Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i bildanalys och maskininlärning

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-14
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-14
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-14

Om utbildningen

Bidra till den visuella intelligensen hos morgondagens maskiner! Genom att specialisera dig inom bildanalys och maskininlärning kan du hjälpa till att bygga en bättre värld genom mönsterigenkänning och analys och behandling av visuella data.

Användningen av digitala bilder och video har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. Genom att skapa algoritmer som hittar mönster i data istället för att förlita sig på specifika instruktioner kan datorsystem lära sig att göra intelligenta analyser av visuell information.

Masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning ger dig en omfattande teoretisk och praktisk kunskap om dessa två huvudämnen. Du kan hjälpa läkare att planera och anpassa operationer för varje enskild patient, eller att upptäcka och bota cancer, assistera historiker i att analysera omfattande arkiv eller bidra till utvecklingen av robotar som kan förstå mänskliga känslor.

När du är klar med dina studier kommer du att vara kvalificerad för en rad olika tjänster. Detta kan till exempel vara inom mjukvaruutveckling, djup maskininlärning, artificiell intelligens, bildanalys, data mining och big data.

Bildanalys och maskininlärning är även mycket aktiva forskningsområden, och studenter med examen från masterprogrammet vid Uppsala universitet är ideala kandidater för doktorandtjänster inom ämnesområdet.

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med bildanalys och maskininlärning som huvudområde. All undervisning sker på engelska.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 80 hp matematik och datavetenskap varav minst 30 hp matematik inklusive linjär algebra, envariabelanalys, statistik och sannolikhetslära, och minst 30 hp datavetenskap inklusive 5 hp grundläggande programmering. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights