Så blir du specialpedagog

Drömmer du om att hjälpa och stödja elever med särskilda behov? Att bli specialpedagog kan vara den rätta vägen för dig. Vi på studentum.se guidar dig när det kommer till utbildningsvägar, arbetsuppgifter, viktiga egenskaper och lön för en specialpedaog.

Som specialpedagog har du möjligheten att göra en verklig skillnad i elevers liv. Vi hjälper dig i djungeln av frågor och vägleder samt ger insikt i hur du kan bli specialpedagog. 

Specialpedagogik är ett viktigt område inom utbildningssystemet och specialpedagoger spelar en avgörande roll i att stödja elever med olika behov. Att bli specialpedagog kräver både engagemang och utbildning. Genom att skaffa dig rätt kunskaper och färdigheter kan du bli en eftertraktad och värdefull expert inom ditt område. 

Vad gör en specialpedagog?  

En specialpedagog arbetar med att identifiera och stödja elever med särskilda behov. Deras huvudsakliga uppgift är att anpassa undervisningen och pedagogiken för att möta varje elevs individuella behövligheter. Specialpedagoger har ett nära samarbete med ordinarie lärare, andra pedagoger och vårdnadshavare för att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö för eleverna. De kan arbeta i alla skolformer såsom förskola, grundskola gymnasium eller vuxenutbildning. 

Vilka arbetsuppgifter har en specialpedagog?  

Här är några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en specialpedagog: 

  • Bedöma och utreda elevers behov av stöd och anpassningar. 
  • Utforma och genomföra individuella åtgärdsprogram för elever med särskilda behov. 
  • Ge råd och handledning till lärare och skolpersonal om inkludering och differentierad undervisning. 
  • Samarbeta med vårdnadshavare för att säkerställa en helhetssyn kring elevens behov. 
  • Delta i utvecklingen av skolans pedagogiska arbete och policies för inkludering.

Så utbildar du dig till specialpedagog

För att bli specialpedagog behöver du genomgå en eftergymnasial utbildning på universitet eller högskola. Detta är då behörighetskravet för utbildningen bland annat är en avlagd grundlärarexamen, förskoleexamen, yrkeslärarexamen eller liknande. 

Utbildning till specialpedagog på universitet och högskola  

Du kan välja att gå speciallärarprogrammet på universitet eller högskola, vilket är en vidareutbildning för yrkesverksamma lärare. Utöver lärarexamen behöver du ha arbetat som lärare eller pedagog i minst 3 år.  

Utbildningen bygger på tidigare kunskaper från lärar-/pedagogutbildning och yrkeserfarenhet. Du får kunskaper inom bland annat pedagogik, specialpedagogik, psykologi och kommunikation. Praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning ingår oftast också i utbildningen. 

Fler utbildningar för yrken inom pedagogik 

Om du vill jobba med andra yrken inom pedagogik finns det utbildningar på exempelvis yrkeshögskolor (YH), komvux, yrkesutbildningar eller folkhögskolor. Dessa utbildningar kan vara mer kortvariga och inriktade på specifika områden inom pedagogik, såsom lärarassistent, barnskötare eller resurspedagog.    


Egenskaper du behöver ha som specialpedagog 

Att vara en framgångsrik specialpedagog kräver vissa viktiga egenskaper och färdigheter. Här är några av de egenskaper som kan vara till nytta i ditt arbete som specialpedagog: 

🧡 Empati

En förmåga att sätta sig in i elevernas situation och förstå deras behov och utmaningar. 

👍 Flexibilitet

Att kunna anpassa undervisningen och metoder efter varje elevs individuella behov. 

💬️ Pedagogisk förmåga

För att kunna ge så bra förutsättningar som möjligt för eleverna är det viktigt att förstå hur de utvecklas och lär sig på olika sätt. Det är också av vikt att kunna kommunicera effektivt med elever, vårdnadshavare, kollegor och andra yrkesverksamma inom utbildningssystemet. 

💡 Analytisk förmåga

Att kartlägga och förstå eleven för att därefter kunna utforma en bra studieform för individen gör den analytiska förmågan välbehövlig.  

🤝 Samarbetsförmåga

Att kunna samarbeta med andra pedagoger, skolpersonal och vårdnadshavare för att skapa en inkluderande och stödjande miljö för eleverna. 

Vad tjänar en specialpedagog?  

Ta reda på genomsnittslönen för en specialpedagog, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för specialpedagog


Källor: arbetsförmedlingen.se, antagning.se

Beatrice Brettmar

Beatrice Brettmar

Senior Website Manager (Visa mer)
Beatrice Brettmar arbetar som Senior Website Manager på studentum.se, med ett fokus på att hjälpa studenter att hitta rätt utbildning. Beatrice är ursprungligen från Malmö, men bor och jobbar numera i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i retorik och litteraturvetenskap från Uppsala universitet och har jobbat för studentum.se sedan 2018. Hon är expert på att tillgängliggöra utbildningsinformation och du hittar henne ofta som skribent på artiklar om behörighet, urval och olika utbildningsformer. När hon inte skriver artiklar jobbar Beatrice med utveckling av sajten. På fritiden gillar Beatrice att läsa, skriva skönlitterärt och leta efter fynd i Second hand-butiker. (Mindre)

Om

Beatrice Brettmar arbetar som Senior Website Manager på studentum.se, med ett fokus på att hjälpa studenter att hitta rätt utbildning. Beatrice är ursprungligen från Malmö, men bor och jobbar numera i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i retorik och litteraturvetenskap från Uppsala universitet och har jobbat för studentum.se sedan 2018. Hon är expert på att tillgängliggöra utbildningsinformation och du hittar henne ofta som skribent på artiklar om behörighet, urval och olika utbildningsformer. När hon inte skriver artiklar jobbar Beatrice med utveckling av sajten. På fritiden gillar Beatrice att läsa, skriva skönlitterärt och leta efter fynd i Second hand-butiker.

Annonser