Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i paleobiologi - PANGEA

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-02-27
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-02-27
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Frankrike
  • Sista ansökan: 2024-02-27

Om utbildningen

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning inom de flesta av geovetenskapens huvudområden: geologi, paleobiologi, hydrologi/hydrogeologi och naturgeografi. Som student inom masterprogrammet i paleobiologi - PANGEA möter du lärare som är aktiva forskare och experter inom sina områden. En jämn ström av tillresande studenter gör att du studerar i en internationell miljö.

Med fokus på livets utveckling på jorden, hur vi kan utnyttja och bevara vårt geologiska arv samt hur vi praktiskt kan tillämpa kunskap om jorden för att förstå vår framtid ger masterprogrammet dig den kompetens som krävs för kvalificerad yrkesverksamhet eller forskarutbildning, i Sverige eller internationellt. Vi förväntar oss att studenter efter programmet kommer bidra med expertkunskap hos både myndigheter och organisationer.

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen med geovetenskap som huvudområde samt en motsvarande examen från något av de andra lärosäten som deltar i samarbetet.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp geovetenskap eller 90 hp biologi.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights