Visa studentum.se som: Mobil

Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion

Hvilan Utbildning
Sammanfattning
Yh-utbildning
Kabbarp
350 yh poäng - ca 1,5 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: 31 Augusti 2020 - Kabbarp

Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion

Utbildningen Trädgårdsmästare – hållbar park-och växtproduktion passar dig som redan har arbetat med skötsel av gröna miljöer eller odling under minst ett år och vill fördjupa dina kunskaper inom området. Eller som på annat sätt kan styrka att de har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen.

Hur är arbetet som trädgårdsmästare?

En trädgårdsmästare inom park- och växtproduktion har mycket goda kunskaper om skötsel, odling och utveckling av gröna miljöer. Trädgårdsmästaren arbetar för att de gröna miljöerna ska vara väl fungerande, vackra och problemfria. De bedömer behov av, planerar och genomför skötselinsatser inom park, trädgård och odling. Trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion har också kunskaper och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom anläggare, arkitekter och trädgårdsingenjörer. 

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen består av ett antal obligatoriska kurser och ett antal valbara kurser. De obligatoriska kurserna är gemensamma för alla och beroende på ditt intresseområde väljer du valbara kurser antingen med inriktningen ”Hållbar förvaltning och utveckling av park” eller inriktningen ”Hållbar växtproduktion”.

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshallar, 65 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare. 

Efter utbildningen

Som trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion kan du arbeta som trädgårdsmästare i privata och offentliga miljöer, med växthus- och frilandsodling, på handelsträdgård eller plantskola. Trädgårdsmästare kan vara anställda i offentliga förvaltningar eller privata företag inom trädgårdsskötsel eller odling. 

Dina kunskaper som trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion är mycket efterfrågade av trädgårdsbranschen. 

För mer information om Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För utbildningen gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


Särskild behörighet

Naturbruksprogrammet

  • Fordon och redskap, 100p
  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du kurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi och Växtkunskap och/eller har motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet måste du genomföra och bli godkänd på preparandutbildning för behörighet. Preparandutbildningen läser du på distans via Hvilan, läs mer om den på skolans webbsida. 

Har du examen från Naturbruksprogrammet inriktning trädgård eller motsvarande kompetens genom minst ettåriga grundläggande trädgårdsutbildning (t.ex. YrkesVux, arbetsmarknadsutbildning eller liknande) uppfyller du den särskilda behörigheten. 

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhetens omfattning och längd:

  • 1 år heltid

Typ av yrkeserfarenhet:

Yrkeserfarenhet om minst 1 år på heltid inom den gröna sektorn. De sökande ska ha arbetat under minst en växtsäsong med skötsel av gröna miljöer och/eller odling.

Eller på annat sätt styrka att de har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighetsgivande kurspaket

För att tillse att det finns möjlighet även för yrkesväxlare att bli behöriga kommer vi att erbjuda ett behörighetsgivande kurspaket, en sk. riktad preparandutbildning. 
Kurspaketet kommer att ges på distans och ger särskild behörighet för att söka våra Yh-utbildningar, däremot garanterar de inte en studieplats.
Läs mer om vår preparandutbildning här

Urvalsgrunder

  • Betyg

  • Yrkeserfarenhet

Ansökan

Anmälan görs på anmälningsblankett som skickas till skolan. Mer information hittar du på skolans webbsida. 

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning är en anrik skola som utbildat i skånska Kabbarp sedan 1868. Skolan har en lång tradition av gröna utbildningar och genom vår nästan 150-åriga historia har vi alltid utbildat med god kvalitet. På Hvilan är kunskap och kompetens i fokus samtidigt...


Läs mer om Hvilan Utbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Hvilan Utbildning


Tel: 040-46 37 00
Fax 040-46 37 50
www.hvilanutbildning.se

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion från Hvilan Utbildning, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(3,5)
Baseras på 2 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: