Visa studentum.se som: Mobil

Arbetsmarknadsutbildning

Plugga en arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning är en utbildning med inriktning på ett specifikt yrke som Arbetsförmedlingen beställer av en privat- eller kommunal utbildningsanordnare för att fylla de luckor som finns på arbetsmarknaden och skapa jobbmöjligheter.

Utbudet av arbetsmarknadsutbildningar varierar således i takt med utsikterna på arbetsmarknaden. Detta är utbildningen för dig som av olika orsaker står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver riktat stöd för att få jobb.

Observera att för att kunna söka en arbetsmarknadsutbildning behöver du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Använd vår söktjänst för att hitta olika arbetsmarknadsutbildningar! Utbildningstypen är redan förvald men begränsa gärna din sökning ytterligare utifrån dina specifika önskemål.

Kategori
Arbetsmarknadsutbildning
Ort
Sök

Utbildningen för dig som behöver riktat stöd för jobb

Är du arbetssökande, har en funktionsnedsättning eller av andra skäl har haft svårt att hitta jobb kan Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar vara passande för dig. Samarbetet med branschens företrädare syftar till att ge dig en utbildning som generar i jobb. Utbildningarna är drygt sex månader långa och anpassas efter dina behov. Arbetsmarknadsutbildningars syfte är att korta vägen till jobb.

Observera att för att kunna söka en arbetsmarknadsutbildning behöver du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsutbildningar i korthet:

 • Praktiskt inriktade, kan jämföras med en slags praktik
 • Individuellt anpassade
 • Cirka sex månader långa
 • I samarbete med branschen
 • För dig som är arbetslös, har en funktionsnedsättning eller av olika orsaker har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden
 • Koordineras och styrs av Arbetsförmedlingen

Läs en arbetsmarknadsutbildning - hitta den här!

Vilka får läsa en arbetsmarknadsutbildning?

För att få studera en arbetsmarknadsutbildning måste du uppfylla någon av följande krav:

 • Du är minst 25 år, anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och i behov av fördjupat stöd för att komma ut på arbetsmarknaden
 • Du är ung och har en funktionsnedsättning som påverkar din förmåga att arbeta
 • Du är 18 år och står långt från arbetsmarknaden på grund av särskilda skäl
 • Du uppfyller de villkor som finns för att få delta i en arbetslivsintroduktion
 • Du omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
 • Du är med i jobbgarantin för ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin


Vad är en arbetsmarknadsutbildning?

En arbetsmarknadsutbildning skapas efter den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Det ska helt enkelt göra det lättare för företag att rekrytera medarbetare med rätt erfarenhet och utbildning.

”Korta vägen till jobb” – arbetsmarknadsutbildning till dig som akademiker med utländsk bakgrund

Det finns arbetsmarknadsutbildningar som riktar sig till dig som akademiker med utländsk bakgrund som har svårt att få jobb inom det område du är utbildad i. ”Korta vägen” är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms Universitet. De som har gått en utbildning vid ett utländskt universitet eller högskola i minst tre år, kartläggs och erbjuds en praktikplats i rätt bransch – allt för att korta din väg till jobb.

Vilka typer av kurser och utbildningar finns?

Vilka arbetsmarknadsutbildningar som är aktuella beror på hur arbetsmarknaden ser ut. Exempel på branscher som haft stort behov av utbildad personal under de senaste åren är tillverkningsindustrin, vårdbranschen, social omsorg och transportbranschen. Arbetsförmedlaren försöker dock ta dina önskemål i så stort beaktande som möjligt vid valet av arbetsmarknadsutbildning.

Exempel på vanliga arbetsmarknadsutbildningar:

 • Djur, skog, lantbruk eller trädgård 
 • Starta eget-utbildning
 • Administration
 • Vård- och omsorg
 • Service (restaurang, hotell)
 • Transport (yrkesförare; lastbil, buss, taxi)
 • Industri (lager, terminal, truck, anläggning)

Hur lång är en arbetsmarknadsutbildning?

Utbildningstiden kan variera beroende på vilken utbildning du går. Vanligtvis är utbildningarna runt sex månader.

Var får jag för slags examen eller intyg?

Du får ett intyg eller ett betyg, beroende på hur avtalet mellan arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen ser ut.

Kostar utbildningarna?

Arbetsmarknadsutbildningar är avgiftsfria, även om kostnader för litteratur i vissa fall kan tillkomma.

Är jag berättigad till CSN vid arbetsmarknadsutbildningar?

Nej, men du har möjlighet att ansöka om ett aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning av Försäkringskassan. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information.

Vad är skillnaden mellan en vuxenutbildning och en arbetsmarknadsutbildning?

Den största skillnaden mellan dessa utbildningstyper är att arbetsmarknadsutbildningar riktar sig till arbetssökande, personer som riskerar att bli arbetslösa eller personer med en funktionsnedsättning. Vuxenutbildningar (komvux) är istället till för dig som vill läsa upp ämnen eller skaffa grundläggande behörighet. Komvuxstudier styrs och handhas av kommunerna, arbetsmarknadsutbildningar av Arbetsförmedlingen.

Hur ansöker jag till arbetsmarknadsutbildning?

Ansöker till en arbetsmarknadsutbildning gör du genom din handläggare på Arbetsförmedlingen. Hen utgår ifrån dina förutsättningar och gör en bedömning utifrån situationen på arbetsmarknaden och den konjunktur som just nu råder. Du måste med andra ord vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att ansöka till den här sortens utbildning.

Leder en arbetsmarknadsutbildning till jobb?

Målet med införandet av arbetsmarknadsutbildningar, som i sin nuvarande form infördes 2007, var att komplettera utbildningssystemet med en utbildningstyp som snabbt genererar i jobb och som ger personer som tidigare haft svårt att komma in på arbetsmarknaden riktat stöd.

Åsikterna och rapporterna om huruvida arbetsmarknadsutbildningar har fått den effekt man önskat varierar. Många personer har genom praktiken skapat goda kontakter med företag, som sedan lett till fast anställning, medan andra inte har fått den möjligheten. Vissa rapporter visar att informella kontakter fortfarande väger tungt, andra att praktik är en avgörande faktor för de arbetssökande för att få visa sina kompetenser och förmågor.

Har du fler frågor om arbetsmarknadsutbildningar? Vänligen kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Är du intresserad av att läsa en arbetsmarknadsutbildning, klicka här. 

Stort lycka till!

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se