Visa studentum.se som: Mobil

Rekryteringsutbildning - Trädgård

Hvilan Utbildning
Sammanfattning
Arbetsmarknadsutbildning
Kabbarp, Stockholm, Uppsala
40 veckor
Heltid
Icke studiemedelsberättigad
Kommande starter
Kabbarp
Se vår hemsida för utbildningsdatum 
Stockholm
Se vår hemsida för utbildningsdatum 
Uppsala
Se vår hemsida för utbildningsdatum 

Rekryteringsutbildning - Trädgård

Trädgårdsföretagen har framåtanda och ett stort behov av nya medarbetare. Hvilan Utbildning erbjuder dig en unik möjlighet till yrkesutbildning om du vill jobba inom trädgårdsnäringen med trädgårdsanläggning och skötsel.

Många goda skäl att välja Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning står för värdefull kompetens och växande möjligheter. Vårt uppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen.

Rekryteringsutbildning på Hvilan

Trädgård är en bransch med ett mycket stort anställningsbehov av utbildad personal. Utbildningen är därför en rekryteringsutbildning, vilket innebär att arbetsgivare finns med inför och under utbildningen. Det finns en mycket god möjlighet till anställning efter utbildningen för deltagare som klarat alla kurser och uppfyller arbetsgivarnas kompetenskrav.

Utbildningen passar dig som vill få en bred grundutbildning och är intresserad av en framtid inom trädgård och gröna näringar. Utbildningen är framtagen, utifrån branschens kompetenskrav och rekryteringsbehov, i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Hvilan Utbildning.

Kursens innehåll

Kursen innehåller bland annat skötsel och förvaltning av utemiljöer, skötselplaner, ogräsbekämpning, stensättning och anläggning, marklära, beskärning och trädvård, botanik, växtnäring samt samt arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi.

Vad kan du jobba med efter utbildningen?

Park- eller kyrkogårdsarbetare, trädgårdsanläggare.

Utbildningens omfattning

Utbildningen är en heltidsutbildning på 40 veckor som bygger på en kombination av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. En viktig del i utbildningen är praktik ute i trädgårdsbranschen, där möjlighet ges att skapa dina egna nätverk.

För mer information om Rekryteringsutbildning - Trädgård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Inga förkunskaper krävs, men självklart ska du ha ett gediget intresse för trädgård.

Tillträde till utbildningen

Utbildningen är till för dig som är arbetssökande eller riskerar att bli arbetslös och är intresserad av att jobba med trädgård. 

Ansökan

Utbildningen är tillgänglig för dig som är arbetslös och intresserad av en karriär inom trädgård. För att visa intresse och söka utbildningen kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Kursinnehåll

 • Växtkännedom - Sortiment av träd, buskar, perenner och sommarblommor.
  (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)
 • Markens och växternas biologi - Växters anatomi och fysiologi, inkluderar tillväxtfaktorer, tillväxtreglering, jordars egenskaper, växt­näring, grunderna i växtskydd och odlingshygien.
 • Beskärning och trädvård (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)

Trädgårdsanläggning

 • Mätteknik, t.ex. utsättning, avvägning och inmätning med aktuell teknisk utrustning.
  (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)
 • Schakt, fyllningar, överbyggnader, växtbäddar (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)
 • Markbeläggningar, hårdgjorda ytor, trappor, murar, hägnader (kan efter praktik1ge yrkesbevis från TCYK)
 • Material och materialval, till exempel trä, natursten och betong
 • Byggprocessen från gestaltning och projektering till färdig trädgårdsanläggning
 • Användning av teknisk utrustning och handredskap
 • Vegetationsytor, t.ex. gräsytor, planteringsytor och vattenanläggningar
 • Genomförande av planerade arbetsuppgifter, t.ex. anläggning av hårdgjorda ytor samt anläggning av växtbäddar och planteringsytor
 • Genomförande och utvärdering av eget anläggningsprojekt
 • Trädgårdshistoria
 • Människors behov av gröna miljöer
 • Parker, kyrkogårdar och trädgårdsanläggningar. Deras funktion uppbyggnad och läge
 • Arbetsmiljö och säkerhet, ergonomi
 • Lagar och bestämmelser i samband med trädgårdsanläggning, till exempel bygg- och arbetsmiljölagstiftning

Trädgårdsmaskiner

 • Grunderna i att använda de vanligaste maskinerna och redskapen inom trädgård.

Skötsel och förvaltning 

 • Skötselåtgärdernas biologiska påverkan på enskilda växter, gräsytor och planteringsytor samt anpassning av skötselåtgärder efter växternas biologi.
 • Utemiljöers funktion för olika brukargrupper och anpassning av skötselåtgärder efter funktion.
 • Känna till hur man upprättar skötselplaner, arbetsritningar och arbetsbeskrivningar.
 • Kunna tolka skötselplaner, arbetsritningar och arbetsbeskrivningar.
 • Känna till olika sätt att formulera skötseluppdrag enligt funktions eller frekvensstyrd plan.
 • Känna till och praktiskt kunna utföra beskärning av träd och buskar enligt grundprinciper.
 • Praktisk tillämpning – lära sig grunderna i att köra mindre redskap såsom häcksax, trimmer, gräsklippare samt att kunna hantera handredskap.
 • HLR
 • Entreprenörskap

Examen & Intyg

Utbildningen ger kursintyg inom trädgård motsvarande trädgårdgymnasiet. Utbildningen siktar mot yrkesbevis genom Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté – TCYK. Efter godkänd kurs och prov behöver du ett och ett halvt års praktik för att få ”Grönt kort”.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiestöd från Arbetsförmedlingen.

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning är en anrik skola som utbildat i skånska Kabbarp sedan 1868. Skolan har en lång tradition av gröna utbildningar och genom vår nästan 150-åriga historia har vi alltid utbildat med god kvalitet. På Hvilan är kunskap och kompetens i fokus samtidigt...


Läs mer om Hvilan Utbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Rekryteringsutbildning - Trädgård

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Hvilan UtbildningKursinnehåll

 • Växtkännedom - Sortiment av träd, buskar, perenner och sommarblommor.
  (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)
 • Markens och växternas biologi - Växters anatomi och fysiologi, inkluderar tillväxtfaktorer, tillväxtreglering, jordars egenskaper, växt­näring, grunderna i växtskydd och odlingshygien.
 • Beskärning och trädvård (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)

Trädgårdsanläggning

 • Mätteknik, t.ex. utsättning, avvägning och inmätning med aktuell teknisk utrustning.
  (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)
 • Schakt, fyllningar, överbyggnader, växtbäddar (kan efter praktik1 ge yrkesbevis från TCYK)
 • Markbeläggningar, hårdgjorda ytor, trappor, murar, hägnader (kan efter praktik1ge yrkesbevis från TCYK)
 • Material och materialval, till exempel trä, natursten och betong
 • Byggprocessen från gestaltning och projektering till färdig trädgårdsanläggning
 • Användning av teknisk utrustning och handredskap
 • Vegetationsytor, t.ex. gräsytor, planteringsytor och vattenanläggningar
 • Genomförande av planerade arbetsuppgifter, t.ex. anläggning av hårdgjorda ytor samt anläggning av växtbäddar och planteringsytor
 • Genomförande och utvärdering av eget anläggningsprojekt
 • Trädgårdshistoria
 • Människors behov av gröna miljöer
 • Parker, kyrkogårdar och trädgårdsanläggningar. Deras funktion uppbyggnad och läge
 • Arbetsmiljö och säkerhet, ergonomi
 • Lagar och bestämmelser i samband med trädgårdsanläggning, till exempel bygg- och arbetsmiljölagstiftning

Trädgårdsmaskiner

 • Grunderna i att använda de vanligaste maskinerna och redskapen inom trädgård.

Skötsel och förvaltning 

 • Skötselåtgärdernas biologiska påverkan på enskilda växter, gräsytor och planteringsytor samt anpassning av skötselåtgärder efter växternas biologi.
 • Utemiljöers funktion för olika brukargrupper och anpassning av skötselåtgärder efter funktion.
 • Känna till hur man upprättar skötselplaner, arbetsritningar och arbetsbeskrivningar.
 • Kunna tolka skötselplaner, arbetsritningar och arbetsbeskrivningar.
 • Känna till olika sätt att formulera skötseluppdrag enligt funktions eller frekvensstyrd plan.
 • Känna till och praktiskt kunna utföra beskärning av träd och buskar enligt grundprinciper.
 • Praktisk tillämpning – lära sig grunderna i att köra mindre redskap såsom häcksax, trimmer, gräsklippare samt att kunna hantera handredskap.
 • HLR
 • Entreprenörskap
Beställ information

För att få mer information om Rekryteringsutbildning - Trädgård via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,5)
Baseras på 2 recensioner.
Se alla skolans recensioner