Visa studentum.se som: Mobil

Säkerhetsingenjör

Campus Telge
Sammanfattning
YH-utbildning
Södertälje
3 terminer
Heltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: 2021-09-27 09:00 - Södertälje

Säkerhetsingenjör

Hösten 2021 startar en ny omgång av utbildningen Säkerhetsingenjör på Campus Telge. En snabb väg in i ett mycket spännande yrke där du bidrar till ökad trygghet, säkerhet och tillgänglighet. 

Denna utbildning är för dig som vill arbeta med modern säkerhets-, lås- och larmteknik i en bransch som är i stort behov av personal. Om du jobbat med bevakning eller elteknik eller har läst kurser inom detta på gymnasienivå är detta en perfekt väg till att utvecklas och hitta en ny specialiserad roll. Du har fortfarande möjlighet att läsa denna utbildning även om du inte har erfarenheter inom el- och larmteknik genom vår behörighetsgivande förutbildning.

Tillsammans med Campus Telge har flera företag inom säkerhetsbranschen tagit fram denna utbildning. Utbildningen förmedlar specialiserade kunskaper om aktuell säkerhetsteknik samt de lagar och normer som reglerar branschen. Du får kunskap om den nya digitala säkerhetstekniken och lär dig integrera den i andra system. Utbildningen ger färdigheter i att ta fram komplexa tekniska säkerhetslösningar och integrera olika system oavsett om de är mekaniska eller digitala.

Som säkerhetsingenjör jobbar du med säkerhetsteknik ur ett helhetsperspektiv och kringliggande faktorer som påverkar förutsättningar och funktioner. Under de kurser som ingår får du lära dig om avancerade funktioner hos lås, larm, säkerhetssystem, styrsystem och övervakningssystem. Du får tillräckliga kunskaper för att genomföra både en certifiering till “Behörig ingenjör – CCTV” och “Behörig ingenjör – inbrottslarm”.

Delar av utbildningen är förlagd ute i arbetslivet genom kurserna Lärande i Arbete. Här får du praktisk erfarenhet av säkerhetsbranschen och din framtida yrkesroll.

En ledningsgrupp bestående av engagerade branschrepresentanter har gemensamt tagit fram utbildningens innehåll för att motsvara deras önskemål om vad de ser som nyckelkompetenser i yrkesrollen. De ansvarar också för att utveckla, uppdatera och kvalitetssäkra detta innehåll.

Kurserna innehåller spännande gästföreläsningar, studiebesök, laborationer med den senaste tekniken och mycket mer. Detta ger dig en unik utbildning med kompetenser som eftersöks i branschen.

Observera! För att kunna praktisera på vissa företag i branschen och för att kunna jobba som säkerhetsingenjör efter avslutad utbildning kan det vara nödvändigt att inneha körkort och svenskt medborgarskap, samt visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

För mer information om Säkerhetsingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

 • Introduktion till lås och larm → 5 p
 • Säkerhetskunskap - teknik → 30 p
 • Säkerhetskunskap - system → 30 p
 • Säkerhet, trygghet, tillgänglighet och integritet → 20 p
 • Styrning och administration i säkerhetsbranschen → 30 p
 • LIA 1 → 20 p
 • Ledning, projekt, samverkan och analys → 25 p
 • IT inom säkerhetsområdet → 30 p
 • Säkerhetsskydd → 20 p
 • Försäljning, kommunikation och service → 20 p
 • LIA 2 → 40 p
 • Examensarbete → 30 p

Så ansöker du

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan kräver att du uppfyller något av nedanstående:

 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
 3. har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
 4. har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
 5. har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan

Mer information om behörighet finns på yrkeshogskolan.se

Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna Svenska1/Svenska A/Svenska 1 som andra språk/Svenska A som andraspråk eller motsvarande kunskaper och Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För att vara behörig krävs lägst betyget E/3/G i följande kurser (eller motsvarande kunskaper)

El- och energiprogrammet:

 • Praktisk ellära, 100p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100p

Yrkeserfarenhet

För att vara behörig krävs yrkeserfarenhet i branschen motsvarande 1 års heltidsarbete

Typ av yrkeserfarenhet som krävs: 

Yrkeserfarenhet inom, el, lås, larm, bygg och fastighetsbranschen och industriell produktion, grundläggande tekniska kunskaper samt kännedom om branschen.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

Behörighetsgivande förutbildning (5 veckor)

Även om du inte uppfyller de särskilda behörighetskraven när det gäller kurserna

 • Praktisk ellära, 100p
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100p

kan du ändå läsa utbildningen om du har grundläggande Yh-behörighet och läser vår behörighetsgivande förutbildning (BFU). Denna utbildning är fem veckor lång och sker veckorna innan ordinarie utbildningen startar. BFU-kursen är även den CSN-berättigande.

För att bli antagen till BFU-kursen så ansöker du till BFU-utbildningen via länken till ansökningsportalen på vår hemsida. Bifoga dokument som styrker din behörighet: betygsdokument, tjänstgöringsintyg och övriga meriter.

Din ansökan kommer sedan behandlas och ställas mot andra ansökningar. Om du blir en av de som antas till förutbildningen kommer du få ett erbjudande om plats med förutsättning av BFU. Svarar du ja på detta erbjudande kommer du automatiskt få en plats på förutbildningen och en reserverad plats på utbildningen till Säkerhetsingenjör. Du kommer bara bli av med din plats om du inte genomför förutbildningen med ett godkänd resultat.

Efter förutbildningen påbörjar du utbildningen till säkerhetsingenjör precis som alla med full behörighet.

Examen & Intyg

Efter genomförd utbildning tar du yrkeshögskoleexamen som Säkerhetsingenjör

Campus Telge

Välkommen till Campus Telge! Vi erbjuder utbildningar som är relevanta och som arbetslivet efterfrågar. Vi bjuder in gästföreläsare från branschen, anordnar studiebesök och ser till att våra studerande under utbildningen har kontakter i branschen för att de ska hållas uppdaterade...


Läs mer om Campus Telge och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Säkerhetsingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Telge

Kvarnbergagatan 12
151 89 Södertälje


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Säkerhetsingenjör från Campus Telge , fyll i följande uppgifter: