Visar 1-20 av 100 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
 • = Öppen för sen anmälan / har restplatser
Visar 1-20 av 100 träffar
1
2
3
4
5

En YH-utbildning i ekonomi är utformad för att ge dig den praktiska och teoretiska grund som behövs för att snabbt komma ut i arbetslivet. Genom en kombination av teoretisk undervisning och praktikperioder (LIA) ute i arbetslivet får du de färdigheter som arbetsgivare efterfrågar, vilket ger dig goda möjligheter att starta en karriär inom ekonomi.  

Exempel på YH-utbildningar i ekonomi 

 • Redovisningsekonom 
 • Lönespecialist 
 • Account Manager  
 • Företagssäljare  
 • Redovisningskonsult  
 • Butiksledare  

Vad är fördelarna med en YH-utbildning?  

YH-utbildningar är relativt korta, ofta runt två år, och har praktiska inriktningar. Det gör att du som väljer en YH-utbildning i till exempel ekonomi snabbt har möjlighet att komma ut i arbetslivet. Vanligt förekommande kursinnehåll för en YH-utbildning inom ekonomi är:  

 • Finansiering och kalkylering 
 • Företagsekonomi 
 • Handelsrätt 
 • Internredovisning 
 • Bokföring 
 • Deklaration 
 • Examensarbete 
 • LIA, Lärande i Arbete 
 • Löneadministration 

Många gånger erbjuds flexibla studieformer, som distansutbildningar och deltidsstudier, vilket gör det lättare att kombinera utbildningen med arbete eller familjeliv. Dessutom är YH-utbildningar vanligtvis CSN-berättigade och kostnadsfria. 

Vad har en YH-utbildning i ekonomi för behörighetskrav? 

Vad du behöver för förkunskaper eller behörighet för en YH-utbildning i ekonomi varierar beroende på vad du vill läsa och på vilken skola. Men generellt sett behöver du en gymnasieexamen för att läsa en YH-utbildning. Det innebär att du har godkänt i: Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5. Eller kan visa att du har likvärdiga förkunskaper.  

Utöver det kräver många YH-utbildningar i ekonomi att du har minst E eller godkänt även i Svenska 2 (Svenska B) och Matematik 2 (Matematik B). Många YH-skolor värderar även reell kompetens. Det innebär att du som inte har en gymnasieexamen istället kan få en bedömning på kunskaper du skaffat din under ditt arbetsliv. Ta kontakt med den skola du är intresserad av att läsa på för mer information.  

Vad händer efter en YH-utbildning i ekonomi? 

Du som väljer en YH-utbildning har ofta väldigt goda möjligheter till anställning efter examen. Jobbutsikterna för till exempel lönespecialister bedöms vara goda både 2025 och 2030. Eftersom en YH-utbildning i ekonomi ger dig en efterfrågande kompetens har du möjlighet att jobba inom de flesta branscher och på de flesta orter.  Eftersom YH-utbildningar tas fram i tätt samarbete med näringslivet får du branschrelevanta kunskaper som ofta lärs ut av föreläsare som själva arbetar med det du läser om.  

Jämför dina favoriter