Så blir du förskollärare

Vill du arbeta med barn och deras första tid i skolgången? Läs mer om yrket förskollärare och se vilken utbildning du behöver.

Vill du arbeta med barn och deras första tid i skolgången? Som förskollärare är du med och formar barnen och deras utveckling.

För dig som är intresserad av att arbeta med barn och bidra till deras utveckling, kan yrket som förskollärare vara ett framtida jobb för dig. I den här guiden går vi igenom hur du kan ta steget att bli förskollärare.

Vad gör en förskollärare? 

Som förskollärare spelar du en stor roll i barns lärande och utveckling. Du är med och skapar en trygg och kreativ miljö där barnen kan växa och utvecklas för framtiden. Du planerar och genomför pedagogiska aktiviteter som till exempel olika språkaktiviteter för att utveckla barnens språkutveckling och sociala kompetens. 

Vilka arbetsuppgifter har en förskollärare?  

Förskollärarens arbetsuppgifter kan variera beroende på förskolans behov men några exempel på arbetsuppgifter är: 

  • Planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter. 
  • Observation och bedömning av barnens utveckling. 
  • Kommunikation med föräldrar och kollegor. 
  • Dokumentation av barnens utveckling och lärande. 
  • Skapande av en trygg och stimulerande lärandemiljö. 

Så utbildar du dig till förskollärare 

För att bli förskollärare behöver du en högskoleutbildning där du får en förskollärarexamen. Din utbildning kommer vara ca 3,5 år lång där du går utbildningen vid ett universitet eller en högskola. 

Utbildning till förskollärare på universitet och högskola 

Förskollärarprogrammet finns tillgängligt på flera universitet och högskolor. Programmet består av både teoretiska studier och praktik, som kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där du får chansen att lära dig yrket direkt på en arbetsplats. 

Förutom förskollärarprogrammet finns det också andra lärarutbildningar där du kan utbilda dig för att arbeta inom olika skoltyper, som grundskolan eller gymnasiet.   

Hitta din lärarutbildning här


Egenskaper du behöver ha som förskollärare 

För att lyckas som förskollärare kan det vara bra att ha följande egenskaper 

🎓 Pedagogisk förmåga 

Då du är med och formar barnen redan från början är det viktigt att du har en förmåga att lära ut och förmedla information på ett bra och intressant sätt. 

🧡  Empatisk förmåga 

När du arbetar med människor, barn som vuxna, bör du vara empatisk och ha en förståelse för hur andra tycker och tänker. 

🔎  Problemlösningsförmåga 

I arbetet som förskollärare kan det uppstå konflikter mellan barnen och då är det viktigt att kunna medla och lösa problemen som uppstår. 

📌  Kreativ förmåga 

Som förskollärare är det bra att du är kreativ och kan tänka i nya banor. 

Vad tjänar en förskollärare? 

Ta reda på genomsnittslönen för en förskollärare, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.  

Se genomsnittslönen för förskollärare


Källor: arbetsförmedlingen.se, saco.se, antagning.se, uhr.se


Annonser