Så blir du signaltekniker

Vill du ha ett spännande och varierande yrke inom järnvägsbranschen? Då kan signaltekniker passa dig! Läs mer om signalteknikerns arbetsuppgifter, vad du behöver för utbildning och framtidsutsikter här!

Hur blir du signaltekniker?

För att bli signaltekniker behöver du ansöka en yrkeshögskoleutbildning inom signalteknik. Det är en ett år lång utbildning där du får lära dig om bland annat järnvägsteknik, signalteknik och säkerhet. Under utbildningen gör du även praktik (LIA, Lärande i Arbete) där du får möjlighet att testa det du lärt dig ute på en arbetsplats. 

Du behöver ha grundläggande behörighet för att kunna söka till signaltekniker. Dessutom krävs även förkunskaper i ellära, mekatronik och elektromekanik som uppnåtts på gymnasie- eller komvuxnivå. 

Det finns även möjlighet att gå en företagsanpassad utbildning via Trafikverket. Då anställs du först hos en järnvägsentreprenör som bekostar utbildningen.

Hitta utbildningar till signaltekniker här


Vilken är den vanligaste frågan när du säger att du jobbar inom järnvägen, Sylvia?

Möt vår ambassadör Sylvia som jobbar som signaltekniker inom järnvägsbranschen!

 Läs intervjun


Vad gör en signaltekniker?

När du jobbar som signaltekniker ser du till att det finns ett fungerande signalsystem som kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Som signaltekniker arbetar du bland annat med olika signalsäkerhetssystem, till exempel ställverk, ATC (automatiska kontrollsystem), ljud- och ljussignaler, revisioner av växlar och service på vägskyddsanläggningar. 

Vanliga arbetsuppgifter är underhåll och felavhjälpningar i signalanläggningen, men även nybyggnation och utbyte av signaler ingår i arbetet. Du arbetar främst utomhus och i arbetslag med andra. 

Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten ställs stora krav på dig som signaltekniker och arbetsuppgifterna kräver att du är en uppmärksam och en noggrann problemlösare. Säkerhetsutbildning och träning sker ofta och du arbetar aldrig ensam ute på fältet. Att jobba som signaltekniker inom järnvägen är väldigt spännande! Arbetsuppgifterna är varierade och det är ett socialt jobb då du oftast arbetar nära andra tekniker.

Framtidsutsikter för en signaltekniker

Det finns stora möjligheter till jobb som signaltekniker. Dels beror det på stora pensionsavgångar men också på att infrastrukturen håller på att byggas ut och att man inför mycket ny teknik. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara lite konkurrens om jobben både inom ett år och om fem år.

Källa: Arbetsförmedlingen, järnvägsjobb.se


Förmågor & kompetenser som är bra att ha för en signaltekniker

⏱️ Stresstålighet

Arbeten på spåren sker ofta under stor tidspress, därför är det en fördel att du som vill bli signaltekniker är stresstålig.

📢 Initiativförmåga

Rollen som signaltekniker kräver att man kan ta egna initiativ och är beredd att hugga i där det behövs.

💡 Problemlösningsförmåga

Under arbetet kan olika problem uppstå och signalteknikern måste jobba för att lösa dem så att arbetet kan fortsätta. 

🤝 Samarbetsförmåga

Som signaltekniker arbetar du i arbetslag och behöver därför kunna samarbeta med övriga yrkesarbetare på spåren.


Lönestatistik för signaltekniker

44 000 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2021


Bra val av utbildning:

 Signaltekniker


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranchen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser