Så blir du sjuksköterska

Som sjuksköterska spelar du en avgörande roll i vården av patienter och deras välbefinnande. Ta reda på mer om hur yrket ser ut och hur du utbildar dig till sjuksköterska.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska spelar du en avgörande roll i vården av patienter och deras välbefinnande. Vill du veta mer om vad som krävs för att en dag arbeta som sjuksköterska? Nedan går vi igenom vad det innebär att vara sjuksköterska, vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket, hur du kan utbilda dig till sjuksköterska och vilka egenskaper som behövs för att bli en framgångsrik sjuksköterska.

Vad gör en sjuksköterska?

Att bli sjuksköterska är ett viktigt och givande yrkesval som kräver en gedigen utbildning. En sjuksköterska arbetar med att ge mediciner och behandling till patienter. I arbetet ingår även att övervaka patientens hälsostatus och assistera läkare vid genomförande av medicinska procedurer. Som sjuksköterska säkerställer du helt enkelt vård och stöd när en patient återhämtar sig från sjukdom eller skada.

Vilka arbetsuppgifter har en sjuksköterska?

Att arbeta som sjuksköterska kan vara krävande, men också väldigt givande. Vanliga arbetsuppgifter inkluderar ofta:

 • Att övervaka och dokumentera patienternas hälsostatus 
 • Att ge medicinering och behandlingar 
 • Att assistera läkare vid medicinska procedurer 
 • Att ge stöd och rådgivning till patienter och deras familjer 
 • Att samarbeta med annan vårdpersonal 
 • Att hantera medicinsk utrustning och teknik 

Så utbildar du dig till sjuksköterska

Att utbilda sig till sjuksköterska är en utmanande men givande process. I Sverige kan du utbilda dig till sjuksköterska på universitet och högskolor eller på andra utbildningar inom vård och omsorg. Här är några vanliga steg att ta för att bli sjuksköterska:

 • Gå en gymnasieutbildning med inriktning mot vård och omsorg 
 • Ansök till en eftergymnasial utbildning som sjuksköterska 
 • Genomför din utbildning, inklusive praktisk utbildning på en vårdplats 
 • Ta examen och erhåll din sjuksköterskelegitimation från Socialstyrelsen 

Utbildning till sjuksköterska på universitet och högskola 

Den mest traditionella vägen att bli sjuksköterska är att gå en universitets- eller högskoleutbildning. För att kvalificera sig för en sådan utbildning krävs det vanligtvis att man har fullständiga gymnasiebetyg med minst godkända betyg i kärnämnen som svenska, engelska, matematik, naturvetenskap och samhällskunskap. Utbildningen till sjuksköterska på universitet eller högskola är en treårig utbildning på grundnivå och leder till en sjuksköterskeexamen. Under utbildningen får studenterna en bred utbildning inom medicinsk vetenskap, omvårdnad, etik och lagstiftning samt klinisk praxis genom praktiskt arbete på sjukhus och andra vårdinrättningar. 

Sjuksköterskeutbildning på universitet och högskola


Egenskaper du behöver som sjuksköterska 

Utöver att inneha rätt kompetens kan du tänka dig att rätt egenskaper för rollen som sjuksköterska också spelar en avgörande roll för hur du kommer axla arbetet. Utmärkande egenskaper för en sjuksköterska är följande:  

🙂 Empati 

Sjuksköterskan behöver ha förmågan att sätta sig in i patientens situation och känna medkänsla för dem. 

👂 Lyhördhet 

Sjuksköterskan behöver vara lyhörd och kunna kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt. 

🧠 Ansvarstagande 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar gentemot patienten och måste kunna ta beslut utifrån vad som är bäst för patientens hälsa och välbefinnande. 

⚖️ Stresshantering 

Sjuksköterskan behöver ha förmågan att hantera stressiga situationer och arbeten under press. 

🤝 Samarbetsförmåga 

Sjuksköterskan arbetar ofta i team med andra yrkesgrupper och behöver ha förmågan att samarbeta på ett konstruktivt sätt.

🩺 Kunskap 

Sjuksköterskan behöver ha en gedigen kunskap om anatomi, sjukdomar och behandlingar, samt om hur man administrerar mediciner och utför olika medicinska procedurer. 

Vad tjänar en sjuksköterska?  

Ta reda på om genomsnittslönen skiljer sig mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor och se hur olika inriktningar inom sjukvården påverkar lönen.  

Genomsnittslön för sjuksköterska


Källor: arbetsförmedlingen.se, saco.se

Vanliga frågor

 • Genrellt är jobbmöjlighterna för sjuksköterskor mycket goda. Det finns inom vårdyrket en efterfrågan på sjuksköterskors kompetens och tjänst. Sjuksköterskors kompetenser är efterfrågade inom många olika medicinska fält som t.ex. akutsjukvård, intensivvård, psykiatri och rehabilitering. 

 • För att du ska vara behörig till sjuksköterskeprogrammet krävs att du har grundläggande behörighet och minst godkänt betyg i följande kurser:

  • Matematik 2a/2b/2c
  • Naturkunskap 2 (eller Biologi 1, Kemi 1 och Fysik 1)
  • Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2
 • Som utbildad sjuksköterska kommer du kunna specialisera dig på områden som intresserar dig lite extra. Exempelvis kan du utbilda dig vidare inom akutsjukvård, anestesisjuksköterska, distriktssköterska, intensivvårdssjuksköterska, barnsjuksköterska, operationssjuksköterska och mycket mer. 

 • Sjuksköterskeprogrammet på universitet och högskola pågår under tre år vilket ger 180 hp. Utbildningen har teoretiska moment och varvar ofta med längre praktiska moduler där du lär dig yrket på en vårdverksamhet. 


Annonser