Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i infektionsbiologi

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Infektionssjukdomar är en av vår världs stora utmaningar. Klimatförändringar och ökad smittspridning mellan människor och djur ökar risken för pandemier. Samtidigt ger okontrollerad användning av antibiotika skrämmande resistensutveckling. Samverkan mellan olika vetenskapliga och samhälleliga discipliner krävs för att upprätthålla en hållbar situation för att hantera dessa sjukdomar.

I teori och praktik utgår masterprogrammet i infektionsbiologi från de molekylära processer som styr uppkomst, spridning och utveckling av mikrober och mikrobiella infektioner för att därefter beskriva möjligheter att förutsäga, diagnostisera, spåra, förhindra och behandla infektionssjukdomar. Den breda infektionsmedicinska kompetensen under utbildningen säkerställs genom samverkan med föreläsare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, Akademiska universitetssjukhuset och Universitetsdjursjukhuset, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och utländska experter inom området.

Utbildningens starka forskningsanknytning gör dig redo för forskning/forskarutbildning inom det infektionsbiologiska området men ger dig även kompetens att arbeta med infektionsmedicinska frågor rörande bland annat diagnostik, läkemedelsutveckling, resistensproblematik, vaccination, krisberedskap, livsmedelsproduktion, utvecklingsländernas problematik samt zoonoser. Utbildningen ges på engelska och leder till en medicine masterexamen med infektionsbiologi som huvudområde.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, (bio)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk) kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller liknande som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi, immunologi och molekylärbiologi. Kunskap om och erfarenhet av laborativt arbete.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Examen & Intyg

Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights