Visa studentum.se som: Mobil

Konst- och kulturutbildning

Plugga en konst- kulturutbildning!

Konst- och kulturutbildning är en utbildningstyp med estetiska utbildningar inom bland annat konst, dans, teater, musik, mode, grafisk design, smide och foto. Utbildningarna riktar sig till dig som vill förbereda dig för andra estetiska utbildningar på eftergymnasial nivå eller om du vill utveckla ditt yrkeskunnande och börja jobba med din passion direkt.

Konst- och kulturutbildningar finns i varierande längd, och vissa är CSN-berättigade.

Använd vår söktjänst för att hitta olika konst- och kulturutbildningar! Utbildningstypen är redan förvald men begränsa gärna din sökning ytterligare utifrån dina specifika önskemål.

Konst- och kulturutbildningar - för dig som vill utbilda dig inom ett estetiskt ämne

Konst- och kulturutbildningar är eftergymnasiala utbildningar i varierande längd, beviljade och övervakade av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), men bedrivna av privata utbildningsanordnare. Inom denna utbildningstyp finns utbildningar inom allt från konst, musik, teater och dans till foto, smide, skrivande och mode.

Konst- och kulturutbildningar passar dig som vill öka dina chanser att komma in på en annan estetisk utbildning på universitets- och högskolenivå eller dig som vill förbättra ditt yrkeskunnande för ett kulturyrke. Konst- och kulturutbildningar kan också ha som syfte att bevara eller utveckla kulturarvet. Exempel på sådana utbildningar är stickning, smide eller folkdans.

Konst- och kulturutbildningar i korthet:

 • Estetiska utbildningar inom konst- och kultursektorn
 • Förbereder dig för fortsatta högskolestudier inom det estetiska området
 • Förstärker ditt yrkeskunnande och utbildar dig inför en karriär inom konst och kultur
 • Ger dig kunskap som bevarar och/eller utvecklar det svenska kulturarvet
 • Varierande längder, alltifrån en vecka till tre år
 • Ofta CSN-berättigade, men studiekostnader kan tillkomma
 • Under statlig tillsyn
 • Bedrivs av privata utbildningsanordnare

Konst- och kulturutbildningar - hitta din utbildning här!

Vilka får läsa en konst- och kulturutbildning?

För att få läsa en konst- och kulturutbildning måste du ha grundläggande behörighet, dvs ha en examen från en treårig gymnasie- eller gymnasiesärskola. Du har även möjlighet att ansöka till utbildningarna om du på annat sätt kan bevisa att du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningsanordnarna har utöver detta grundläggande krav, även möjlighet att sätta upp fler förkunskapskrav. Dessa behörighetskrav varierar mellan skolor och utbildningar.

Vilka typer av konstkurser och kulturutbildningar finns?

Utbudet av konst- och kulturutbildningar växer ständigt. Idag finns utbildningar på heltid, deltid och distans. Samtliga utbildningar har en utbildningsplan där du kan läsa mer om utbildningen eller kursens innehåll och upplägg. Gemensamt för denna utbildningstyp är att de är inom den estetiska och kulturella sektorn.

Exempel på utbildningsområden:

 • Konst
 • Musik och scenkonst
 • Medieproduktion och skrivande
 • Design, formgivning och mode
 • Konsthantverk och möbelsnickeri/slöjd

Hur lång är en konst- och kulturutbildning?

Längden på en konst- och kulturutbildning varierar. Det finns kurser på endast en vecka och utbildningar upp till tre år.
Kurser under 20 veckor står dock inte under statlig tillsyn och berättigar således inte heller till CSN. För att utbildningsanordnaren ska få lyfta statsstöd för utbildningen ska den pågå i minst 30 veckor, vilket motsvarar ungefär ett halvt år.

Vad för typ av examen eller intyg får jag?

Efter avslutad examen får du ett utbildningsbevis av skolan. I beviset redogörs det dels för utbildningens innehåll, dels för ditt studieresultat och prestationer.

Kostar utbildningarna?

Det varierar. En del skolor tar ut en avgift för undervisningen samt kostnader för studiematerial, kurslitteratur och annan nödvändig utrustning. Andra konst- och kulturutbildningar är avgiftsfria. Ta reda på vad som gäller för den skola du är intresserad av innan du påbörjar utbildningen!

Är jag berättigad till CSN vid en konst- och kulturutbildning?

Är utbildningen över 20 veckor lång kan du ansöka om studiestöd och studielån från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). 

Vad är skillnaden mellan en yrkeshögskoleutbildning och en konst- och kulturutbildning?

Skillnaderna mellan en yrkeshögskoleutbildning och en konst- och kulturutbildning är många. Bägge är visserligen inriktade på yrken och att ge god yrkeskunskap till dig som student, men det är två olika utbildningstyper. Konst- och kulturutbildningar är inte yrkeshögskoleutbildningar, utan har egna regelverk och utformningar.

En likhet är dock att såväl yrkeshögskoleutbildningar som konst- och kulturutbildningar står under statlig tillsyn, beviljas och övervakas av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Det är således MYH som betalar ut statsbidrag till de privata utbildningsanordnarna. Ett av kraven för att få statsbidrag är att utbildningen pågår längre än 30 veckor.

Hur vet jag att utbildningen håller hög kvalitet?

En positiv följd av att konst- och kulturutbildningar står under statlig tillsyn är att alla utbildningar håller en viss standard. Det är i första hand Myndigheten för yrkeshögskolor (MYH) som godkänner, gör tillsyn och granskar kvaliteten på utbildningarna.

För att säkerställa att utbildningarna håller de konstnärliga högskolornas krav har MYH även tillsatt ett råd för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar med representanter som har stor kunskap om konstnärlig verksamhet.

Hur ansöker jag till konst- och kulturutbildning?

Ansökning till en konst- och kulturutbildning görs genom varje enskild utbildningsanordnares hemsida. Kom ihåg att utbildningsstart och sista dag för ansökan varierar från skola till skola. Vanligt är att arbetsprover, antagningstester eller intervjuer är en del av skolornas ansökningsprocesser.

Har du fler frågor om konst- och kulturutbildningar? Vänligen kontakta skolan du är intresserad av att studera vid.

Senast uppdaterad: 27 nov 2018

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in