Så blir du domare

En domare leder rättegångar och dömer i mål som gäller tvister eller brott. Domare har en avgörande roll i vårt rättssystem och säkerställer att rättvisa skipas enligt lag.

En ung juridikstuderande tjej

Som domare har du ansvaret att leda rättsprocesser i domstol, fatta beslut i rättsliga tvister och se till att lagar tillämpas korrekt. Din huvuduppgift är att se till så att alla parter i en rättslig tvist får en rättvis och opartisk behandling.

Vad gör en domare? 

Yrket som domare är ett självständigt och omväxlande arbete där du möter många människor. Du leder rättegångar och skriver domar och protokoll från förhandlingarna. Din roll är att lyssna till alla parter och ta del av bevis för att därefter fatta ett beslut å domstolens vägnar.  

En domare i allmän domstol leder och dömer i mål som gäller tvister eller brott. En tvist kan till exempel vara när personer eller företag inte kommer överens. Det kan handla om pengar eller vårdnad av barn.  

Domare arbetar i allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar eller specialdomstolar. Till allmänna domstolar tillhör tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Förvaltningsdomstolar är förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. Specialdomstolar är till exempel arbetsdomstolen.

Vilka arbetsuppgifter har en domare? 

 • Leda förhandlingar i rättssalen.  
 • Utreda och analysera rättsliga frågor.  
 • Skriva domar och beslut.  
 • Granska bevis och vittnesmål.  
 • Se till att rättsprocessen följer lagstadgade regler och procedurer.  
 • Ge råd och vägledning till nämndemän och andra rättsliga aktörer.  

Så utbildar du dig till domare 

Utbildningen till domare är en lång process som börjar med en juristexamen följt av flera års praktisk erfarenhet inom rättsväsendet.

Utbildning till domare på universitet och högskola 

För att få en juristexamen måste du gå en juristutbildning vid universitet eller högskola. Utbildningen omfattar 4,5 års heltidsstudier. Efter din juristexamen måste du göra en två år lång notarietjänstgöring vid antingen en tingsrätt eller förvaltningsrätt.  

Efter din notarietjänstgöring kan du ansöka till och genomgå den domarutbildning som Domstolsverket erbjuder. Det tar cirka åtta år att bli ordinarie domare efter avslutad juristutbildning.  

Fler utbildningar för yrken inom juridik 

Förutom den formella akademiska vägen finns det andra skoltyper och utbildningar inom juridik. Vuxenutbildningar och yrkeshögskolor erbjuder till exempel kurser och program inom juridik och rättsvetenskap som kan vara en bra början på en juridisk karriär. Du kan även gå en paralegalutbildning som gör att du kan arbeta som juridisk assistent.


Egenskaper du behöver som domare

💡 Analytisk förmåga 

Som domare måste du kunna se sammanhang och ha förmågan att identifiera, analysera och lösa komplexa rättsliga problem.

📖 Förmåga att följa regler och instruktioner

Du måste ha goda kunskaper om det rättsliga systemet och kunna tillämpa kunskapen på ett korrekt sätt.

💬 Kommunikativ förmåga

Det är viktigt att som domare kunna uttrycka sig klart och begripligt, både skriftligt och muntligt. Du ska kunna tala och skriva på ett språk som gör det möjligt för enskilda personer att förstå varför utgången i målet blev som det blev.

⚖️ Beslutsförmåga

En domare måste vara omdömesgill i sitt beslutsfattande, vilket förutsätter att du har en personlig mognad och livserfarenhet. Det är även viktigt att du har ett brett samhällsintresse.

Vad tjänar en domare? 

Ta reda på genomsnittslönen för en domare, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för domare


Källor: arbetsförmedlingen.se, domstol.se

Vanliga frågor

 • Efter avlagd juristexamen får du behörighet till många juridiska yrken, bland annat domare, åklagare, advokat och kronofogde. Som jurist har du en bred arbetsmarknad framför dig med möjlighet att jobba inom olika områden, båden inom den offentliga och privata sektorn.  

  Källa: su.se 

 • Det vanligaste är att domaren arbetar dagtid, men arbetstiden är inte reglerad mellan fasta klockslag. Det ingår även jourtjänst vissa helger.  

  Källa: arbetsförmedlingen.se 

 • Är du ordinarie domare har du ett särskilt anställningsskydd, som innebär att du i princip inte kan sägas upp från din anställning. Anledningen till det är att ingen politisk påtryckning ska kunna användas mot en domare i svensk domstol.  

  Källa: domstol.se  

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år.

Annonser