Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
YH-utbildning
Eslöv
Klassrum
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Svenska
Startdatum: september 2022 - Eslöv
Sista ansökan: Ansökan måste vara komplett senast 30 april för att behandlas korrekt.

Om utbildningen

Utbildningens mål

Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Målet är att du självständigt ska kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning. Du ska kunna medverka vid affärs-utveckling i ett bredare perspektiv än det traditionellt rutininriktade dagliga ekonomiarbetet samt kunna arbeta i lag och med projekt. eftersom utbildningen är så praktiskt orienterad kommer du att kunna vara fullt produktiv på en arbetsplats direkt efter avslutad utbildning.

Efter examen

Efter utbildningen ska du kunna arbeta som redovisningskonsult på en revisionsfirmas redovisningsavdelning samt som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå. Du kan också arbeta som redovisningsekonom på ett företags ekonomi- eller löneavdelning eller som ekonomiansvarig på ett mindre företag. inom offentlig förvaltning finns det också arbete för redovisningsekonomer. En del väljer att starta eget företag som redovisningskonsult. vi uppfyller de teoretiska kraven för grundnivån (Steg 1) inför en auktorisation i SRF och FAR.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer ser ljus ut. Det gäller både studerande som inte arbetat i branschen tidigare och för dem som redan arbetar/har arbetat i branschen där nya möjligheter öppnar sig för att, efter examen, gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter.

För mer information om Redovisningsekonom, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid under 2 år. det innebär 80 veckor varav 20 veckor är LIA, lärande i arbete. LIA-plats söker du som studerande själv. Du har då möjlighet att söka praktik inom det område i branschen som intresserar dig mest.

Utbildningens innehåll

 • Analys, 10 YH-poäng
 • Beskattning 1, 25 YH-poäng
 • Beskattning 2, 25 YH-poäng
 • Ekonomistyrning 1. Kalkylering, 20 YH-poäng
 • Ekonomistyrning 2. Budgetering och finansiering, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 15 YH-poäng
 • Grundläggande företagsekonomi, 15 YH-poäng
 • Handelsrätt 1, 20 YH-poäng
 • Handelsrätt 2, 15 YH-poäng
 • Handelsrätt 3, 15 YH-poäng
 • Kommunikation, kundnytta och marknadsföring, 15 YH-poäng
 • LIA 1, 50 YH-poäng
 • LIA 2, 50 YH-poäng
 • Löneredovisning, 15 YH-poäng
 • Redovisning 1. Grundläggande redovisning, 25 YH-poäng
 • Redovisning 2, Grundläggande bokslut, 20 YH-poäng
 • Redovisning 3. Fördjupas redovisning och bokslut, 20 YH-poäng
 • Redovisning 4. Avancerade bokslut och årsredovisning, 25 YH-poäng

Ändringar i kursplanen kan förekomma.

Så ansöker du

Ansökan är öppen 1 februari - 30 april 2022

Sista dag för ansökan och komplettering: 2022-04-30


Med ansökan ska följande handlingar bifogas:
– Kopior av betyg
– Kopior av utbildningsbevis/kursintyg
– Alternativt arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka ett åberopande av reell kompetens

Behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svenska eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildning.


Särskilda förkunskaper
Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 /Svenska B eller svenska som andraspråk B och Matematik 2/Matematik B eller motsvarande.

URVAL

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov
Samtliga sökande som bedömts som behöriga får göra webbaserade prov i svenska . Syftet med provet i svenska är att mäta den sökandes kunskaper i svenska samt se hur den sökande kan följa instruktioner och använda sig av dessa i efterföljande frågor.

Examen & Intyg

Efter avklarad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen som Redovisningsekonom.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslöv utvecklar ständigt nya och skräddarsydda yrkeshögskoleutbildningar genom ett nära och mångsidigt samarbete med näringslivet. Företag och organisationer är delaktiga när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. Att...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Eslövs kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Redovisningsekonom

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Östergatan 15
241 39 Eslöv

Tel: 0413-625 14, vx 0413-620 00
eslov.se

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 3 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Redovisningsekonom från Yrkeshögskolan i Eslövs kommun, fyll i följande uppgifter: