Visa studentum.se som: Mobil

Bygghandlingsprojektering för arkitekter

Campus Nyköping
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Distans
25 YH-poäng
Startdatum: 2022-10-31 - Distans

Videoreportage

Bygghandlingsprojektering för arkitekter

Om utbildningen

Bygghandlingsprojektering för arkitekter

En kurs för dig som är arkitekt som vill få fördjupade kunskaper i byggprocessens olika skeden, i synnerhet bygghandlingsskedet.

Bygg upp din kompetens inom projekteringsområdet

Bygghandlingsskedet är det sista skedet i processen att ta fram de handlingar som krävs för att uppföra en byggnad. Bygghandligen tas fram i en projektgrupp bestående av konsulter från olika discipliner, vars arbete samordnas av arkitekten. Det är ett komplext arbete som kräver god kännedom om de lagar, regler, normer, standarder och entreprenadformer som krävs för att uppföra en byggnad.

Denna kurs höjer din kompetens inom projektering och ger dig möjlighet att, med god självkänsla ta dig an nya arbetsuppgifter i din yrkesroll som arkitekt.

För mer information om Bygghandlingsprojektering för arkitekter, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Upplägg och innehåll

Kursen omfattar 25 YH-poäng med en studietakt på 25 procent med ett flexibelt upplägg på distans. Detta för att kursdeltagare ska kunna kombinera studier med ett heltidsarbete. Undervisningen sker digitalt via vår lärplattform och hålls av våra erfarna distansutbildare. Kursens upplägg genomsyras av personlig handledning, grupparbeten och kamratrespons.

Kursen innehåller projektarbeten och problembaserade uppgifter från verkliga arkitekturprojekt. Föreläsningarna och webbinarierna är schemalagda men spelas även in så att de kan repeteras av den studerande eller tas igen vid frånvaro. Materialet på lärplattformen är flexibelt att ta del av tidsmässigt men med deadlines för de olika uppgifterna.

Utbildningen avslutas med en slutexaminerande enskild inlämningsuppgift som delvis bygger på ett verkligt projekt. 

Kursens mål

Efter avslutad kurs har du bl a kunskaper om:

 • De lagar, normer och standarder som styr projekteringen för arkitekter.
 • Byggprocessens olika skeden.
 • Arkitektens roll i relation till de andra aktörerna i projekteringsprocessen.

Efter avslutad kurs har du färdigheter i att:

 • Upprätta en rumsbeskrivning
 • Framställa ritningsunderlag i form av en bygghandling

Ansökan och behörighet

Ansökan

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 •   Gymnasiebetyg
 •   Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 •   Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg).
 •   Om du saknar formella betyg, kan du bifoga arbetsbetyg/intyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover eller kompetenskartläggningsformulär, läs mer om reell kompetens.

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på Campus  Nyköpings ansökningswebb. Observera att du själv måste ladda upp dina betyg.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping

Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska laddas upp på Campus Nyköpings ansökningswebb.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande: 

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, 
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning,
 4. praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna kurs krävs minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid som arkitekt.


Reell kompetens

Om du saknar formella meriter när det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att vi kan bedöma dig som behörig. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, som kan bestå av te x arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover. 


Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen.

20%-regeln

Om du fortfarande inte kan bedömas som behörig finns ytterligare en möjlighet i form av den så kallade 20 %-regeln. Behörigheten kan då bedömas mot andra krav. Dessa krav tar sin utgångspunkt i att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Observera att det är vi som utbildningsanordnare, som beslutar om denna regel ska användas.
Alla som förklaras behöriga efter bedömning av reell kompetens går vidare till urval.


Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Urvalet ser olika ut på olika utbildning, men kan vara te x särskilt prov och betyg.

Campus Nyköping

19 YH-utbildningar som tar dig vidare i karriären

YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten. På den här...


Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Bygghandlingsprojektering för arkitekter

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Nyköping

611 83 Nyköping


Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 30 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Bygghandlingsprojektering för arkitekter från Campus Nyköping, fyll i följande uppgifter: