Visa studentum.se som: Mobil

Kvalificerad Elfordonstekniker

Campus Telge
Sammanfattning
YH-utbildning
Södertälje
Klassrum
62 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Svenska
Startdatum: 2022-11-14 09:00 - Södertälje

Om utbildningen

Fordonsbranschen står inför en mycket snabb teknikutveckling. Förutom omställningen till eldrift av person och transportfordon sker en parallell utveckling inom autonoma och uppkopplade fordon. Företagen i branschen uttrycker en enorm brist av denna yrkesroll.

Med en förändring av fordonsparken, ökad digitalisering, ständig uppkoppling, självkörande system och andra pågående utvecklingsförändringar ställs nya krav på personalen på verkstäderna. En breddning av kompetensen krävs för att kunna möta behovet, den snabba omställningen har skapat ett glapp mellan den kunskap som den befintliga fordonsutbildningen erbjuder, och behovet hos branschen. Under de närmaste åren kommer detta glapp att öka ytterligare i takt med att allt fler gamla fordon ersätts med nya.

Utbildningen Kvalificerad Elfordonstekniker ger dig specialiserade kunskaper om branschen, elfordon och elsäkerhet och kompetens att arbeta med att planera och utföra service, underhåll och reparation av elfordon på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Utbildningen sker på till största delen på Campus Telge i Södertälje. Du får även under perioder arbeta på ett branschföretag som en en del av kurserna Lärande i arbete (LIA). Vi samarbetar med ett flertal stora aktörer i fordonsbranschen som deltar aktivt för att se till att du får de kompetenser som de just nu letar efter.

För mer information om Kvalificerad Elfordonstekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Delkurser i bokstavsordning:

1. Arbeta säkert med e-fordon

2. Datakommunikation och digitalisering i elfordon

3. Elfordons system, komponenter och integration

4. Ellära och elektronik i fordon

5. Examensarbete

6. Introduktion till elfordon

7. Kommunikation och bemötande

8. LIA 1- lärande i arbete

9. LIA 2 - lärande i arbete

10. Systematisk felsökning, diagnosticering och reparation för strukturerade åtgärder

11. Tillämpad matematik för fordonstekniker

Så ansöker du

Samtliga betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter bifogas i webbansökan när den öppnar. Du hittar då länken på campustelge.se.

Vi tar ej emot papperskopior per post, utan hänvisar till bifoga dokumentfunktionen i ansökan. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att göra det får du kontakta oss på Campus Telge.

Vi har ej åtkomst till betygsdatabasen som antagning.se använder. Vi godkänner inte heller utskrifter av betyg därifrån, utan det måste vara en inskannad betygskopia som är underskriven av en rektor eller annan ansvarig person.

Förkunskapskrav

Behörig till Yrkeshögskolan är den som uppfyller något av följande krav:

 1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 2. Har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler.
 3. Har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan.
 4. Har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1–3.
 5. Har andra erfarenheter från t.ex. arbetsliv och utbildning som kan motsvara kraven ovan.

Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår följande krav

Godkända betyg i i någon av kurserna:

 • Svenska 1
 • Svenska A
 • Svenska 1 som andraspråk
 • Svenska A som andraspråk

eller motsvarande kunskaper.

Godkänt betyg i någon av kurserna:

 • Engelska 5
 • Engelska A

eller motsvarande kunskaper.

Mer information om behörighet finns på yrkeshogskolan.se

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Ellära 1
 • Teknik 1

ELLER

 • Fordonsteknik – introduktion

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning med godkända betyg tar du yrkeshögskoleexamen som Kvalificerad Elfordonstekniker.

Kostnader

Utbildningen är gratis

Campus Telge

Välkommen till Campus Telge! Vi erbjuder utbildningar som är relevanta och som arbetslivet efterfrågar. Vi bjuder in gästföreläsare från branschen, anordnar studiebesök och ser till att våra studerande under utbildningen har kontakter i branschen för att de ska hållas uppdaterade...


Läs mer om Campus Telge och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kvalificerad Elfordonstekniker

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Telge

Kvarnbergagatan 12
151 89 Södertälje


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kvalificerad Elfordonstekniker från Campus Telge , fyll i följande uppgifter: