Så blir du optiker

En optiker är specialist på ögat och synen. Optikern utför synundersökningar och bedömer ögats hälsostatus. I din yrkesroll har du mycket kundkontakt och viktiga egenskaper för en optiker är därför servicekänsla och god kommunikationsförmåga.

En optiker hjälper kund att välja ut glasögon

Optikern utför synundersökningar och rekommenderar glasögon, kontaktlinser och andra synhjälpmedel efter kundens behov. Vid synundersökningar används olika mätinstrument och andra hjälpmedel, till exempel biomikroskop anpassat för undersökning av ögonen. Om det finns misstanke om ögonsjukdom remitterar optikern kunden vidare till ögonläkare. Alla synundersökningar måste journalföras på samma sätt som hos en läkare. Som optiker har du daglig kontakt med kunder i alla åldrar.

Vad gör en optiker? 

De flesta optiker arbetar i optikbutiker. Förutom att utföra synundersökningar kan optikern i mån av tid arbeta ute i butiken med att hjälpa kunder att välja ut och reparera bågar. I vissa butiker gör även optikern verkstadsarbete i form av att slipa och montera glas i båge.  

Som optiker kan du även arbeta på ögonkliniker där du mäter och undersöker patienters ögon inför besök till ögonläkare. Undersökningarna utförs ofta inför olika typer av ögonoperationer. På syncentraler hjälper optikern synskadade och synsvaga personer med utprovning av förstoringshjälpmedel och rehabilitering.  

Vilka arbetsuppgifter har en optiker? 

 • Utföra synundersökningar och diagnostisera synproblem.  
 • Anpassa och skriva ut recept på glasögon och kontaktlinser. 
 • Ge råd till patienter om synhälsa, synkorrigering och val av synhjälpmedel.  
 • Utföra specialiserade undersökningar, som till exempel synfältsundersökningar och mätningar av ögontryck.  
 • Samarbeta med andra hälso- och sjukvårdsprofessioner för att ge bästa möjliga vård till patienter med ögonrelaterade problem.  
 • Följa upp och övervaka patienters synhälsa över tid.  
 • Förnya recept på synhjälpmedel vid behov.   

Så utbildar du dig till optiker

Optiker är ett legitimationsyrke som kräver att du har en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Det innebär att titeln är skyddad och får endast användas av den som har legitimation. För att bli optiker i Sverige krävs en universitetsutbildning inom optometri eller en likvärdig utbildning utomlands som är godkänd av Socialstyrelsen.

Utbildning till optiker på universitet och högskola 

Du kan läsa till optiker på Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet. Optikerprogrammet är tre år och leder till optikerexamen och kontaktlinsbehörighet. Efter grundutbildningen finns det möjlighet att läsa vidare inom området, till exempel magister- eller masterexamen.  

Fler utbildningar för yrken inom optometri 

Vissa yrkeshögskolor erbjuder yrkesutbildningar inom optik och synvård. Utbildningarna fokuserar oftast på praktisk kunskap inom synundersökningar, anpassning av glasögon och kontaktlinser samt kundservice inom optikbranschen. Efter avklarad utbildning kan du jobba som optikerassistent eller optikersupport, men du har inte samma nivå av ansvar eller befogenheter som en legitimerad optiker.


Egenskaper du behöver som optiker

👀 Noggrannhet
För att kunna göra rätt bedömning om kundens behov är det viktigt att du är noggrann.

👋 Serviceinriktad
Mycket nära kundkontakt kräver att du är serviceinriktad och kan sätta kunden i fokus.

🗨️ Kommunikativ förmåga
I rollen ingår det att rekommendera hjälpmedel och att exempelvis informera om användning av kontaktlinser.

👂 Uppmärksam
Det är viktigt att du är lyhörd och uppmärksam för att kunna identifiera och bemöta kundens behov.

🤝 Samarbetsförmåga
I arbetet samarbetar du med exempelvis optikerassistenter/säljare.

Vad tjänar en optiker? 

Ta reda på genomsnittslönen för en optiker, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för optiker 


Källor: arbetsförmedlingen.se, saco.se

Vanliga frågor

 • Precis som all annan personal inom sjukvården har optiker vissa skyldigheter såsom tystnadsplikt och rätten att delegera arbetsuppgifter. Optikern lyder bland annat under hälso- och sjukvårdslagen.

 • Enligt Sacoförbundens rapport Framtidsutsikter är det 2023 liten konkurrens om jobben för nyexaminerade optiker. På fem års sikt är prognosen fortsatt liten konkurrens om jobben.

 • En optiker får inte ställa diagnos för ögonsjukdomar, men kan remittera patienten vidare till en ögonläkare vid misstanke om ögonsjukdom som behöver utredas vidare.

 • En optiker med magisterexamen kan specialisera sig och forska inom ögonsjukdomar.

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år.

Annonser