Vilka studievägar kan jag välja?

Med ditt resultat finns det en hel del studievägar du kan välja att gå. Kanske vill du gå en lärlingsutbildning, läsa in kurser på komvux, göra en prövning för att höja ditt betyg eller skriva högskoleprovet? Vi berättar mer om de olika alternativen som kan passa dig nedan!

Komvux 

Komvux, eller vuxenutbildning, motsvarar den utbildning elever får i grundskolan och på gymnasiet, och passar dig som behöver läsa in kurser från grundskolan eller gymnasiet för att uppnå behörighet. Du som har underkänt i ett ämne eller vill förbättra ditt betyg kan också göra en prövning på komvux. Du läser då kursen på egen hand och gör sedan ett slutprov. 

När du studerar på komvux är upplägget är anpassat för vuxna och det är ofta flexibla scheman där du får arbeta mer självständigt och styra över din tid. Det går även att plugga många komvuxkurser på distans.

Sök bland alla komvuxutbildningar


Folkhögskola 

Även folkhögskolan vänder sig till vuxna och är ett steg till vidare studier. Idag finns det 156 folkhögskolor i Sverige och utbildningarna är avgiftsfria tack vare offentliga medel från staten och från regioner. Folkhögskolorna erbjuder många olika typer av kurser och utbildningar, du kan till exempel läsa in grundläggande behörighet genom Allmän kurs eller gå en yrkesutbildning till journalist eller socialpedagog. 

Till folkhögskoleutbildningar

Reell kompetens - kunskap utanför betygen

Reell kompetens är ett alternativ om du inte söker genom betyg och liknande, och du utgår från de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetens du har. Reell kompetens bedöms individuellt av skolan och vanligast sker detta genom intervju och antagningsprov. Du kan ansöka att få din reella kompetens prövad på universitet och högskolor samt yrkeshögskolor. Processen och kriterierna för reell kompetens kan se olika ut beroende på om det är en universitetsutbildning eller yh-utbildning - läs mer om skillnaderna nedan: 

Reell kompetens på universitet och högskolor

Reell kompetens på yrkeshögskolor


Alternativt urval

Om du saknar de betyg som krävs för att ansöka till en viss utbildning kan du titta närmare på alternativ urval. Alternativt urval är en tredje urvalsgrupp som innebär att du kan bli antagen till en utbildning utan att söka på betyg och högskoleprov. Kriterierna för det alternativa urvalet bestäms av universitetet eller högskolan och det kan bland annat innebära antagningsprov, intervjuer eller arbetslivserfarenhet. 

Läs mer om Alternativt urval här


Högskoleprovet

Genom att göra högskoleprovet ökar du dina chanser att komma in på en universitets- eller högskoleutbildning. Provet är ett test som mäter de kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. När du har gjort högskoleprovet och söker en utbildning hamnar du i ytterligare en urvalsgrupp, vilket ger dig större chans att komma in på utbildningen. Högskoleprovet genomförs två gånger per år, och det finns mängder med test och tidigare prov du kan träna på inför det riktiga provet. Läs mer och träna upp ditt ordförråd nedan! 

Öva ditt ordförråd på gamla högskoleprov

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar är en populär och flexibel utbildningstyp som ofta innehåller någon form av praktik, även kallad LIA (Lärande I Arbete). Det är perfekt för dig som kanske vill studera till ett specifikt yrke samt att få de rätta arbetslivserfarenheterna inför yrkeslivet. Det finns såväl kostnadsfria yrkesutbildningar som utbildningar som kostar och inriktningarna är många. Klicka på länken nedan för att söka bland alla våra yrkesutbildningar.

Sök efter Yrkesutbildningar här


Annonser