Student with books
18 aug 2023

CSN – vad är det som gäller egentligen?

Att få studiebidrag och lån från CSN är något som gör livet som student väldigt mycket enklare än det annars skulle vara. Men är det tillräckligt att leva på och hur mycket får man egentligen tjäna vid sidan av CSN? Här hittar du svar på några av de frågor du kan tänkas ha kring studiestöd.

Klarar man sig på CSN-pengarna?

Om du pluggar 100 procent under en hel termin och tar fullt CSN får du ca
12 052 kronor i månaden (3 013 kr per vecka, varav 913 kr är bidrag och 2 100 kr är lån). Många studenter klarar sig imponerande bra på den summan med hjälp av lika delar uppfinningsrikedom, ödmjukhet och självdisciplin, men det är knappast mycket över på kontot i slutet av månaden.

För den som vill leva lite lyxigare eller kanske lägga undan en slant då och då är det förstås en god idé att jobba extra vid sidan av studierna. Du har också CSN-fria sommaren att tänka på, vilket betyder att det inte är någon dum idé att skaffa ett sommarjobb (tänk på att söka i tid eftersom tillfälliga jobb under sommaren är väldigt populära).

Så får du CSN att räcka längre

Fribelopp

Något du behöver veta om du ska jobba extra under studierna är att det finns en maxsumma för hur mycket du får tjäna samtidigt som du får pengar från CSN – ett så kallat fribelopp. Hur högt beloppet är beror på hur många veckor du har studiemedel och om du studerar på heltid eller deltid. En termin är vanligtvis 20 veckor, då ligger fribeloppet på 101 697 kr (2023). Hamnar du över fribeloppet utan att meddela CSN blir du återbetalningsskyldig, något som dock enkelt går att undvika om du bara har koll på vad som gäller.

Fribeloppet tillbaka från 1 juli 2022

Fram till 30 juni 2022 var fribeloppet inom studiemedlen tillfälligt borttaget på grund av coronapandemin. Från och med 1 juli 2022 gäller fribeloppet igen.

pay with card

Visst kan man få mer pengar i vissa fall?

Det stämmer! I vissa fall har du rätt till extra bidrag eller lån. Läs mer nedan.

Tilläggsbidrag om du har vårdnaden för barn

Om du har vårdnaden för barn (upp till 18 år) har du rätt till extra bidrag. Vid heltidsstudier gäller följande:

 • 1 barn – 173 kronor extra i veckan (692 kr / 4 veckor)
 • 2 barn – 283 kronor extra i vecka (1 132 kr / 4 veckor)
 • 3 barn – 340 kronor extra i veckan (1 360 kr / 4 veckor)
 • 4 barn – 397 kronor extra i veckan (1 588 kr / 4 veckor)

Tilläggslån om du har arbetat tidigare

Tilläggslånet styrs av om du studerar på hel- eller deltid. Under 2021–2022 höjdes tilläggslånet tillfälligt på grund av coronapandemin. Höjningen togs bort från och med januari 2023.

Om du fyller 25 år under året du söker tilläggslån, har studiemedel för veckorna du söker för och tjänade 217 875 kronor eller mer under 2022, har du rätt till tilläggslån för att underlätta omställningen från att jobba till att studera.
Studerar du på heltid har du rätt till 1 039 kronor extra lån i veckan
(4 156 kr 4 veckor) i max 120 veckor.

Merkostnadslån vid utlandsstudier

Om du ska plugga utomlands kan du få extra lån för att kompensera för ökade kostnader. Maxbeloppet du kan låna för utlandsstudier är 656 kronor i veckan (2 624 kr 4 veckor) vid heltidsstudier. 

Merkostnadslån – övriga anledningar

Det finns även andra tillfällen då du kan ansöka om merkostnadslån:

 • För att betala undervisningsavgifter (tuition fees).
 • Försäkringar vid utlandsstudier.
 • Resor vid utlandsstudier.
 • Om du har har barn och behöver bo på dubbla orter.
 • Om du behöver renovera eller köpa musikinstrument för din utbildning.
 • Om du inte bor på studieorten och behöver pendla kan du få extra lån för resekostnader.
 • Om du behöver resa för insamling av material till avhandling eller uppsats.
 • Obligatorisk resa under studier eller praktik.


Hur länge kan man få CSN?

I normala fall kan du få bidrag och lån från CSN i 240 veckor, vilket motsvarar sex års heltidsstudier. Har du läst kurser på deltid räknas de om till heltid av CSN. I vissa fall gäller andra regler:

 • Om du har synnerliga skäl kan du få studiemedel fler veckor. Det kan till exempel vara om du tvingats byta inriktning på grund av omständigheter du inte kunnat påverka.
 • Om du fyllt 40 kan du få studiemedel i ytterligare 40 veckor om det krävs för att du ska kunna arbeta. Det måste dock ha gått sju år sedan du senast fick studiemedel
 • Du kan få CSN fram till att du är 60 år. När du fyllt 51 år startar en nedtrappning för antalet veckor du kan ta lån.
 • Du kan också få pengarna att räcka längre genom att spara veckor. Du sprider då ut veckorna du får studiemedel för under en längre tid.

Exam

Vad krävs av dig för att få studiemedel?

Här nedan går vi igenom vilka krav du behöver uppfylla för att få studiemedel.

Högskola och universitet

Inför ditt första läsår på en högskole- eller universitetsutbildning krävs inte mycket av dig för att du ska få studiestöd. Så länge du har kommit in på din utbildning, sökt CSN i tid och lämnat studieförsäkran ska det inte vara några problem. För att få lån och bidrag kommande terminer krävs det dock att du är flitig i skolan.

Under det första läsåret (40 veckor) måste du bli godkänd på minst 62,5 procent av poängen du fått studiemedel för. Efter det första läsåret höjs kravet till 75 procent. Läser du deltid gäller det lägre kravet 1–2 terminer till. Du får inga nya pengar från CSN förrän du läst in de poäng som saknas.

Komvux

Här gäller krav på ett visst resultat för varje vecka. Om du studerar på heltid ska du ha klarat 15 poäng per vecka med studiestöd. Med studiestöd på deltid (50 eller 75 procent) är kravet lägre.

 • 50 procent: multiplicera antalet veckor med studiestöd med 0,5 för att få fram antalet heltidsveckor.
 • 75 procent: multiplicera antalet veckor med studiestöd med 0,75 för att få fram antalet heltidsveckor.


Folkhögskola & Yrkeshögskola

Krav på att du ska studera i takten som står i utbildningsplanen.

Betala av CSN-lån

Det är förstås fantastiskt att du kan ta ett mycket förmånligt lån av CSN under studietiden. Det tråkiga med lån är att pengarna så småningom ska betalas tillbaka. Du börjar betala av ditt lån tidigast sex månader efter att du fick studiemedel senast. Du kan välja att få en faktura per månad eller per kvartal och beloppet beror på hur mycket du har lånat och hur gammal du är. Du kan betala av lånet i max 25 år, men det ska vara avbetalt året du fyller 64. År 2023 är räntan på lånet 0,59 procent.

Det kan vara en bra idé att lägga in CSN-betalningen på autogiro varje månad. Om du kommer in sent med en betalning åker du nämligen på en förseningsavgift på
450 kronor.

Sammanfattning (gäller för 2023)

Hur mycket pengar får man? 
3 013 kr/vecka (913 kr bidrag, 2 100 kr lån) vid heltidsstudier under en termin.
Se undantag
När kommer pengarna?
Vanligtvis den 25 varje månad.
Hur mycket får man tjäna (fribelopp)?
Fribeloppet räknas på kalenderhalvår och beror på studietakt och antal studieveckor. På en standardtermin (20 veckor) gäller 101 697
Hur länge kan man få CSN för eftergymnasiala studier?
240 veckor (sex års studier på heltid) i normala fall. Se undantag
Hur många godkända högskolepoäng krävs för att fortsätta få CSN?
62,5 % första 40 veckorna, sedan 75 % (vid högskole- och universitetsstudier. Övriga regler
Hur stor är räntan på återbetalning?
0,59 % 
Hur länge har jag på mig att betala tillbaka?
Som längst betalar du i 25 år. Lånet ska vara betalat när du fyllt 64.
Påminnelseavgift (vid försenad betalning):
450 kr

10 tips för att rädda din krisande studentekonomi!

Källa: csn.se

Senast uppdaterad: 18 aug 2023

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-02-13

Var din egen chef vid examen!

Studietiden bjuder på mer än bara studier, det är också en bra tidpunkt att testa dina vingar som egenföretagare! Som student har du ofta bra förutsättningar för att starta eget! Men vad ska du egentligen börja med? Här är våra bästa tips!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-01-28

Vill du plugga utomlands? Åk på ett utbyte!

Else Mikkelsen Båge pluggar medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet. Hösten 2018 gjorde hon ett utbyte inom programmet och åkte till Skottland för att studera på The University of Edinburgh. Läs mer om hennes upplevelse här!
Artikeln är ett gästinlägg skriver av Studentjob.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-03-16

CSN - vad gäller egentligen?

När man ska söka studiemedel från CSN finns det ofta många frågor och funderingar om allt från hur mycket pengar man får till hur lång tid man har på sig att betala tillbaka studielånet. Här får du sammanfattad information om vad som gäller!

Läs mer