terminen).

Vill du förlägga delar av dina studier i ett engelsktalande land finns goda möjligheter till detta tack vare Lunds universitets utbytesavtal. Om du inte studerar utomlands läser du ett annat ämne under en eller två terminer. Det kan vara ett annat språk eller ett ämne såsom historia, filmvetenskap, filosofi, juridik, ekonomi, litteraturvetenskap, statsvetenskap, eller media- och kommunikationsvetenskap.

 

Vad kan du när du tar examen?

Efter avslutad examen kan du bland annat:

 • kommunicera på engelska i tal och skrift med god språkriktighet
 • inhämta och förstå information om engelska språket och engelskspråkig litteratur och kultur i olika typer av källor
 • analysera engelska språket och engelskspråkig litteratur på vetenskaplig grund
 • diskutera din analys i ljuset av tidigare forskning och teori samt dra slutsatser
 • samarbeta med andra och kommentera deras texter och presentationer samt ta emot kommentarer på dina egna
 • arbeta självständigt, problemlösande och disciplinerat mot en deadline.

 

Vad leder en kandidatexamen i engelska till?

En del studenter går direkt ut i arbetslivet och jobbar som exempelvis informatörer, administratörer, kommunikatörer eller skribenter, samt i dataspelsbranschen. Kunskaper i engelska behövs i de allra flesta yrken. Utmärkta kunskaper i engelska ger dig därför stora fördelar på arbetsmarknaden.

Många som tagit kandidatexamen i engelska läser en påbyggnadsutbildning som leder till en yrkesexamen som lärare, översättare eller bibliotekarie. Sådana utbildningar finns i Lund, men även på andra lärosäten.

https://www.sol.lu.se/utbildning/program/HGENG/

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights